INLEIDING

Wolters Kluwer N.V. wil u samen met de verschillende aangesloten bedrijven (gezamenlijk “Wolters Kluwer", “wij", “ons” of “onze”) informeren over de manieren waarop wij uw persoonlijke informatie verwerken. In dit Privacy- & cookiebeleid leggen we uit welke persoonlijke gegevens we verzamelen, gebruiken en openbaar maken.

Met persoonlijke gegevens bedoelen we alle informatie die betrekking heeft op een individu die direct of indirect op basis van deze informatie kan worden geïdentificeerd. Ze bestaat mogelijk uit informatie zoals de naam, contactgegevens, (online) identificatiegegevens, online aanduidingen of andere specifieke kenmerken van dit individu.

Dit Privacy- & cookiebeleid is van toepassing wanneer u gebruikmaakt van onze websites, oplossingen en andere diensten, waaronder evenementen en chatcommunicatie via het web, die verwijzen of een link weergeven naar dit beleid (‘services’). Dit Privacy- & Cookiebeleid kan tijd tot tijd worden aangevuld met of vervangen door aanvullende privacyverklaringen of voorwaarden die aan u worden verstrekt.

 • WIE ZIJN WE?

  Wolters Kluwer is een internationale organisatie die uit vele bedrijven over de hele wereld bestaat. Afhankelijk van de webpagina's die u bezoekt, bevatten onze zakelijke webpagina's informatie over ons hoofdkantoor, Wolters Kluwer N.V., en de verschillende aangesloten bedrijven of dochterondernemingen. Persoonlijke informatie die aan Wolters Kluwer wordt bezorgd of die door Wolters Kluwer via onze zakelijke webpagina's wordt verzameld, wordt beheerd door Wolters Kluwer N.V., postbus 1030, 2400 BA, Alphen aan den Rijn, Nederland, onder bepaalde omstandigheden samen met een van zijn aangesloten bedrijven of dochterondernemingen. Als voorbeeld kunnen de gegevens met betrekking tot het gebruik van een productspecifieke webpagina gebruikt worden door zowel Wolters Kluwer N.V. als door het bij Wolters Kluwer aangesloten bedrijf of dochteronderneming die het betreffende product aanbiedt. De bijbehorende verwerking van persoonsgegevens vindt plaats op basis van een gezamenlijke regeling van Wolters Kluwer N.V. en zijn aangesloten bedrijven en dochterondernemingen. In het kader van deze regeling zal Wolters Kluwer N.V. altijd beschikbaar zijn voor betrokkenen om eventuele problemen of vragen te behandelen en/of om hen in staat te stellen hun rechten uit te oefenen op grond van hun lokale toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming met betrekking tot hun persoonlijke gegevens. Sommige productspecifieke webpagina's kunnen communicatiefuncties bevatten die specifiek zijn voor het bij Wolters Kluwer aangesloten bedrijf of dochteronderneming achter het product dat bij die webpagina hoort, zoals contactformulieren en chatboxen. De beheerder van de persoonsgegevens die via dergelijke communicatiemiddelen worden verzameld, is de daarin geïdentificeerde partij.  

  • Wij zetten ons in om de persoonlijke informatie van onze klanten, gebruikers, medewerkers en andere belanghebbenden te beschermen en tegelijkertijd onze klanten, medewerkers, investeerders en de maatschappij te helpen een diepere impact te creëren en de juiste beslissingen te nemen.
 • WELKE PERSOONLIJKE GEGEVENS VERZAMELEN WE? 

