GIỚI THIỆU

Wolters Kluwer N.V. cùng với nhiều doanh nghiệp liên kết khác (gọi chung là “Wolters Kluwer", “chúng tôi”) xin thông báo cho bạn về cách chúng tôi xử lý thông tin cá nhân của bạn. Trong Thông Báo Về Quyền Riêng Tư và Cookie này, chúng tôi giải thích về những loại thông tin cá nhân mà chúng tôi thu thập, sử dụng và tiết lộ.

Thông tin cá nhân có nghĩa là bất kỳ dữ liệu nào liên quan đến một cá nhân mà có thể (trực tiếp hoặc gián tiếp) xác định được danh tính dựa vào thông tin đó. Dữ liệu này có thể bao gồm những thông tin như tên, thông tin liên lạc, dữ liệu nhận dạng (trực tuyến), mã số nhận dạng trực tuyến hoặc các đặc điểm riêng khác của cá nhân đó.  

Thông Báo Về Quyền Riêng Tư và Cookie này áp dụng khi bạn truy cập vào các trang web, giải pháp và dịch vụ khác của chúng tôi (bao gồm cả các sự kiện và phiên trò chuyện trên web) mà có đề cập hoặc hiển thị liên kết đến thông báo này (""Dịch Vụ""). Thông Báo Về Quyền Riêng Tư và Cookie này có thể được bổ sung hoặc thay thế bằng các tuyên bố hoặc điều khoản bổ sung về quyền riêng tư được cung cấp cho bạn theo từng thời điểm.

 • CHÚNG TÔI LÀ AI

  Wolters Kluwer là một tổ chức toàn cầu bao gồm nhiều công ty trên khắp thế giới. Các trang web công ty của chúng tôi có thông tin về các trụ sở chính, Wolters Kluwer N.V. và nhiều đơn vị liên kết hoặc công ty con của công ty, tùy theo trang web bạn truy cập. Những thông tin cá nhân được cung cấp cho hoặc thu thập bởi Wolters Kluwer thông qua các trang web công ty của chúng tôi được kiểm soát bởi Wolters Kluwer N.V., P.O. Box 1030, 2400 BA, Alphen aan den Rijn, Hà Lan, trong một số trường hợp cùng với một trong các đơn vị liên kết hoặc công ty con của mình. Ví dụ: dữ liệu liên quan đến hoạt động sử dụng trang web cụ thể của một sản phẩm có thể được cả Wolters Kluwer N.V. và đơn vị liên kết hoặc công ty con của Wolters Kluwer dùng cho mục đích cung cấp sản phẩm liên quan. Hoạt động xử lý liên quan đối với dữ liệu cá nhân diễn ra dựa trên cơ sở là bản thỏa thuận về bên đồng kiểm soát giữa Wolters Kluwer N.V. và các đơn vị liên kết cũng như công ty con liên quan. Theo bản thỏa thuận này, Wolters Kluwer N.V. sẽ luôn sẵn sàng làm việc với chủ thể dữ liệu để giải quyết bất kỳ mối quan ngại hoặc câu hỏi nào và/hoặc cho phép chủ thể dữ liệu thực hiện các quyền của mình theo luật bảo vệ dữ liệu hiện hành tại địa phương liên quan đến thông tin cá nhân. Một số trang web về sản phẩm cụ thể có thể chứa các tính năng giao tiếp của riêng đơn vị liên kết hoặc công ty con của Wolters Kluwer cung cấp sản phẩm liên kết đến trang web đó, chẳng hạn như biểu mẫu liên hệ và tính năng trò chuyện trên web. Bên kiểm soát thông tin cá nhân thu thập thông qua các tính năng giao tiếp như vậy là bên được xác định trong bản thỏa thuận đó.

  • Chúng tôi cam kết bảo vệ thông tin cá nhân của khách hàng, người dùng, nhân viên và các bên liên quan khác, đồng thời giúp khách hàng, nhân viên, nhà đầu tư cũng như xã hội tạo ra tác động sâu sắc hơn và đưa ra quyết định đúng đắn.
  • Nếu bạn muốn liên hệ với chúng tôi để được giải đáp các thắc mắc liên quan đến thông tin cá nhân của bạn, bao gồm cả danh tính của bên kiểm soát dữ liệu cụ thể đã xử lý thông tin cá nhân của bạn theo chính sách về quyền riêng tư này, hãy tham khảo phần "CÁCH LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI" ở bên dưới.
 • CHÚNG TÔI THU THẬP NHỮNG LOẠI THÔNG TIN CÁ NHÂN NÀO?

