WPROWADZENIE

Wolters Kluwer N.V. wraz ze swoimi licznymi jednostkami stowarzyszonymi (łącznie „Wolters Kluwer” lub odniesienia w pierwszej osobie liczby mnogiej) pragnie poinformować Państwa o sposobie przetwarzania Państwa danych osobowych. W niniejszej Polityce prywatności i plików cookies wyjaśniamy, jakie dane osobowe zbieramy, wykorzystujemy i ujawniamy.

Dane osobowe oznaczają wszelkie dane dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej, której tożsamość można określić bezpośrednio lub pośrednio na ich podstawie. Danymi osobowymi mogą być takie informacje jak nazwiska, dane kontaktowe, dane identyfikacyjne (w sieci), identyfikatory online lub inne cechy charakterystyczne dla danej osoby fizycznej.

Niniejsza Polityka prywatności i plików cookies ma zastosowanie, kiedy korzystają Państwo z naszych stron internetowych, rozwiązań i innych usług, w tym wydarzeń i rozmów przez czat internetowy, które odsyłają do niniejszej Polityki lub na których wyświetla się link do niej („Usługi”). Niniejsza Polityka prywatności może być okresowo zmieniana lub uzupełniana dodatkowymi oświadczeniami dot. prywatności lub warunkami, które zostaną Państwu przekazane.

 • O NAS

  Wolters Kluwer to globalna organizacja obejmująca wiele spółek na całym świecie. Nasze witryny korporacyjne zawierają informacje o naszej siedzibie, spółce Wolters Kluwer N.V. i jej licznych podmiotach stowarzyszonych lub zależnych, w zależności od odwiedzanych witryn. Administratorem danych osobowych przekazywanych lub gromadzonych przez Wolters Kluwer za pośrednictwem naszych witryn korporacyjnych jest Wolters Kluwer N.V., P.O. Box 1030, 2400 BA, Alphen aan den Rijn, Holandia, a w określonych przypadkach – wraz z jedną ze swoich jednostek stowarzyszonych lub zależnych. Na przykład dane na temat korzystania ze strony internetowej dotyczącej produktu mogą być wykorzystywane zarówno przez spółkę Wolters Kluwer N.V., jak i jej jednostkę stowarzyszoną lub zależną oferującą dany produkt.   Związane z tym przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie umowy o współadministrowaniu danymi osobowymi zawartej między spółką Wolters Kluwer N.V. a jej odpowiednią jednostką stowarzyszoną lub zależną. Zgodnie z tą umową spółka Wolters Kluwer N.V. będzie zawsze dostępna dla osób, których dane dotyczą, w celu rozwiązania wszelkich wątpliwości lub pytań lub umożliwienia im skorzystania z przysługujących im praw wynikających z lokalnych przepisów o ochronie danych osobowych. 

  • Jesteśmy zaangażowani w ochronę danych osobowych naszych klientów, użytkowników, pracowników i innych interesariuszy, jednocześnie oferując klientom, pracownikom, inwestorom i społeczeństwu wsparcie w przeprowadzaniu projektów o dużej sile oddziaływania i podejmowaniu właściwych decyzji.
  • Nasze dane do kontaktu w przypadku pytań związanych z Państwa danymi osobowymi znajdą Państwo w dziale „KONTAKT” poniżej.
 • JAKIE DANE OSOBOWE ZBIERAMY?

  Rodzaj zbieranych przez nas danych osobowych jest zależny od relacji między Państwem a nami i Usługami, jakie dla Państwa świadczymy. Do celów związanych z ww. relacją i świadczeniem ww. usług możemy zbierać Państwa następujące dane osobowe:

  • personalia, takie jak imię i nazwisko, adres e-mail, adres pocztowy i numer telefonu;
  • informacje związane z pracą, np. stanowisko i inne informacje dotyczące zatrudnienia lub edukacji; 
  • dane uwierzytelniające konta, takie jak hasła i inne informacje zabezpieczające wykorzystywane do celów uwierzytelniania i uzyskiwania dostępu; 
  • informacje finansowe, takie jak numer rachunku bankowego oraz karty kredytowej i debetowej do przetwarzania płatności; 
  • informacje o aktywności, takie jak informacje na temat Państwa działań w ramach poruszania się po naszych Usługach i tego, z których elementów naszych Usług najczęściej Państwo korzystają, oraz informacje dotyczące chęci zamówienia towarów lub usług, listy życzeń, preferencji, zainteresowań itp. oraz inne informacje udostępniane przez Państwa za pośrednictwem naszych stron internetowych, aplikacji, sklepów internetowych i innych produktów;
  • informacje na temat komputera i innych urządzeń oraz informacje o połączeniu, takie jak adres IP, rodzaj i wersja przeglądarki oraz lokalizacja;  
  • informacje audiowizualne, takie jak Państwa głos i wizerunek zarejestrowane na fotografiach, filmach lub nagraniach audio, jeżeli wezmą Państwo udział w naszych wydarzeniach lub zostawią wiadomość;  
  • wszelkie inne informacje udostępnione przez Państwa za pośrednictwem naszych stron internetowych, aplikacji oraz innych produktów i usług, w tym rozmów przez czat internetowy.

  Osoby w wieku poniżej 13 lat prosimy o nieuzyskiwanie dostępu do naszych Usług i niekorzystanie z nich. Wolters Kluwer nie zbiera ani nie przechowuje świadomie żadnych danych osobowych (w rozumieniu United States Children’s Online Privacy Policy Act [Amerykańska ustawa o ochronie prywatności dzieci w Internecie] od osób w wieku poniżej 13 lat. W przypadku powzięcia przez Wolters Kluwer wiedzy o zebraniu danych osobowych osób w wieku poniżej 13 lat w ramach Usług lub za ich pośrednictwem podejmiemy odpowiednie kroki w celu usunięcia takich danych.

 • W JAKI SPOSÓB ZBIERAMY DANE OSOBOWE

  My i nasi zewnętrzni dostawcy możemy zbierać dane osobowe z następujących źródeł: 

  • bezpośrednie interakcje – na przykład gdy rejestrują się Państwo w celu korzystania z naszych usług, dokonują zakupu lub kontaktują się z nami, również za pomocą funkcji czatu internetowego;
  • dane od osób trzecich, takie jak informacje ze stron internetowych osób trzecich lub inne informacje, które udostępnili Państwo do publicznego wglądu lub informacje dostarczane przez osoby trzecie, w tym, między innymi, przez rząd i podmioty odsprzedające dane; 
  • technologie zautomatyzowanego śledzenia, z których pozyskujemy takie dane jak automatycznie zebrane informacje na temat Państwa interakcji z naszymi Usługami i stronami internetowymi, za pomocą rozmaitych technologii, takich jak pliki cookie, logi i sygnalizatory WWW oraz znaczniki internetowe.
 • W JAKI SPOSÓB WYKORZYSTUJEMY PAŃSTWA DANE OSOBOWE

  Dane osobowe są wykorzystywane w celu, w którym zostały zgromadzone; w szerszym zakresie mogą być wykorzystywane wyłącznie w celach ustawowo określonych i innych uzasadnionych celach. Dla przykładu, jeżeli skorzystają Państwo z formularza kontaktowego na naszej stronie, będziemy korzystać z informacji, które Państwo w nim podali, celem udzielenia odpowiedzi na Państwa zapytanie. Możemy ponadto wykorzystywać te informacje do udoskonalania naszego procesu obsługi klienta.

  Zgodność przetwarzania z prawem to jedna z podstawowych zasad przetwarzania Państwa danych osobowych – przetwarzamy je w oparciu o następujące podstawy prawne: 

  • przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy lub podjęcia odpowiednich kroków przed jej zawarciem; 
  • przetwarzanie jest niezbędne do celów związanych z naszymi prawnie uzasadnionymi interesami – na przykład do poprawy jakości naszych produktów i Usług; 
  • przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego, któremu podlegamy lub który jest w inny sposób zgodny z prawem na podstawie obowiązujących przepisów prawa o ochronie danych; 
  • w oparciu o udzieloną przez Państwa zgodę. 