  Welke persoonlijke gegevens we verzamelen, is afhankelijk van uw relatie met ons en van de services die wij aan u leveren. We kunnen de volgende persoonlijke gegevens over u verzamelen:

  • naam en contactgegevens zoals voor- en achternaam, e-mailadres, adres en telefoonnummer
  • werkgerelateerde informatie, zoals functietitel en andere werkgelegenheids- of opleidingsinformatie 
  • accountgegevens zoals wachtwoorden en andere veiligheidsgegevens voor authenticatie en toegang
  • financiële informatie zoals bankrekening, nummers van creditcards en betaalkaarten voor de verwerking van betalingen 
  • gebruiksinformatie, zoals gedragsinformatie over hoe u binnen onze Diensten navigeert en welke elementen van onze Diensten u het meest gebruikt en informatie over de goederen en/of diensten die u wenst te bestellen, verlanglijstje, voorkeuren, interesse, enz. Andere informatie die u deelt via onze websites, apps, webshops en andere producten.
  • informatie over uw computer, apparaat en verbinding zoals IP-adres, type browser, versie en locatie
  • Audio en visuele informatie, zoals uw stem en afbeelding zoals vastgelegd op foto's, video, of geluidsopnamen als u onze evenementen bijwoont of een bericht bij ons achterlaat.
  • Alle andere informatie die u deelt via onze websites, apps en andere producten en diensten, inclusief chatcommunicatie via de website.

  Gelieve onze services niet te gebruiken of raadplegen indien u jonger dan 13 jaar bent. Wolters Kluwer verzamelt of bewaart niet bewust de persoonlijke gegevens (zoals bepaald door de Amerikaanse Children's Online Privacy Protection Act) van personen onder de 13 jaar. Indien Wolters Kluwer vaststelt dat er persoonlijke gegevens van personen jonger dan 13 jaar op of door onze services zijn verzameld, zullen we de nodige stappen nemen om deze informatie te wissen.

 • HOE VERZAMELEN WE PERSOONLIJKE GEGEVENS? 

  Wij en onze externe dienstverleners kunnen op de volgende manieren persoonlijke gegevens verzamelen:

  • Directe interacties, zoals wanneer u zich registreert voor onze diensten, een aankoop doet of met ons communiceert, inclusief via onze chatfuncties op de website
  • Data van derden zoals informatie op websites van derden of andere informatie die u mogelijk openbaar hebt gemaakt, of informatie die door derden aan ons is bezorgd, inclusief maar niet beperkt tot overheidsinstanties en data resellers
  • Geautomatiseerde trackingtechnologieën zoals informatie die automatisch wordt verzameld over uw interactie met onze services en websites door gebruik van verschillende technologieën zoals cookies, weblogs en webbakens, en internettags. 
 • HOE GEBRUIKEN WE UW PERSOONLIJKE GEGEVENS 

  De persoonlijke gegevens worden gebruikt voor de doeleinden waarvoor deze informatie werd verzameld. Daarnaast worden ze uitsluitend voor statutaire of andere legitieme doeleinden gebruikt. Als u bijvoorbeeld gebruik maakt van ons contactformulier op onze website of de chatfuncties op de website, gebruiken we de door u bezorgde gegevens in de eerste plaats om een antwoord te geven op uw verzoek omtrent onze diensten. Daarnaast kunnen we deze gegevens gebruiken om de kwaliteit van onze klantendienst te verbeteren.

  Een van de belangrijkste principes wanneer we spreken over de verwerking van uw persoonlijke informatie, is de wettelijkheid van de verwerking. Wij passen de volgende wettelijke principes toe: 

  • de verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst of om stappen te nemen voorafgaand aan het sluiten van een overeenkomst; 
  • de verwerking is noodzakelijk voor het nastreven van onze rechtmatige belangen, bijvoorbeeld om de kwaliteit van onze producten en diensten te verbeteren;
  • de verwerking is noodzakelijk voor het naleven van een wettelijke verplichting waaraan we zijn onderworpen of die op een andere manier wettelijk is overeenkomstig de toepasselijke wet inzake gegevensbescherming;
  • met uw uitdrukkelijke akkoord. 