  Loại thông tin cá nhân mà chúng tôi thu thập tùy thuộc vào mối quan hệ giữa bạn và chúng tôi cũng như Dịch Vụ mà chúng tôi cung cấp cho bạn. Theo đó, chúng tôi có thể thu thập những thông tin cá nhân sau đây về bạn:

  • Tên và thông tin liên hệ, chẳng hạn như họ và tên, địa chỉ email, địa chỉ bưu điện, số điện thoại
  • Thông tin liên quan đến công việc, chẳng hạn như chức danh và những thông tin khác về lịch sử công tác hoặc trình độ học vấn
  • Thông tin xác thực tài khoản, chẳng hạn như mật khẩu và thông tin bảo mật khác để xác thực cũng như truy cập
  • Thông tin tài chính, chẳng hạn như tài khoản ngân hàng, số thẻ tín dụng và thẻ ghi nợ để xử lý các khoản thanh toán
  • Thông tin sử dụng, chẳng hạn như thông tin về hành vi liên quan đến cách bạn thao tác trong Dịch Vụ của chúng tôi và những yếu tố nào trong Dịch Vụ mà bạn sử dụng nhiều nhất, cũng như thông tin liên quan đến hàng hóa và/hoặc dịch vụ bạn muốn đặt hàng, danh sách mong muốn, tùy chọn ưu tiên, mối quan tâm, v.v.
  • Thông tin về máy tính, thiết bị và đường kết nối, chẳng hạn như địa chỉ IP, loại trình duyệt, phiên bản và vị trí trình duyệt, mã số nhận dạng quảng cáo, mã số nhận dạng cookie hoặc trình theo dõi và thông tin liên quan.
  • Thông tin về âm thanh và hình ảnh, chẳng hạn như giọng nói và hình ảnh của bạn như được ghi lại trong ảnh, video hoặc bản ghi âm nếu bạn tham dự các sự kiện của chúng tôi hoặc để lại tin nhắn cho chúng tôi.  
  • Mọi thông tin khác mà bạn chia sẻ thông qua các trang web, ứng dụng, cửa hàng điện tử, cũng như những sản phẩm và dịch vụ khác của chúng tôi, bao gồm cả hình thức trò chuyện trên web

  Nếu bạn dưới 13 tuổi, vui lòng không sử dụng hoặc truy cập Dịch Vụ. Wolters Kluwer không cố ý thu thập hoặc lưu giữ thông tin cá nhân (theo định nghĩa trong Đạo Luật Của Hoa Kỳ Về Bảo Vệ Quyền Riêng Tư Của Trẻ Em Trên Mạng) từ những người dưới 13 tuổi. Nếu Wolters Kluwer biết rằng thông tin cá nhân của những người dưới 13 tuổi đã được thu thập trên hoặc thông qua Dịch Vụ, chúng tôi sẽ thực hiện các biện pháp thích hợp để xóa thông tin này.

 • CÁCH CHÚNG TÔI THU THẬP THÔNG TIN CÁ NHÂN

  Chúng tôi và các nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba của chúng tôi có thể thu thập thông tin cá nhân từ những nguồn sau đây:

  • Hoạt động tương tác trực tiếp, chẳng hạn như khi bạn đăng ký Dịch Vụ của chúng tôi, mua hàng hoặc liên lạc với chúng tôi, kể cả là thông qua các tính năng trò chuyện trên web của chúng tôi
  • Dữ liệu từ bên thứ ba, chẳng hạn như thông tin trên trang web của bên thứ ba hoặc thông tin khác mà bạn có thể đã công khai, hoặc thông tin do nguồn bên thứ ba cung cấp, bao gồm nhưng không giới hạn ở các tổ chức chính phủ và bên bán lại dữ liệu 
  • Công nghệ theo dõi tự động, chẳng hạn như thông tin được thu thập tự động về hoạt động tương tác của bạn với Dịch Vụ và trang web của chúng tôi bằng các công nghệ khác nhau như cookie, beacon, nhật ký web và thẻ Internet. 
 • CÁCH CHÚNG TÔI SỬ DỤNG THÔNG TIN CÁ NHÂN CỦA BẠN

