INTRODUKTION

Wolters Kluwer (“vi” eller “os”) vil gerne informere dig om den måde, vi behandler dine personlige oplysninger på. I denne meddelelse om privatliv og cookies forklarer vi, hvilke personlige oplysninger vi indsamler, bruger og videregiver. 

Personlige oplysninger betyder al data relateret til en enkeltperson, der kan blive identificeret, direkte eller indirekte, baseret på disse oplysninger. Dette kan inkludere oplysninger som navne, kontaktoplysninger, (online) identifikationsdata, online identifikatorer eller andre karakteristika, der er specifikke for enkeltpersonen.

Denne meddelelse om privatliv og cookies er gældende, når du bruger vores websites, løsninger og andre tjenester, herunder begivenheder, der henviser til eller viser et link til denne meddelelse (“Tjenester”). Denne meddelelse om privatliv og cookies kan suppleres med eller erstattes af yderligere privatlivsmeddelelser eller vilkår, der leveres til dig.

 • HVEM ER VI?

  Wolters Kluwer er en global organisation, der består af mange virksomheder over hele verden. Alle personlige oplysninger, der gives til eller indsamles af Wolters Kluwer via vores virksomhedswebsider administreres af Wolters Kluwer N.V., P.O. Box 1030, 2400 BA, Alphen aan den Rijn, Holland og/eller en af dets tilknyttede selskaber eller datterselskaber. Vores virksomhedswebsider indeholder oplysninger om forskellige Wolters Kluwer N.V.’s tilknyttede selskaber eller datterselskaber, afhængigt af de websider, du bruger. Hvor sider indeholder funktioner, der er specifikke for et af Wolters Kluwers særligt tilknyttede selskaber eller datterselskaber, såsom kontaktformularer og kommunikationsfunktioner og chatbokse, drives disse udelukkende af Wolters Kluwers tilknyttede selskab eller datterselskab. Generelle funktioner på websitene, såsom websiteanalyse, bruges både af Wolters Kluwers tilknyttede selskab eller datterselskab og Wolters Kluwer N.V., og al tilknyttet behandling af personlige oplysninger finder sted på basis af en aftale, der blev indgået af Wolters Kluwer og dets relevante tilknyttede selskaber og datterselskaber. I henhold til denne aftale vil Wolters Kluwer NV til enhver tid være tilgængelig, hvis dataregistrerede vil udtrykke bekymring eller stille spørgsmål, og/eller vil lade dem udøve deres rettigheder i henhold til gældende lokal lovgivning om databeskyttelse angående deres personlige oplysninger.

  Vi har fokus på at holde personlige oplysninger fra vores kunder, brugere, medarbejdere og andre interessenter sikre, samtidig med at vi hjælper vores kunder, medarbejdere, investorer og samfund med at gøre en større forskel og tage de rette beslutninger.

  Hvis du ønsker at kontakte os angående spørgsmål om dine personlige oplysninger, henviser vi til afsnittet ”SÅDAN KAN DU KONTAKTE OS” nedenfor.

   

 • HVILKE PERSONLIGE OPLYSNINGER INDSAMLER VI?

  Den type personlige oplysninger, vi indsamler, afhænger af dit forhold til os og de Tjenester, vi leverer til dig. I den henseende indsamler vi muligvis de følgende personlige oplysninger om dig:

  • Navn og kontaktoplysninger, såsom fornavn og efternavn, e-mailadresse, adresse, telefonnummer
  • Arbejdsrelaterede oplysninger, såsom stillingsbetegnelse og andre oplysninger om beskæftigelse eller uddannelse
  • Loginoplysninger til konto, såsom adgangskoder og andre sikkerhedsoplysninger til godkendelse og adgang
  • Finansielle oplysninger, såsom bankkonto, kredit- eller debetkortnumre til behandling af betalinger
  • Brugsoplysninger, såsom adfærdsoplysninger om, hvordan du navigerer inden for vores Tjenester, og hvilke dele af vores Tjenester du bruger mest, og oplysninger om de varer og/eller tjenester, du ønsker at bestille, ønskeliste, præferencer, interesser osv. Andre oplysninger du deler via vores websites, apps, webbutikker og andre produkter.
  • Computer-, enheds- og forbindelsesoplysninger, såsom, IP-adresse, browsertype, -version og -lokation