  Afhankelijk van uw interactie met ons en de services, kunnen we uw persoonlijke gegevens voor de volgende doeleinden gebruiken:

  • Uitvoering van onze relatie met u en onze business zoals het geven en beheren van uw toegang tot en uw gebruik van onze services. Deze verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst; 
  • Het verbeteren van onze diensten en het ontwikkelen van nieuwe producten, zoals u uitnodigen om deel te nemen aan enquêtes of het analyseren van websiteverkeer om onze websites te optimaliseren of om uw ervaring met onze diensten te personaliseren. Deze verwerking is noodzakelijk voor het nastreven van onze rechtmatige belangen; 
  • Marketing, zoals klantsegmentatie, het verstrekken van marketing of reclamecommunicatie waarvan wij denken dat u daarin geïnteresseerd bent. Deze verwerking gebeurt met uw uitdrukkelijke akkoord of in het kader van onze rechtmatige belangen;
  • Aanwerving, zoals de beoordeling van kandidaten voor een vacature. Deze verwerking is noodzakelijk om stappen te nemen voorafgaand aan het sluiten van een overeenkomst, of met uw uitdrukkelijke akkoord;
  • Het aanbieden van online community's, zoals het beschikbaar stellen van chatrooms, chats op de website, forums, message boards of nieuwsgroepen. Deze verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een contract of voor onze legitieme belangen. Onthoud dat alle informatie in chatrooms, forums, message boards en andere online groepen openbaar is. We raden u aan om voorzichtig te zijn met het openbaar maken van persoonlijke informatie op deze forums, aangezien deze informatie beschikbaar wordt gesteld aan andere gebruikers. Maak in deze openbare forums geen informatie openbaar die als vertrouwelijk of eigendomsrechtelijk kan worden beschouwd of die u niet openbaar wenst te maken of die u niet openbaar mag maken.
  • Andere doeleinden m.b.t. de algemene zakelijke ondersteuning , inclusief, maar niet beperkt tot, procurement, financieel en fiscaal beheer, risico- en compliancebeheer en externe rapportering. Deze verwerking is noodzakelijk voor het naleven van een wettelijke verplichting waaraan we zijn onderworpen of die op een andere manier wettelijk is overeenkomstig de toepasselijke wet inzake gegevensbescherming, of in het kader van onze rechtmatige belangen. 

    
 • HET DELEN VAN UW PERSOONLIJKE GEGEVENS 

  Om u de best mogelijke services te bieden en ter ondersteuning van onze bedrijfsactiviteiten kunnen we bepaalde informatie binnen Wolters Kluwer of met bepaalde derde partijen delen. Er kan ook sprake zijn van een bepaalde statutaire of wettelijke verplichting die te goeder trouw van ons vereist dat we uw persoonlijke gegevens extern openbaar maken. Derden met wie we mogelijk gegevens delen: 

  • andere aangesloten bedrijven of dochterondernemingen van Wolters Kluwer, bijv. voor het beheer van klantengegevens of voor het leveren van ondersteunende technologie aan de services die we verlenen;
  • onze dienstverleners, bijv. voor het beheer of hostingdiensten en/of ondersteunende technologie voor de services die we aanbieden; 
  • onze zakenpartners en adverteerders, bijvoorbeeld wanneer u een product of dienst van een dergelijke zakenpartner hebt gekocht of uw interesse hierin hebt uitgedrukt, een advertentie van een dergelijke zakenpartner hebt bekeken, met hen hebt geïnterageerd of op een andere manier uw toestemming hebt gegeven voor het delen van uw persoonlijke gegevens met een dergelijke zakenpartner;
  • inschrijvende, accrediterende of professionele organisaties, bv. voor het geven van gebruiksinformatie aan organisaties die u toegang bieden tot onze services bieden en/of voor het delen van tracking en redeeming credits voor professionele accrediteringen;
  • organisaties in zakelijke overdrachten, bijv. aan een aankoper of opvolger bij een verkoop of een andere zakelijke transactie waarbij onze onderneming, deels of volledig, betrokken is; 
  • andere partijen, bijv. indien dit vereist is voor externe audits, compliance, risicobeheer, bedrijfsontwikkeling en/of corporate governance; of
  • overheidsinstanties of toezichthouders zoals de toepasselijke wet- en regelgeving vereist.