  W zależności od tego, jakie podejmują Państwo działania w stosunku do nas i w ramach Usługi, możemy wykorzystywać Państwa dane osobowe w następujących celach: 

  • zarządzanie naszą relacją z Państwem i naszym przedsiębiorstwem, tj. między innymi zarządzanie Państwa dostępem do Usług i Państwa korzystaniem z nich. Ten rodzaj przetwarzania jest niezbędny do wykonania umowy; 
  • udoskonalanie naszych Usług i tworzenie nowych produktów, tj. między innymi zapraszanie Państwa do udziału w ankietach lub analizowanie ruchu na stronach internetowych w celu ich optymalizacji lub personalizowanie Państwa doświadczeń związanych z naszymi Usługami. Ten rodzaj przetwarzania jest niezbędny do celów związanych z naszymi prawnie uzasadnionymi interesami; 
  • marketing, na przykład segmentowanie klientów, wysyłka informacji marketingowych lub reklamowych, które naszym zdaniem mogą Państwa interesować. Ten rodzaj przetwarzania odbywa się w oparciu o Państwa zgodę lub nasze prawnie uzasadnione interesy; 
  • prowadzenie rekrutacji, tj. między innymi dokonywanie oceny kandydatów do pracy. Ten rodzaj przetwarzania ma na celu podjęcie odpowiednich kroków przed zawarciem umowy lub ma miejsce w oparciu o udzieloną przez Państwa zgodę; 
  • oferowanie dostępnych dla Państwa grup internetowych, np. czatów, forów, forów dyskusyjnych lub grup dyskusyjnych. Ten rodzaj przetwarzania jest niezbędny do celów związanych z wykonaniem umowy lub naszymi prawnie uzasadnionymi interesami. Prosimy pamiętać o tym, że wszelkie informacje ujawnione w chat roomach, na forach, tablicach ogłoszeń i w innych grupach internetowych są publiczne. Zachęcamy do zachowania ostrożności w kwestii ujawniania danych osobowych na tych forach, ponieważ informacje te są dostępne dla innych użytkowników. Nie należy ujawniać na publicznych forach informacji, które mogą być uznane za poufne lub zastrzeżone, lub których Państwo nie chcą udostępniać publicznie lub takich, których ujawnienie jest zakazane.
  • w innych celach związanych ze wsparciem biznesu, tj. między innymi w celu zarządzania zamówieniami, finansami i podatkami, zarządzania ryzykiem i zgodnością oraz raportowania do podmiotów zewnętrznych. Ten rodzaj przetwarzania jest niezbędny w celu wypełnienia obowiązku prawnego, któremu podlegamy lub który jest w inny sposób zgodny z prawem na mocy obowiązujących przepisów prawa o ochronie danych lub z uwagi na nasze prawnie uzasadnione interesy.
 • UDOSTĘPNIANIE PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH

  W celu zapewnienia Państwu jak najwyższej jakości Usług i zapewnienia rozwoju naszego przedsiębiorstwa możemy udostępniać określone informacje odbiorcom wewnątrz firmy lub wybranym osobom trzecim. Może ponadto istnieć określony obowiązek ustawowy lub prawny, co do którego w dobrej wierze uważamy, że wymaga od nas ujawnienia Państwa danych osobowych podmiotom zewnętrznym. Możemy udostępniać dane między innymi: 

  • innym jednostkom stowarzyszonym lub zależnym Wolters Kluwer, np. w celu zarządzania danymi klientów lub zapewnienia rozwiązań technologicznych wspomagających nasze Usługi; 
  • naszym dostawcom usług, np. do zarządzania usługami lub hostingu usług lub zarządzania rozwiązaniami technologicznymi wspomagającymi nasze Usługi lub hostingu takich rozwiązań;
  • naszym partnerom biznesowym, w zakresie, w jakim dokonali Państwo zakupu produktu lub usługi takiego partnera biznesowego lub wyrazili zainteresowanie takim produktem lub taką usługą, weszli z takim partnerem biznesowym w interakcję lub w inny sposób wyrazili zgodę na udostępnianie mu swoich danych osobowych; 
  • organizacjom członkowskim, akredytacyjnym i zawodowym, np. w celu przekazywania informacji o wykorzystywaniu naszych Usług organizacjom, które zapewniają Państwu do nich dostęp lub w celu monitorowania liczby punktów przyznanych za uprawnienia zawodowe i dokonywania ich wymiany;
  • organizacjom biorącym udział w przeniesieniu przedsiębiorstwa np. na rzecz kupującego lub podmiotu będącego następcą prawnym w przypadku sprzedaży lub dowolnej innej transakcji handlowej powiązanej z naszym przedsiębiorstwem lub jego częścią;
  • oferowanie dostępnych dla Państwa grup internetowych, np. czatów, forów, forów dyskusyjnych lub grup dyskusyjnych. Ten rodzaj przetwarzania jest niezbędny do celów związanych z wykonaniem umowy lub naszymi prawnie uzasadnionymi interesami. Prosimy pamiętać o tym, że wszelkie informacje ujawnione w chat roomach, na forach, tablicach ogłoszeń i w innych grupach internetowych są publiczne. Zachęcamy do zachowania ostrożności w kwestii ujawniania danych osobowych na tych forach, ponieważ informacje te są dostępne dla innych użytkowników. Nie należy ujawniać na publicznych forach informacji, które mogą być uznane za poufne lub zastrzeżone, lub których Państwo nie chcą udostępniać publicznie lub takich, których ujawnienie jest zakazane. 
  • organom administracji rządowej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 