  Thông tin cá nhân được sử dụng cho các mục đích mà thông tin đã được thu thập và chỉ được sử dụng thêm cho các mục đích hợp pháp hoặc theo luật định khác. Ví dụ: nếu bạn sử dụng biểu mẫu liên hệ về dịch vụ hoặc các tính năng trò chuyện trên trang web của chúng tôi, thì chúng tôi sẽ sử dụng những thông tin mà bạn cung cấp ngay từ đầu để phản hồi yêu cầu của bạn về dịch vụ. Có thể chúng tôi sẽ tiếp tục sử dụng những thông tin đó để cải thiện chất lượng cho quy trình dịch vụ khách hàng của mình. 

  Tính hợp pháp của hoạt động xử lý là một trong những nguyên tắc chính liên quan đến hoạt động xử lý thông tin cá nhân của bạn - chúng tôi áp dụng các cơ sở xử lý hợp pháp sau đây: 

  • hoạt động xử lý là cần thiết để thực hiện hợp đồng, hoặc để thực hiện các bước trước khi ký kết hợp đồng; 
  • hoạt động xử lý là cần thiết cho các mục đích vì lợi ích hợp pháp của chúng tôi, ví dụ như để cải thiện chất lượng sản phẩm và Dịch Vụ của chúng tôi; 
  • "hoạt động xử lý là cần thiết để tuân thủ nghĩa vụ pháp lý mà chúng tôi phải tuân theo hoặc hoạt động xử lý đó là hợp pháp theo luật bảo vệ dữ liệu hiện hành; 
  • có sự đồng ý của bạn. 

  Tùy thuộc vào cách bạn tương tác với chúng tôi và Dịch Vụ, chúng tôi có thể sử dụng thông tin cá nhân của bạn cho các mục đích sau: 

  • Quản lý mối quan hệ giữa chúng tôi với bạn và hoạt động kinh doanh của chúng tôi, chẳng hạn như cung cấp, quản lý việc bạn truy cập và sử dụng Dịch Vụ của chúng tôi. Hoạt động xử lý này là cần thiết để thực hiện hợp đồng; 
  • Phát triển, cải thiện sản phẩm cũng như Dịch Vụ mới và hiện có của chúng tôi, chẳng hạn như mời bạn tham gia khảo sát hoặc phân tích lưu lượng truy cập trang web nhằm tối ưu hóa trang web của chúng tôi hoặc cá nhân hóa trải nghiệm của bạn khi sử dụng Dịch Vụ của chúng tôi. Hoạt động xử lý này là cần thiết cho các mục đích phục vụ lợi ích chính đáng của chúng tôi; 
  • Tiếp thị và quảng cáo, chẳng hạn như chia phân khúc khách hàng, gửi cho bạn thư từ tiếp thị hoặc quảng cáo mà chúng tôi cho rằng bạn có thể quan tâm. Hoạt động xử lý này được thực hiện khi có sự đồng ý của bạn hoặc vì lợi ích chính đáng của chúng tôi; 
  • Tuyển dụng, chẳng hạn như đánh giá người xin việc. Hoạt động xử lý này là nhằm thực hiện các bước trước khi ký kết hợp đồng hoặc có sự đồng ý của bạn; 
  • Xây dựng các cộng đồng trực tuyến, chẳng hạn như cung cấp phòng trò chuyện, phiên trò chuyện trên web, diễn đàn, bảng tin hoặc nhóm tin tức cho bạn. Hoạt động xử lý này là cần thiết để thực hiện hợp đồng hoặc lợi ích hợp pháp của chúng tôi. Hãy nhớ rằng mọi thông tin được tiết lộ trong phòng trò chuyện, diễn đàn, bảng tin và các nhóm trực tuyến khác đều hiển thị công khai. Bạn nên thận trọng khi tiết lộ thông tin cá nhân trên các diễn đàn này vì những người dùng khác có thể tiếp cận thông tin như vậy. Không tiết lộ trên các diễn đàn công khai này những thông tin có thể được coi là thông tin mật/độc quyền hay những thông tin mà bạn không muốn công khai hoặc bạn bị cấm tiết lộ.
  • Các mục đích hỗ trợ kinh doanh chung khác, bao gồm nhưng không giới hạn ở việc thu mua, quản lý tài chính và tài khóa, quản lý rủi ro và tuân thủ, báo cáo độc lập. Hoạt động xử lý này là cần thiết nhằm tuân thủ nghĩa vụ pháp lý mà chúng tôi phải tuân theo, hoặc hợp pháp theo luật bảo vệ dữ liệu hiện hành hoặc vì lợi ích hợp pháp của chúng tôi. 
 • CHIA SẺ THÔNG TIN CÁ NHÂN CỦA BẠN