  Telkens wanneer we persoonlijke gegevens intern of met derden in andere landen delen, nemen we geschikte voorzorgsmaatregelen overeenkomstig de toepasselijke wet inzake gegevensbescherming, waaronder de Europese modelbepalingen indien van toepassing. Derde partijen zijn onder de toepasselijke wet- en regelgeving verplicht om geschikte voorzorgsmaatregelen te nemen voor de bescherming van persoonlijke gegevens. Ze hebben alleen toegang tot persoonlijke gegevens die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van hun specifieke taken.

   

 • HOELANG HOUDEN WE UW PERSOONLIJKE GEGEVENS BIJ? 

  Uw persoonlijke gegevens worden verwerkt in de mate dat dit noodzakelijk is voor het nakomen van onze verplichtingen, en voor de termijn die nodig is om de doeleinden te behalen waarvoor de informatie wordt verzameld, en dit overeenkomstig onze beleidsregels voor gegevensbewaring en de toepasselijke wetten inzake gegevensbescherming. Wanneer we uw persoonlijke gegevens niet meer nodig hebben, zullen we alle redelijke stappen nemen om deze gegevens uit onze systemen en records te verwijderen of om ze anoniem te maken zodat u op basis van deze gegevens niet langer kan worden geïdentificeerd.

 • HOE BESCHERMEN WE UW PERSOONLIJKE GEGEVENS 

  We hebben een intern kader van beleidsregels en minimumstandaards voor al onze ondernemingen opgesteld voor de bescherming van uw gegevens. Daarnaast beperken we de toegang tot persoonlijke gegevens voor onze medewerkers, zakenpartners, dienstverleners en externe dienstverleners tot een ‘need-to-know’ basis. Meer specifiek en overeenkomstig de wetgeving, nemen we passende technische en organisatorische maatregelen (beleidsregels en procedures, IT-beveiliging en dergelijke) om de vertrouwelijkheid en integriteit van uw persoonlijke gegevens alsook de manier waarop deze worden verwerkt, te waarborgen.

 • UW RECHTEN

  Als wereldwijde organisatie zijn wij actief in verschillende rechtsgebieden, die personen verschillende niveaus van bescherming bieden met betrekking tot de verwerking van persoonlijke informatie. We respecteren uw rechten onder de toepasselijke wetgeving. Voor zover toegestaan door uw lokale wetten inzake gegevensbescherming, waaronder de Europese gegevensbeschermingswetten, voor zover van toepassing, hebt u de volgende rechten:

