Financiele begeleiding mer persoonlijke financiele planning
Finance & BeheerFiscaliteit & Accounting17 oktober, 2019

Wat is vermogensplanning en hoe begint u eraan?

Als accountant biedt u uw klanten een echte meerwaarde als u, naast inzichten in de bedrijfsboekhouding, hen ook bijstaat in het structureren en organiseren van hun vermogen. Deze extra service wordt bij uw klanten dan ook ten zeerste geapprecieerd. Maar hoe begint u hier aan? Hoe past vermogensplanning binnen uw huidige functie als accountant en hoe is een goed persoonlijk vermogensplan opgebouwd, ontdekt u in dit artikel.

Waarom starten met vermogensplanning?

Het is duidelijk dat ondernemers niet enkel met de financiële situatie van hun onderneming bezig zijn. Ook het beheer van hun persoonlijk vermogen vinden zij belangrijk. Dat vertaalt zich vaak in volgende vragen:

 • Welk kapitaal heb ik nodig om mijn levensstandaard te behouden als mijn beroepsinkomsten wegvallen?
 • Hoe kan ik mijn onderneming en mijn vermogen op een fiscaal interessante manier overdragen?
 • Wat met mijn vastgoed in het buitenland?
 • Wanneer ga ik het best met pensioen?
 • Hoe vermijd ik hoge successierechten voor mijn familieleden?

Om het beheer van het eigen vermogen in goede banen te leiden, rekent een ondernemer ook op uw expertise. Persoonlijke financiële planning of vermogensplanning beschouwen zij dan ook als een logische aanvulling op de bedrijfsboekhouding. En ze hebben geen ongelijk. Een vermogensplan is in feite een onderdeel van financiële planning.

Set van instrumenten

Er zijn heel wat definities of omschrijvingen voorhanden, maar concreet gaat vermogensplanning over het zo goed mogelijk in kaart brengen van de persoonlijke financiële toekomst van uw klant met het oog op maximale optimalisatie en transparantie om uw klant de gemoedsrust en welzijn te geven, die hij verlangt.

Om het vermogen te optimaliseren, zijn er tal van instrumenten of adviesvormen beschikbaar, denk maar aan successieplanning, het beheer van het vermogen via maatschap of stichting, pensioenplanning, de opvolging binnen een familiebedrijf,… Al deze instrumenten maken deel uit van vermogensplanning en zijn ook terug te vinden in een vermogensplan.

Het adviesgesprek aanvatten

Een goed gefundeerd vermogensplan start met een grondig verkennend gesprek. Hierbij overlegt u samen met uw klant waar de prioriteiten en verwachtingen liggen. Hierbij is een grondige inventarisatie nodig, waarbij u tracht enkele belangrijke parameters in kaart te brengen: Concreet ziet dit er als volgt uit:

‘Waar staat u nu?’:

 • Structuur en overzicht van het huidig vermogen
 • Overzicht van mogelijk risico’s die dit vermogen bedreigen
 • Verhouding bruto/netto vermogen

‘Waar wil u naartoe?’:

 • Doelen en wensen van uw klant
 • Netto inkomen
 • Levensstijl

Na deze inventarisatie is de opmaak van een vermogensplan de volgende stap. Op basis van feitelijke gegevens (financiële positie, leeftijd, beleggingshorizon, levensstijl, eventuele schulden en bezittingen, enz.) bespreekt u met uw klant hoe het vermogen het best kan worden ingezet om financiële doelen te halen, zonder hierbij onnodige risico’s te nemen.

Oog voor nieuwe regelgeving en begeleiding

De begeleiding van uw klant is geen statisch proces. Wijzigingen in de persoonlijke en financiële situatie, nieuwe regelgeving (bv. de hervorming van het successie- en huwelijksvermogensrecht in september 2018) en andere doelstellingen maken van dit proces een boeiende materie waar u uw kennis en adviserende rol maximaal kunt waarmaken. Het voortdurend monitoren en evalueren van een vermogensplan zorgt voor financiële rust bij uw klant en diens familie, waardoor u uw meerwaarde als financieel adviseur kan bestendigen.

Back To Top