  Để có thể cung cấp Dịch Vụ tốt nhất có thể cho bạn và thúc đẩy hoạt động kinh doanh của mình, chúng tôi có thể chia sẻ một số thông tin trong nội bộ hoặc với các bên thứ ba được chọn. Ngoài ra cũng có thể có một nghĩa vụ pháp lý hoặc luật định nhất định mà chúng tôi thành thực tin rằng cần phải tiết lộ thông tin cá nhân của bạn ra bên ngoài. Những bên chúng tôi có thể chia sẻ dữ liệu bao gồm: 

  • đơn vị liên kết hoặc công ty con khác của Wolters Kluwer, ví dụ như để quản lý dữ liệu khách hàng hoặc cung cấp công nghệ nền tảng nhằm hỗ trợ Dịch Vụ mà chúng tôi đang cung cấp; 
  • nhà cung cấp dịch vụ của chúng tôi, ví dụ như để quản lý hoặc lưu trữ các dịch vụ và/hoặc công nghệ nền tảng cho Dịch Vụ mà chúng tôi đang cung cấp; 
  • đối tác kinh doanh và nhà quảng cáo của chúng tôi, chẳng hạn như trong trường hợp bạn đã mua hoặc bày tỏ sự quan tâm đến một sản phẩm hay dịch vụ hoặc đã nhận được hay xem quảng cáo của đối tác kinh doanh đó, tương tác với họ hoặc cho phép chia sẻ thông tin cá nhân của bạn với đối tác kinh doanh đó;
  • tổ chức đăng ký, tổ chức chứng nhận hoặc tổ chức chuyên môn, ví dụ như để cung cấp thông tin về hoạt động sử dụng cho những tổ chức cấp cho bạn quyền truy cập vào Dịch Vụ của chúng tôi và/hoặc chia sẻ việc theo dõi và đổi tín chỉ để nhận chứng nhận về chuyên môn; 
  • tổ chức liên quan đến hoạt động chuyển nhượng kinh doanh, ví dụ: cho một bên mua hoặc tổ chức kế tục trong trường hợp bán hay bất kỳ giao dịch nào khác về công ty liên quan đến một số hoặc tất cả hoạt động kinh doanh của chúng tôi;
  • các bên khác, ví dụ như khi cần thiết để thực hiện quy trình kiểm toán độc lập, tuân thủ, quản lý rủi ro, phát triển công ty và/hoặc các vấn đề liên quan đến quản trị công ty; hoặc 
  • cơ quan chính phủ, cơ quan quản lý và các bên thứ ba khác nhằm đáp ứng yêu cầu pháp lý, lệnh của tòa án và/hoặc khi cần thiết để tuân thủ luật hiện hành. 

  Bất cứ khi nào chia sẻ thông tin cá nhân trong nội bộ hoặc với bên thứ ba ở quốc gia khác, chúng tôi đều áp dụng các biện pháp bảo vệ phù hợp theo luật bảo vệ dữ liệu hiện hành, bao gồm cả những Điều khoản mẫu của EU hoặc biện pháp bảo vệ chuyển giao khác được quy định trong luật bảo vệ dữ liệu hiện hành, chẳng hạn như các quy tắc ràng buộc của công ty, thỏa thuận chung hoặc các hành vi vi phạm. Theo quy định của luật hiện hành, bên thứ ba phải sử dụng các biện pháp bảo vệ thích hợp để bảo vệ thông tin cá nhân và họ chỉ được phép truy cập thông tin cá nhân cần thiết cho việc thực hiện nhiệm vụ cụ thể của mình. 