  Za każdym razem, gdy udostępniamy dane osobowe wewnątrz spółki lub na rzecz osób trzecich w innych państwach, stosujemy odpowiednie zabezpieczenia zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych, w tym obowiązującymi wzorcowymi klauzulami UE. Zgodnie z wymogami wynikającymi z obowiązujących przepisów prawa podmioty podlegają obowiązkowi stosowania odpowiednich zabezpieczeń celem zapewnienia ochrony danych osobowych i mogą uzyskiwać dostęp jedynie do danych osobowych niezbędnych do wykonania określonych zadań. 

 • PRZEZ JAKI OKRES PRZECHOWUJEMY PAŃSTWA DANE OSOBOWE

  Państwa dane osobowe będą przetwarzane w zakresie niezbędnym do wypełniania przez nas obowiązków oraz przez okres niezbędny do realizacji celów, do których ww. dane zostały zgromadzone, zgodnie z naszą polityką przechowywania danych i obowiązującymi przepisami o ochronie danych. Kiedy Państwa informacje przestaną być nam potrzebne, podejmiemy wszelkie uzasadnione kroki w celu usunięcia ich z naszych systemów i rejestrów lub w celu ich odpowiedniej anonimizacji tak, aby uniemożliwić zidentyfikowanie Państwa na ich podstawie. 

 • W JAKI SPOSÓB ZAPEWNIAMY OCHRONĘ PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH

  W całym przedsiębiorstwie wdrożyliśmy wewnętrzne rany obejmujące procedury i minimalne normy w celu zachowania bezpieczeństwa Państwa danych. Ponadto nasi pracownicy, partnerzy biznesowi, dostawcy usług i zewnętrzni dostawcy usług mogą uzyskiwać dostęp do danych osobowych wyłącznie w zakresie, w jakim wymagają tego ich obowiązki. Ściślej mówiąc – zgodnie z przepisami prawa – stosujemy odpowiednie środki techniczne i organizacyjne (polityki i procedury, zabezpieczenia informatyczne i inne), aby zapewnić poufność i integralność Państwa danych osobowych i sposobu, w jaki je przetwarzamy. 
 • JAKIE SĄ PAŃSTWA PRAWA

  Jako międzynarodowe przedsiębiorstwo prowadzimy działalność w różnych jurysdykcjach, w których obowiązują różne poziomy ochrony dotyczącej przetwarzania danych osobowych osób fizycznych. Będziemy przestrzegać Państwa praw wynikających z obowiązujących przepisów prawa. W zakresie, który zapewniają Państwa lokalne przepisy o ochronie danych, w tym europejskie przepisy o ochronie danych, przysługują Państwu następujące prawa: 