  • Recht op toegang (‘inzage in uw persoonlijke gegevens’): u hebt het recht op inzage in uw persoonlijke gegevens die wij verwerken.
  • Recht op rechtzetting (‘verbetering van uw persoonlijke gegevens’): indien uw persoonlijke gegevens niet juist of niet volledig zijn, hebt u het recht om ons te vragen om deze te corrigeren of te vervolledigen. 
  • Recht op verwijdering (‘recht om te worden vergeten’): u hebt het recht om ons te vragen uw persoonlijke gegevens te verwijderen voor zover toegestaan door de toepasselijke wet- en regelgeving. In bepaalde omstandigheden kunnen we echter niet op uw verzoek ingaan, bijvoorbeeld indien de verwerking noodzakelijk is om aan een wettelijke verplichting te voldoen, of indien de verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst. In sommige gevallen zijn uw persoonlijke gegevens nodig om de Diensten te kunnen leveren en als u dergelijke informatie niet aan ons verstrekt, kan het zijn dat u de toegang tot en het gebruik van de Diensten of het gebruik van bepaalde functies van de Diensten wordt ontzegd.  
  • Recht op gegevensoverdracht (‘overdracht van uw persoonlijke gegevens’): u hebt het recht om ons te vragen uw persoonlijke gegevens rechtstreeks aan u over te dragen. Dit geldt voor bepaalde persoonlijke gegevens die wij automatisch, met uw akkoord of op basis van uw overeenkomst met ons verzamelen. Op uw verzoek, en indien technisch mogelijk, zullen we uw persoonlijke gegevens overdragen aan een andere door u gekozen partij. 
  • Recht op een beperkte verwerking: u hebt het recht om ons te vragen de verwerking van uw persoonlijke gegevens die we voor een bepaalde of onbepaalde termijn bewaren, te beperken of stoppen. In bepaalde omstandigheden kunnen we echter niet op uw verzoek ingaan, bijvoorbeeld indien de verwerking noodzakelijk is om aan een wettelijke verplichting te voldoen, of indien we andere dwingende wettelijke gronden hiervoor kunnen aantonen. 
  • Recht op bezwaar: u hebt het recht om u te verzetten tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens. De redenen voor het bezwaar moeten betrekking hebben op uw specifieke situatie en een verwerking voor rechtmatige belangen. In dat geval zullen we uw persoonlijke gegevens niet langer verwerken, tenzij we andere dwingende redenen hiervoor kunnen aantonen. In bepaalde omstandigheden hebt u het onvoorwaardelijke recht op bezwaar, bv. in geval van directmarketingactiviteiten.
  • Intrekking van toestemming: het recht om uw toestemming voor de verwerking van uw persoonlijke gegevens op elk ogenblik in te trekken, bijv. indien u ons de toestemming hebt gegeven om u van onze services op de hoogte te houden, hebt u op elk moment het recht om op deze beslissing terug te komen. Intrekking van uw toestemming doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de verwerking van uw persoonsgegevens vóór de intrekking.

  Voor de uitoefening van uw rechten (indien van toepassing) en/of voor eventuele andere vragen over de verwerking van uw persoonlijke gegevens raadpleegt u hieronder het deel ‘HOE CONTACT MET ONS OPNEMEN‘. 

  Indien u vindt dat we niet naar behoren antwoord geven op uw vraag of indien u niet akkoord gaat met onze maatregelen inzake gegevensprivacy, hebt u de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij uw lokale gegevensbeschermingsautoriteit.

 • GEBRUIK VAN COOKIES 

  We maken gebruik van cookies om onze websites te optimaliseren en websiteverkeer te analyseren. Mits uw uitdrukkelijke, voorafgaandelijke toestemming kunnen we bij gelegenheid cookies van derden gebruiken, vooral plug-ins voor sociale media, zodat u rechtstreeks ideeën en informatie met betrekking tot ons kunt delen voor onze eigen marketingdoeleinden. 

  Cookies of gelijkaardige technieken (gezamenlijk ‘cookies’ genoemd) zijn kleine tekstbestanden of pixels, die wij op uw computer of draagbare apparaat plaatsen. Cookies zijn mogelijk noodzakelijk om het browsen op een website te vergemakkelijken en gebruiksvriendelijker te maken. Cookies kunnen informatie verzamelen om persoonlijk surfgedrag te analyseren.

  Wij gebruiken cookies die tot de onderstaande vier categorieën behoren. Via de cookiebanner op onze website beheert u gemakkelijker uw voorkeuren voor niet-verplichte cookiecategorieën. Deze banner geeft u ook een overzicht van alle cookies die binnen deze categorieën worden gebruikt. 