 • CHÚNG TÔI LƯU GIỮ THÔNG TIN CÁ NHÂN CỦA BẠN TRONG BAO LÂU?

  Thông tin cá nhân của bạn sẽ được xử lý trong phạm vi cần thiết để thực hiện nghĩa vụ của chúng tôi, để tuân thủ nghĩa vụ pháp lý và trong thời gian cần thiết để đạt được các mục đích của việc thu thập thông tin, theo chính sách lưu giữ dữ liệu của chúng tôi và các luật bảo vệ dữ liệu hiện hành. Khi không còn cần thông tin cá nhân của bạn nữa, chúng tôi sẽ thực hiện tất cả các biện pháp hợp lý để xóa thông tin đó khỏi hệ thống và hồ sơ của mình hoặc thực hiện các biện pháp nhằm ẩn danh thông tin đó theo đúng cách để mọi người không thể nhận dạng bạn dựa theo đó nữa. 

 • CÁCH CHÚNG TÔI BẢO VỆ THÔNG TIN CÁ NHÂN CỦA BẠN

  Chúng tôi đã thiết lập một khung chính sách và tiêu chuẩn tối thiểu nội bộ cho tất cả các doanh nghiệp của mình nhằm giữ an toàn cho dữ liệu của bạn. Ngoài ra, chúng tôi chỉ cho phép nhân viên, đối tác kinh doanh, nhà cung cấp dịch vụ và nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba của mình truy cập vào thông tin cá nhân khi "cần phải biết". Cụ thể hơn và theo quy định của pháp luật, chúng tôi thực hiện các biện pháp thích hợp về mặt kỹ thuật và tổ chức (chính sách và quy trình, bảo mật CNTT cũng như các biện pháp khác) nhằm đảm bảo tính bảo mật và tính toàn vẹn cho thông tin cá nhân của bạn cũng như cách thức xử lý thông tin đó. 

 • BẠN CÓ NHỮNG QUYỀN GÌ

  Là một tổ chức toàn cầu, chúng tôi hoạt động ở nhiều khu vực tài phán. Những nơi này cấp cho các cá nhân những mức bảo vệ khác nhau liên quan đến hoạt động xử lý thông tin cá nhân. Chúng tôi sẽ tôn trọng các quyền của bạn theo luật hiện hành. Trong phạm vi được quy định theo luật bảo vệ dữ liệu hiện hành tại địa phương của bạn, bao gồm cả luật bảo vệ dữ liệu của Châu Âu nếu có, các quyền của bạn có thể bao gồm: 

