Financiele begeleiding mer persoonlijke financiele planning
FinanceTax & Accounting17 oktober, 2019

Vermogensplanning: naar een optimale financiële begeleiding van uw klanten

Als accountant biedt u uw klanten een echte meerwaarde als u, naast inzichten in de bedrijfsboekhouding, hen ook bijstaat in het structureren en organiseren van hun vermogen. Deze extra service wordt bij uw klanten dan ook ten zeerste geapprecieerd. Hoe u hieraan begint? Hoe een goed persoonlijk vermogensplan is opgebouwd en hoe vermogensplanning past binnen uw huidige functie, ontdekt u hier.

Het belang van financiële planning voor ondernemers

Het is duidelijk dat ondernemers niet enkel met de financiële situatie van hun onderneming bezig zijn. Ook het beheer van hun persoonlijk vermogen vinden zij belangrijk. Dat vertaalt zich vaak in volgende vragen:

 • Welk kapitaal heb ik nodig om mijn levensstandaard te behouden als mijn beroepsinkomsten wegvallen?
 • Hoe kan ik mijn onderneming en mijn vermogen op een fiscaal interessante manier overdragen?
 • Wat met mijn vastgoed in het buitenland?
 • Wanneer ga ik het best met pensioen?
 • Hoe vermijd ik hoge successierechten voor mijn familieleden?

Om het beheer van het eigen vermogen in goede banen te leiden, rekent een ondernemer ook op uw expertise. Persoonlijke vermogensplanning beschouwen zij dan ook als een logische aanvulling op de bedrijfsboekhouding. En ze hebben geen ongelijk. Een vermogensplan is in feite een onderdeel van financiële planning.

Samen met de klant aan de slag

Een goed gefundeerd vermogensplan start met een grondig verkennend gesprek. Hierbij overlegt u samen met uw klant waar de prioriteiten en verwachtingen liggen. Hierbij is een grondige inventarisatie nodig, waarbij u tracht enkele belangrijke parameters in kaart te brengen: Concreet ziet dit er als volgt uit:

‘Waar staat u nu?’:

 • Structuur en overzicht van het huidig vermogen
 • Overzicht van mogelijk risico’s die dit vermogen bedreigen
 • Verhouding bruto/netto vermogen

‘Waar wil u naartoe?’:

 • Doelen en wensen van uw klant
 • Netto inkomen
 • Levensstijl

Na deze inventarisatie is de opmaak van een vermogensplan de volgende stap. Op basis van feitelijke gegevens (financiële positie, leeftijd, beleggingshorizon, levensstijl, eventuele schulden en bezittingen, enz.) bespreekt u met uw klant hoe het vermogen het best kan worden ingezet om financiële doelen te halen, zonder hierbij onnodige risico’s te nemen.

Oog voor nieuwe regelgeving en begeleiding

De begeleiding van uw klant is geen statisch proces. Wijzigingen in de persoonlijke en financiële situatie, nieuwe regelgeving (bv. de hervorming van het successie- en huwelijksvermogensrecht in september 2018) en andere doelstellingen maken van dit proces een boeiende materie waar u uw kennis en adviserende rol maximaal kunt waarmaken. Het voortdurend monitoren en evalueren van een vermogensplan zorgt voor financiële rust bij uw klant en diens familie, waardoor u uw meerwaarde als financieel adviseur kan bestendigen.

Besluit

Vermogensplanning lijkt op het eerste zicht misschien niet direct tot uw takenpakket te behoren. Dat zou kunnen. Maar met enkele bijkomende inzichten, raakt u wellicht snel overtuigd van het potentieel voor uzelf of uw kantoor. Wij selecteerden alvast enkele interessante artikels waarmee u dieper in deze materie kan duiken.