  Hvis du er under 13 år gammel, skal du ikke bruge eller tilgå Tjenesterne. Wolters Kluwer indsamler eller opbevarer ikke bevidst personlige oplysninger (som defineret af USA’s Children’s Online Privacy Protection Act) fra personer, der er under 13 år. Hvis Wolters Kluwer finder ud af, at personlige oplysninger fra personer, der er under 13 år, er blevet indsamlet i eller via Tjenesterne, foretager vi de nødvendige handlinger til at slette disse oplysninger.

 • SÅDAN INDSAMLER VI PERSONLIGE OPLYSNINGER

  Vi og vores tredjepartsserviceudbydere indsamler muligvis personlige oplysninger fra de følgende kilder:

  • Direkte interaktioner, såsom når du tilmelder dig vores Tjenester eller foretager et køb
  • Data fra tredjeparter, såsom oplysninger på tredjepartswebsites eller andre oplysninger, du muligvis har gjort offentligt tilgængelige, eller oplysninger leveret af tredjepartskilder, herunder men ikke begrænset til offentlige enheder og dataforhandlere
  • Automatiserede sporingsteknologier, såsom oplysninger, der automatisk indsamles om din interaktion med vores Tjenester og websites via forskellige teknologier, såsom cookies, weblogfiler, beacons og internettags
 • SÅDAN BRUGER VI DINE PERSONLIGE OPLYSNINGER

  De personlige oplysninger, der indsamles, bruges til de formål, du har angivet dem til, og kan kun bruges yderligere til lovpligtige eller andre legitime formål. Hvis du for eksempel benytter kontaktformularen til kundeservice på vores website, bruger vi i første omgang de oplysninger, du har angivet, til at svare på din serviceanmodning. Vi bruger derefter muligvis oplysningerne til at forbedre kvaliteten af vores kundeserviceproces.

  • Behandlingens lovmæssighed er en af de primære principper bag behandlingen af dine personlige oplysninger – vi anvender de følgende juridiske årsager til behandlingen:
  • Behandlingen er nødvendig for udførelsen af en kontrakt eller for at udføre handlinger før, der indgås en kontrakt;
  • Behandlingen er nødvendig med henblik på vores legitime interesser - for eksempel til at forbedre kvaliteten af vores produkter og Tjenester;
  • Behandlingen er nødvendig for at overholde en juridisk forpligtelse, som vi er underlagt, eller som ellers er lovlig i henhold til gældende databeskyttelseslove;

  med det samtykke, du har givet.

  Afhængigt af hvordan du interagerer med os og af tjenesten, bruger vi muligvis dine personlige oplysninger til de følgende formål:

  • Administration af vores forhold til dig og vores virksomhed, såsom at levere og administrere din adgang til og bruge af vores Tjenester. Denne behandling er nødvendig for udførelsen af en kontrakt;
  • Forbedring af vores Tjenester og udvikling af nye produkter, såsom at invitere dig til at deltage i undersøgelser eller til at personliggøre din oplevelse med vores Tjenester. Denne behandling er nødvendig med henblik på vores legitime interesser;
  • Markedsføring, såsom den, du modtager via markedsføring- eller annonceringskommunikation, som vi mener, du måske ville være interesseret i. Denne behandling foregår med samtykke, du har givet, eller med henblik på vores legitime interesser;
  • Rekruttering, såsom vurderingen af jobansøgere. Denne behandling er med henblik på at foretage visse handlinger, før der kan indgås i en kontrakt, eller med dit samtykke;
  • At gøre onlinefællesskaber, såsom chatrum, fora eller nyhedsgrupper tilgængelig for dig. Denne behandling er nødvendig for udførelsen af en kontrakt eller med henblik på vores legitime interesser. Husk, at alle oplysninger, du skriver i disse fora, er offentlige. Vi opfordrer dig til at udvise forsigtighed, når du videregiver offentlige oplysninger i disse fora, da disse oplysninger derved gøres tilgængelige for andre brugere. Du må ikke videregive oplysninger i disse offentlige fora, der kan anses for at være fortrolige eller proprietære, eller som du ikke ønsker skal være offentligt tilgængelig, eller som du ikke har tilladelse til at videregive.
  • Andre generelle formål med henblik på virksomhedssupport, herunder, men ikke begrænset til, indkøb, finansiel eller finanspolitisk administration, risiko- og overholdelsesstyring samt ekstern rapportering. Denne behandling er nødvendig for at overholde en juridisk forpligtelse, som vi er underlagt, eller som ellers er lovlig i henhold til gældende databeskyttelseslove eller med henblik på vores legitime interesser.
 • DELING AF DINE PERSONLIGE OPLYSNINGER