  • Quyền truy cập ("tổng quan về thông tin cá nhân của bạn"): quyền xem tổng quan về thông tin cá nhân của bạn mà chúng tôi xử lý. 
  • Quyền đính chính ("sửa thông tin cá nhân của bạn"): nếu thông tin cá nhân của bạn không chính xác hoặc không đầy đủ, bạn có quyền yêu cầu chúng tôi đính chính hoặc hoàn thiện thông tin cá nhân của bạn. 
  • Quyền xóa ("quyền được lãng quên"): quyền yêu cầu chúng tôi xóa thông tin cá nhân của bạn trong phạm vi cho phép theo luật hiện hành. Trong một số trường hợp, chúng tôi có thể không chấp nhận yêu cầu của bạn được; ví dụ: khi việc xử lý là cần thiết nhằm tuân thủ nghĩa vụ pháp lý hoặc nếu việc xử lý là cần thiết để thực hiện hợp đồng. Trong một số trường hợp, chúng tôi cần có thông tin cá nhân của bạn để cung cấp Dịch Vụ và nếu không cung cấp thông tin đó cho chúng tôi thì bạn có thể không được truy cập và sử dụng Dịch Vụ hoặc sử dụng một số tính năng của Dịch Vụ. 
  • Quyền chuyển dữ liệu ("chuyển thông tin cá nhân của bạn"): quyền yêu cầu chúng tôi chuyển thẳng thông tin cá nhân của bạn cho bạn. Điều này áp dụng cho một số thông tin cá nhân nếu được xử lý bằng phương tiện tự động và có sự đồng ý của bạn hoặc dựa trên hợp đồng của bạn với chúng tôi. Theo yêu cầu của bạn và nếu khả thi về mặt kỹ thuật, chúng tôi sẽ chuyển thông tin cá nhân của bạn cho một bên khác mà bạn chọn.
  • Quyền hạn chế việc xử lý: quyền yêu cầu chúng tôi hạn chế hoặc ngừng xử lý thông tin cá nhân của bạn mà chúng tôi nắm giữ trong một khoảng thời gian nhất định hoặc trong một khoảng thời gian không xác định. Trong một số trường hợp, chúng tôi có thể không chấp nhận yêu cầu của bạn được; ví dụ: khi việc xử lý là cần thiết để tuân thủ nghĩa vụ pháp lý hoặc nếu chúng tôi có thể chứng minh các cơ sở chính đáng khác có sức thuyết phục. 
  • Quyền phản đối: quyền phản đối việc xử lý thông tin cá nhân của bạn. Lý do phản đối phải liên quan đến trường hợp cụ thể của bạn và liên quan đến việc xử lý dựa trên điều kiện là lợi ích chính đáng. Khi đó, chúng tôi sẽ không xử lý thông tin cá nhân đó nữa, trừ khi chúng tôi có thể nêu ra lý do thuyết phục khác. Trong một số trường hợp, bạn có quyền phản đối vô điều kiện; ví dụ: trong bối cảnh là các hoạt động tiếp thị trực tiếp. 
  • Rút Lại Sự Đồng Ý: quyền rút lại bất cứ lúc nào sự đồng ý đối với việc xử lý thông tin cá nhân của bạn; chẳng hạn, sau khi đồng ý để chúng tôi thông báo cho bạn về Dịch Vụ của chúng tôi, bạn có quyền rút lại sự đồng ý này bất cứ lúc nào. Việc bạn rút lại sự đồng ý sẽ không ảnh hưởng đến tính hợp pháp của hoạt động xử lý dữ liệu cá nhân của bạn trước khi rút lại. 

   Để thực hiện các quyền của mình (nếu có) và/hoặc trong trường hợp bạn vẫn còn thắc mắc về việc xử lý thông tin cá nhân, hãy tham khảo phần "CÁCH LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI" ở bên dưới.

  Nếu nhận thấy chúng tôi không phản hồi hoặc nếu không đồng ý với các biện pháp bảo mật dữ liệu của chúng tôi, bạn cũng có thể gửi đơn khiếu nại tới Cơ Quan Bảo Vệ Dữ Liệu tại địa phương.

 • VIỆC SỬ DỤNG COOKIE VÀ QUẢNG CÁO DỰA TRÊN SỞ THÍCH

  Cookie là những tệp văn bản nhỏ, có thể được lưu trữ trên máy tính/thiết bị di động của bạn.  Các công nghệ tương tự có thể bao gồm pixel, beacon, thẻ, tập lệnh nhúng, plugin mạng xã hội hoặc các công cụ theo dõi khác hay công nghệ tương tự.  Những công nghệ theo dõi này thường được dùng cùng với cookie nhưng có thể được lưu trữ theo cách khác.   

  "Chúng tôi sử dụng cookie và các công nghệ theo dõi tương tự (gọi chung là “Cookie”) cho nhiều mục đích, bao gồm tối ưu hóa trang web của chúng tôi, hỗ trợ hoạt động duyệt qua trang web và phân tích lưu lượng truy cập trang web.  Cookie có thể thu thập thông tin để phân tích hành vi duyệt web của mỗi cá nhân, ghi nhớ bạn và các tùy chọn của bạn, cá nhân hóa Dịch vụ của chúng tôi cũng như để phân phối và đo lường quảng cáo (bao gồm cả quảng cáo dựa trên sở thích).  

  Chúng tôi có thể sử dụng Cookie thuộc 1 trong 4 danh mục dưới đây.  