  • Strikt noodzakelijke cookies - deze cookies zijn noodzakelijk voor de werking van de website. Ze worden meestal ingesteld als reactie op handelingen van u die neerkomen op een verzoek om diensten, zoals het instellen van uw privacyvoorkeuren, het inloggen of het invullen van formulieren. U kunt uw browser zo instellen, dat hij deze cookies blokkeert of dat u een melding krijgt over het gebruik van deze cookies. Dat kan echter gevolgen hebben voor het goed functioneren van (delen van) de website.
  • Functionele cookies - Deze cookies stellen de website in staat om verbeterde functionaliteit, gebruikerservaring en personalisering te bieden en kunnen worden ingesteld door ons of door externe aanbieders wiens diensten we aan onze pagina’s hebben toegevoegd. Als u deze cookies niet toestaat, is het mogelijk dat sommige of al deze diensten niet naar behoren werken.  
  • Prestatiecookies - deze cookies ondersteunen onze analysediensten die ons helpen om de functionaliteit van onze websites en de gebruikerservaring te verbeteren.
  • Interessecookies - deze cookies worden gebruikt om inzichten te verzamelen voor de weergave van gepersonaliseerde inhoud en advertenties op onze en andere websites.  

  Voor meer informatie over cookies en/of het wijzigen van uw voorkeuren voor toestemming voor cookies, kunt u te allen tijde de

  bezoeken.

 • LINKS NAAR ANDERE WEBSITES 

  Onze websites kunnen links naar andere websites van Wolters Kluwer of derden bevatten, die mogelijk een andere privacy- & cookiebeleid dan de onze hebben. We zijn niet verantwoordelijk voor de verzameling, verwerking of openbaarmaking van persoonlijke gegevens die via zulke andere websites worden verzameld.

  Ook zijn we niet verantwoordelijk voor de informatie of inhoud van dergelijke websites. Links naar andere websites worden uitsluitend voor uw gemak aangeboden. Uw gebruik en bezoek van deze websites is onderworpen aan de eigen beleidsregels van deze websites. Neem de privacyverklaringen door van andere websites die u via een link op onze website bezoekt. 

  Wolters Kluwer kan u bijkomende of verschillende privacyverklaringen bezorgen over de verzameling en het gebruik van uw persoonlijke gegevens voor een specifieke service.

 • AANVULLENDE INFORMATIE VOOR BEWONERS VAN CALIFORNIË 
  Naast de informatie die in dit privacybeleid wordt verstrekt, is hier aanvullende informatie voor inwoners van Californië te vinden.
 • AANVULLENDE INFORMATIE VOOR INWONERS VAN QUEBEC EN CANADA
  Naast de informatie die in dit privacybeleid wordt verstrekt, is hier aanvullende informatie voor inwoners van Quebec en Canada te vinden.
 • HOE CONTACT MET ONS OPNEMEN

  Indien u vragen hebt over de verwerking van uw persoonlijke gegevens of indien u een van uw rechten wenst uit te oefenen, neemt u contact met ons op via het formulier ‘VRAGEN EN ANDERE VERZOEKEN’. U kunt ook contact opnemen met onze Data Privacy Officer via de knop ‘VRAGEN EN ANDERE VERZOEKEN’

  Indien u vindt dat we niet naar behoren antwoord geven op uw vraag of indien u niet akkoord gaat met onze maatregelen inzake gegevensprivacy, hebt u ook het recht, afhankelijk van de toepasselijke wetgeving, om een klacht in te dienen bij uw lokale gegevensbeschermingsautoriteit. 

  Om uw verzoek te kunnen beantwoorden, vragen we, indien noodzakelijk, om uw identiteit te mogen controleren en om ons informatie te bezorgen waarmee we uw verzoek beter kunnen begrijpen. Indien we niet op uw verzoek, deels of volledig, kunnen ingaan, zullen we de reden hiervoor aan u uitleggen.

 • UPDATES VAN DIT BELEID

  We werken dit Privacy- & cookiebeleid of een andere specifieke privacyverklaring op regelmatige basis bij. Bij eventuele wijzigingen aan dit Privacy- & cookiebeleid voegen we een nieuwe datum aan deze Privacyverklaring toe. Deze versie is van kracht sinds september 2023.

  Versie 1.2, 2023

Back To Top