  For at kunne levere de bedst mulige Tjenester til dig og af hensyn til driften af vores virksomhed deler vi muligvis visse oplysninger internt eller med udvalgte tredjeparter. Der kan også være en vis lovbestemt eller juridisk forpligtelse, som vi mener, i god tro, kræver, at vi videregiver dine personlige oplysninger eksternt. Parter, som vi muligvis deler dine oplysninger med, omfatter:

  • Andre af Wolters Kluwers tilknyttede selskaber eller datterselskaber, f.eks. til at levere understøttende teknologi til de Tjenester, vi leverer;
  • Vores tjenesteudbydere, f.eks. tjenester til administration eller hosting og/eller understøttende teknologi til de Tjenester, vi leverer;
  • Vores forretningspartnere, i det omfang, du har købt eller udvist interesse i et produkt eller en tjeneste fra en sådan forretningspartner, interageret med dem eller på anden vis har godkendt deling af dine personlige oplysninger med en sådan forretningspartner;
  • Abonnerende, akkrediterende eller professionelle organisationer, f.eks. til levering af brugsoplysninger til organisationer, der giver dig adgang til vores Tjenester og/eller deler sporing og nødvendige point til professionel akkreditering;
  • Organisationer, der er involveret i virksomhedsoverførsler, f.eks. til en køber eller efterfølgende enhed i tilfælde af et salg eller en anden virksomhedstransaktion, der involverer en del af eller hele vores virksomhed;
  • Andre parter, f.eks. som nødvendigt ved ekstern revision, overholdelse, risikostyring, virksomhedsudvikling og/eller forhold vedrørende styringen af virksomheden; eller
  • Statslige myndigheder og regulatorer, som påkrævet i henhold til gældende lov.

  Når vi deler personlige oplysninger internt eller med tredjeparter i andre lande, har vi passende sikkerhedsforanstaltninger på plads i overensstemmelse med gældende databeskyttelseslove, herunder, hvor det er relevant, EU-modelbestemmelserne. Som påkrævet i henhold til gældende lovgivning er tredjeparter forpligtet til at bruge passende beskyttelsesforanstaltninger til at beskytte personlige oplysninger, og de kan kun få adgang til de personlige oplysninger, der er nødvendige til at udføre deres specifikke opgaver.

 • HVOR LÆNGE BEHOLDER VI DINE PERSONLIGE OPLYSNINGER?
  Dine personlige oplysninger behandles i det omfang, det er nødvendigt for opfyldelsen af vores forpligtelser, og i den tid, der er nødvendig for at nå det formål, hvortil oplysningerne indsamles, i overensstemmelse med vores politik for opbevaring af data og de gældende databeskyttelseslove. Når vi ikke længere har brug for dine personlige oplysninger, vil vi tage alle rimelige skridt til at fjerne dem fra vores systemer og optegnelser eller tage skridt til korrekt anonymisering af dem, så du ikke længere kan identificeres ud fra dem.
 • SÅDAN BESKYTTER VI DINE PERSONLIGE OPLYSNINGER
  Vi har indført en intern struktur med politikker og minimumsstandarder på tværs af alle vores virksomheder for at beskytte dine data. Derudover begrænser vi vores medarbejderes, forretningspartneres, tjenesteudbyders og tredjepartsudbyders adgang til personlige oplysninger til kun at omfatte de tilfælde, hvor de har behov for at få oplysningerne. Mere specifikt og i overensstemmelse med lovgivningen træffer vi passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger (politikker og procedurer, IT-sikkerhed og andre) for at sikre fortrolighed og integritet af dine personlige oplysninger og den måde, de behandles på.
 • HVAD ER DINE RETTIGHEDER?