  • prawo dostępu („uzyskania informacji na temat Państwa danych osobowych”) – prawo do uzyskania informacji na temat dotyczących Państwa danych osobowych, które przetwarzamy; 
  • prawo do sprostowania danych („dokonania korekty Państwa danych osobowych”) – prawo do żądania od nas sprostowania lub uzupełnienia Państwa danych w przypadku gdy są nieprawidłowe lub niekompletne; 
  • prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”) – prawo do żądania od nas usunięcia Państwa danych osobowych w zakresie dozwolonym prawem. W określonych okolicznościach spełnienie Państwa żądania może okazać się dla nas niemożliwe, np. w przypadku gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia prawnego obowiązku lub wykonania umowy. W niektórych przypadkach Państwa dane osobowe są niezbędne do świadczenia Usług i jeśli nie dostarczą nam Państwo takich informacji, wówczas mogą Państwo nie mieć możliwości korzystania z takich Usług lub z niektórych ich funkcji; 
  • prawo do przenoszenia danych („przekazywania Państwa danych osobowych”) – prawo do żądania od nas bezpośredniego przekazania Państwu dotyczących Państwa danych osobowych. Prawo to ma zastosowanie w odniesieniu do określonych danych osobowych w przypadku, gdy są one przetwarzane w sposób zautomatyzowany i za Państwa zgodą lub na postawie umowy, którą Państwo z nami zawarli. Na Państwa życzenie i w miarę możliwości technicznych możemy przekazać Państwa dane osobowe wybranej przez Państwa osobie trzeciej; 
  • prawo do ograniczenia przetwarzania – prawo do żądania od nas ograniczenia lub zaprzestania przetwarzania Państwa danych osobowych, które są przez nas przechowywane przez określoną ilość czasu lub przez czas nieograniczony. W określonych okolicznościach spełnienie Państwa żądania może okazać się dla nas niemożliwe, np. w przypadku gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia prawnego obowiązku lub gdy możemy wykazać istnienie innej prawnie uzasadnionej podstawy; 
  • prawo do sprzeciwu – prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych. Przyczyny sprzeciwu powinny odnosić się do Państwa indywidualnej sytuacji i przetwarzania w oparciu o warunek w postaci prawnie uzasadnionej podstawy prawnej. W ww. przypadku zaprzestaniemy przetwarzania Państwa danych osobowych, chyba że wykażemy istnienie istotnych przyczyn uzasadniających dalsze ich przetwarzanie. W określonych przypadkach mają Państwo bezwarunkowe prawo do sprzeciwu, na przykład w kontekście marketingu bezpośredniego; 
  • wycofanie zgody – prawo do wycofania zgody na przetwarzanie Państwa danych osobowych w dowolnym czasie; na przykład po wyrażeniu zgody na otrzymywanie informacji o naszych Usługach mają Państwo prawo do wycofania jej w dowolnym czasie. Wycofanie zgody nie będzie mieć wpływu na zgodność z prawem przetwarzania Państwa danych osobowych, które miało miejsce przed takim wycofaniem. 

  W celu skorzystania z przysługujących Państwu praw (w stosownych przypadkach) lub uzyskania dalszych informacji na temat przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych, prosimy o zapoznanie się z działem „KONTAKT” poniżej.

  Jeżeli uważają Państwo, że nie reagujemy na Państwa zgłoszenia, lub nie zgadzają się Państwo z naszymi praktykami w zakresie ochrony prywatności danych, mogą Państwo również wnieść skargę do Państwa lokalnego organu ds. ochrony danych. 

 • WYKORZYSTYWANIE PLIKÓW COOKIES

  Pliki cookies wykorzystujemy do optymalizacji naszych stron internetowych i analizowania ruchu internetowego. Okazjonalnie w przypadku, gdy uzyskaliśmy Państwa wcześniejszą świadomą zgodę, możemy wykorzystywać pliki cookie od osób trzecich, w tym z wtyczek społecznościowych, celem umożliwienia Państwu natychmiastowego podzielenia się dotyczącymi nas spostrzeżeniami i informacjami oraz we własnych celach marketingowych. 

  Pliki cookie i podobne technologie (łącznie zwane „Plikami cookie”) to niewielkie pliki tekstowe lub piksele, które mogą być przechowywane na Państwa komputerze lub urządzeniu mobilnym. Pliki cookie mogą być niezbędne, aby ułatwić przeglądanie strony internetowej i uczynić ją bardziej przyjazną dla użytkownika. Pliki cookie mogą również zbierać informacje, aby analizować indywidualne zachowanie związane z wyszukiwaniem. 

  Możemy wykorzystywać pliki cookie z jednej z czterech kategorii przedstawionych poniżej. Banner dotyczący plików cookie umieszczony na naszej stronie ułatwia Państwu zarządzanie preferencjami dotyczącymi nieobowiązkowych kategorii plików cookie. Ponadto baner zawiera podsumowanie wszystkich plików cookie wykorzystywanych w ramach tych kategorii. 