  Vi respekterer dine rettigheder i henhold til gældende love.  I det omfang, det er angivet i din lokale databeskyttelseslovgivning, herunder den europæiske databeskyttelseslovgivning, inkluderer dine rettigheder følgende:

  • Ret til adgang (”en oversigt over dine personlige oplysninger”): Retten til at få et overblik over dine personlige oplysninger, som vi behandler.
  • Ret til berigtigelse (”at rette dine personlige oplysninger”): Hvis dine personlige oplysninger er unøjagtige eller ufuldstændige, har du ret til at bede os om at rette eller færdiggøre dine personlige oplysninger.
  • Ret til sletning (”ret til at blive glemt”): Retten til at anmode om, at vi sletter dine personlige oplysninger i det omfang, det er tilladt i henhold til gældende lov. Under visse omstændigheder er det muligvis ikke muligt for os at acceptere din anmodning; for eksempel når behandlingen er nødvendig for at overholde en juridisk forpligtelse, eller hvis behandlingen er nødvendig med henblik på udførelsen af en kontrakt. I nogle tilfælde er dine personlige oplysninger nødvendige for at kunne levere Tjenesterne, og hvis du ikke giver sådanne oplysninger til os, kan du blive forhindret i at få adgang til og bruge Tjenesterne eller bruge visse funktioner i Tjenesterne.
  • Ret til dataportabilitet (”overfør dine personlige oplysninger”): Retten til at bede os om at overføre dine personlige oplysninger direkte til dig. Dette gælder for visse personlige oplysninger, hvis de behandles automatisk og med dit samtykke eller baseret på en kontrakt, du har med os. På din anmodning, og hvor det er teknisk muligt, overfører vi dine personlige oplysninger til en anden part efter dit eget valg.
  • Ret til at begrænse behandlingen: Retten til at anmode om, at vi begrænser eller stopper behandlingen af dine personlige oplysninger, som vi opbevarer i en bestemt periode eller på ubestemt tid. Under visse omstændigheder er det muligvis ikke muligt for os at acceptere din anmodning; for eksempel når behandlingen er nødvendig for at overholde en juridisk forpligtelse, eller hvis vi kan påvise overbevisende legitime grunde på anden måde.
  • Ret til indsigelse: Retten til at gøre indsigelse mod behandlingen af dine personlige oplysninger. Årsagerne til en indsigelse skal vedrøre din særlige situation og være relateret til behandlingen baseret på den legitime interessebetingelse. Vi behandler derefter ikke længere de personlige oplysninger, medmindre vi kan påvise overbevisende årsager for det modsatte. Under visse omstændigheder har du den ubetingede ret til at gøre indsigelse; for eksempel i forbindelse med direkte markedsføringsaktiviteter.
  • Tilbagetrækning af samtykke: Retten til når som helst at trække dit samtykke til behandlingen af dine personlige oplysninger tilbage; for eksempel, efter at du har givet samtykke til, at vi holder dig informeret om vores Tjenester, har du ret til når som helst at trække dette samtykke tilbage.

  For at udøve dine rettigheder, og/eller hvis du har spørgsmål om behandlingen af dine personlige oplysninger, henviser vi dig til afsnittet ”SÅDAN KAN DU KONTAKTE OS” nedenfor.

  Hvis du føler, at vi ikke reagerer, eller er uenig i vores databeskyttelsespraksis, kan du også indgive en klage til din nationale databeskyttelsesmyndighed.

 • BRUGEN AF COOKIES

  Vi bruger cookies til at optimere vores websites og analysere websitetrafik. Hvis vi har fået dit informerede samtykke på forhånd, kan vi til tider bruge tredjepartscookies, især plugins til sociale medier, for at give dig mulighed for at dele ideer og information relateret til os med det samme og til vores egne markedsføringsformål.

  Cookies eller lignende teknikker (samlet kaldet “Cookies”) er små tekstfiler eller pixels, som muligvis er gemt på din computer eller mobilenhed. Cookies kan være nødvendige for at lette browsingen på websitet og gøre det mere brugervenligt. Tredjepartscookies kan indsamle oplysninger for at analysere personlig browsingadfærd.

  Vi bruger muligvis Cookies, der tilhører en af de fire kategorier anført nedenfor. Vores cookie-banner på websitet gør det lettere for dig at administrere dine præferencer for de ikke-obligatoriske cookiekategorier. Banneret giver også en oversigt over alle cookies, der bruges under kategorierne.  

  • Nødvendige Cookies – disse obligatoriske Cookies er nødvendige for, at vores websites fungerer korrekt.
  • Funktionelle Cookies – disse Cookies tilføjer yderligere funktionalitet til vores websites.
  • Performance-cookies – disse Cookies understøtter analysetjenester, der hjælper os med at forbedre vores websites funktionalitet og brugeroplevelse.
  • Interesse-cookies – disse Cookies kan anvendes til at indsamle indsigt, til at udsende personligt indhold og annoncering på vores egne og andre websites.

  Du kan finde yderligere oplysninger om Cookierne her.

  Skift dine samtykkepræferencer for cookies ved at klikke her.

 • LINKS TIL ANDRE WEBSITES

  Vores websites indeholder muligvis links til andre Wolters Kluwer- eller tredjepartswebsites, der kan have privatlivsmeddelelser, som adskiller sig fra vores. Vi er ikke ansvarlige for indsamlingen, behandlingen eller videregivelsen af personlige oplysninger, der indsamles via andre websites.

  Vi er heller ikke ansvarlige for oplysninger eller indhold på sådanne websites. Links til andre websites angives udelukkende for nemhedens skyld. Din brug og browsing på et sådant website er underlagt dette websites egne politikker. Gennemgå privatlivsmeddelelserne, der er offentliggjort på andre websites, som du kan få adgang til via vores website.

  Wolters Kluwer kan give dig yderligere eller andre privatlivsmeddelelser i specifikke tilfælde, der angiver hvordan dine personlige oplysninger indsamles og bruges til en specifik Tjeneste.

 • YDERLIGERE OPLYSNINGER FOR BEBOERE I CALIFORNIEN
  Ud over de oplysninger, der angives i denne privatlivspolitik, kan der findes yderligere oplysninger til beboere i Californien.
 • SÅDAN KAN DU KONTAKTE OS

  Hvis du har spørgsmål om, hvordan vi behandler dine personlige oplysninger, eller hvis du vil udøve en af dine rettigheder, kan du kontakte os ved at bruge formularen ”FORESPØRGSLER OG ANDRE ANMODNINGER”. Du kan også kontakte vores databeskyttelsesansvarlige ved at bruge formularen ”FORESPØRGSLER OG ANDRE ANMODNINGER”

  Hvis du føler, at vi ikke reagerer, eller er uenig i vores databeskyttelsespraksis, kan du også indgive en klage til din nationale databeskyttelsesmyndighed.

  Som svar på en anmodning kan vi bede dig om at bekræfte din identitet, hvis det er nødvendigt, og at afgive oplysninger, der hjælper os med at forstå din anmodning bedre. Hvis vi ikke imødekommer din anmodning, hverken helt eller delvist, vil vi forklare hvorfor.

 • OPDATERINGER TIL DENNE MEDDELELSE

  Fra tid til anden opdaterer vi muligvis denne meddelelse om privatliv og cookies eller andre specifikke privatlivserklæringer. Når du foretager ændringer i denne meddelelse om privatliv og cookies, tilføjer vi en ny dato til denne privatlivserklæring. Denne version træder i kraft den 1. juni 2020.

  Version 1.0


Back To Top