  • Niezbędne pliki cookie – to pliki niezbędne do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej. Zazwyczaj są one ustawiane w odpowiedzi na Państwa działania stanowiące prośby o usługi, takie jak określanie ustawień prywatności, logowanie się i wypełnianie formularzy. Możliwe jest ustawienie przeglądarki tak, aby je blokowała lub ostrzegała Państwa o nich, jednak może to wpłynąć na poprawne funkcjonowanie (części) strony internetowej. 
  • Funkcjonalne pliki cookie – dzięki tym plikom cookie strona może oferować ulepszoną funkcjonalność, jakość korzystania i personalizację. Mogą być ustawione przez nas lub przez dostawców zewnętrznych, których usługi znajdują się na naszych stronach. Jeżeli wyłączą Państwo obsługę tych plików, to niektóre z tych usług mogą nie działać poprawnie. 
  • Pliki cookie poprawiające wydajność – te pliki cookie stanowią wsparcie usług analitycznych, które pomagają nam udoskonalać funkcje naszej strony i doświadczenia użytkowników. 
  • Reklamowe pliki cookie – te pliki cookie mogą być stosowane do zbierania informacji i publikowania spersonalizowanych treści i reklam na naszych i innych stronach internetowych. 

  Dodatkowe informacje dotyczące plików cookie lub zmiany ustawień dotyczących plików cookie znajdują się w

 • LINKI DO INNYCH STRON INTERNETOWYCH

  Nasze strony internetowe mogą zawierać linki do innych stron firmy Wolters Kluwer lub osób trzecich, których polityki prywatności i plików cookie mogą różnić się od naszej. Nie odpowiadamy za zbieranie, przetwarzanie ani ujawnianie danych osobowych zebranych za pośrednictwem innych stron internetowych.  

  Ponadto nie odpowiadamy za informacje ani treści zamieszczone na takich stronach. Linki do innych stron podawane są wyłącznie dla wygody. Korzystanie przez Państwa z takich stron i ich przeglądanie podlega ich postanowieniom określonym w ich politykach. Prosimy o zapoznanie się z politykami prywatności umieszczonymi na takich innych stronach, które mogą Państwo odwiedzić za pośrednictwem naszej strony. 

  W konkretnych wypadkach Wolters Kluwer może przekazać Państwu dodatkowe lub inne polityki prywatności, dotyczące tego, w jaki sposób Państwa dane osobowe są zbierane i wykorzystywane przez określoną Usługę. 

 • DODATKOWE INFORMACJE DLA MIESZKAŃCÓW KALIFORNII
  Niezależnie od informacji zawartych w niniejszej polityce prywatności, w tym miejscu można znaleźć dodatkowe informacje dla mieszkańców Kalifornii.
   
 • DODATKOWE INFORMACJE DLA MIESZKAŃCÓW QUEBECU I KANADY
  Niezależnie od informacji zawartych w niniejszej polityce prywatności w tym miejscu można znaleźć dodatkowe informacje dla mieszkańców Quebecu i Kanady. 
 • KONTAKT

  W przypadku pytań o to, w jaki sposób przetwarzamy Państwa dane osobowe lub zamiaru skorzystania z jednego z przysługujących Państwu praw prosimy o kontakt przez formularz „ZAPYTANIA I ŻĄDANIA”. Za pomocą formularza „ZAPYTANIA I ŻĄDANIA” mogą się Państwo również skontaktować z naszym inspektorem ochrony danych. 


  Jeżeli uważają Państwo, że nie reagujemy na Państwa zgłoszenia, lub nie zgadzają się Państwo z naszymi praktykami w zakresie ochrony prywatności danych, mają Państwo również prawo – w zależności od obowiązującego prawa – do wniesienia skargi do Państwa lokalnego organu ds. ochrony danych. 

  W odpowiedzi na Państwa żądanie możemy poprosić o potwierdzenie tożsamości, jeśli to stosowne, oraz o podanie informacji, które pomogą nam lepiej zrozumieć Państwa żądanie. W przypadku nieuwzględnienia przez nas Państwa żądania podamy powód naszej decyzji. 

 • AKTUALIZACJE POLITYKI

  Możemy aktualizować niniejszą Politykę prywatności i plików cookie i każde inne konkretne oświadczenie dotyczące prywatności. Po wprowadzeniu zmian do niniejszej Polityki prywatności i plików cookie dodamy do niniejszego Oświadczenia dotyczącego prywatności nową datę. Niniejsza wersja obowiązuje od września 2023 r. 

  Wersja 1.2, 2023 

Back To Top