  • Cookie Thực Sự Cần Thiết - Đây là những cookie cần thiết để trang web hoạt động. Loại cookie này thường được thiết lập để phản hồi các hành động do bạn thực hiện, có thể là một yêu cầu đối với dịch vụ, chẳng hạn như đặt tùy chọn ưu tiên về quyền riêng tư, đăng nhập hoặc điền vào biểu mẫu. Bạn có thể đặt trình duyệt ở chế độ chặn hoặc cảnh báo cho bạn về những cookie này, điều này có thể ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của (các phần) trang web.
  • Cookie Chức Năng - Loại cookie này giúp trang web cung cấp tính năng, trải nghiệm người dùng cũng như chức năng cá nhân hóa nâng cao và có thể được thiết lập bởi chúng tôi hoặc nhà cung cấp bên thứ ba có dịch vụ mà chúng tôi đã thêm vào các trang của mình. Nếu bạn không cho phép loại cookie này thì một số hoặc tất cả các dịch vụ này có thể không hoạt động bình thường.
  • Cookie Hiệu Suất - loại cookie này hỗ trợ các dịch vụ phân tích giúp chúng tôi cải thiện chức năng và trải nghiệm người dùng của trang web.
  • Cookie Quảng Cáo - loại cookie này có thể được áp dụng nhằm thu thập thông tin chi tiết, phát hành nội dung và quảng cáo phù hợp với từng cá nhân trên trang web của chúng tôi cũng như các trang web khác.

  Nếu bạn không muốn lưu trữ cookie, thì hầu hết các trình duyệt hiện đại đều cho phép bạn chọn các tùy chọn hoặc ưu tiên thích hợp từ mục cài đặt trong trình duyệt của mình.  

  Công cụ quản lý sự cho phép cookie trên trang web của chúng tôi cũng cho phép bạn quản lý các tùy chọn của mình đối với các danh mục cookie (ngoại trừ những danh mục thực sự cần thiết). Công cụ này cũng sẽ cung cấp thông tin tổng quan về tất cả các cookie được sử dụng thuộc những danh mục mô tả ở trên.  Để biết thêm thông tin về cookie và/hoặc để thay đổi các tùy chọn cho phép cookie của bạn, vui lòng truy cập vào trung tâm tùy chọn ở đây. 

  Chúng tôi sử dụng các dịch vụ của bên thứ ba, bao gồm cả Google, cho mục đích tiếp thị của riêng mình và để phân phối quảng cáo (bao gồm cả quảng cáo dựa trên sở thích). Các bên thứ ba này cũng có thể sử dụng cookie cho những mục đích này và để theo dõi khách truy cập trên trang web của chúng tôi và các nơi khác trên Internet. Để từ chối sử dụng cookie hoặc mã số nhận dạng thiết bị của Google, bạn có thể truy cập vào mục Cài Đặt Quảng cáo của Google hoặc bằng cách truy cập vào trang từ chối Google Marketing Platform. Bạn cũng có thể từ chối nhận một số quảng cáo dựa trên sở thích bằng cách truy cập trang từ chối Sáng Kiến Quảng Cáo Mạng và trang từ chối Liên Minh Quảng Cáo Kỹ Thuật Số. Chúng tôi không duy trì hoặc kiểm soát các cơ chế chọn lựa này do các bên thứ ba không liên kết cung cấp. Hơn nữa, chúng tôi không kiểm soát bên thứ ba nào chọn tham gia vào các cơ chế từ chối này. Xin lưu ý rằng việc từ chối nhận quảng cáo dựa trên sở thích không có nghĩa là bạn sẽ không còn thấy quảng cáo trên các dịch vụ nữa, nhưng những quảng cáo này có thể ít phù hợp hơn với sở thích của bạn.

 • LIÊN KẾT ĐẾN CÁC TRANG WEB KHÁC

  Trang web của chúng tôi có thể chứa liên kết đến trang web khác của Wolters Kluwer hoặc bên thứ ba, có thể có thông báo về quyền riêng tư và cookie khác với thông báo của chúng tôi. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về việc thu thập, xử lý hoặc tiết lộ thông tin cá nhân được thu thập thông qua các trang web khác đó.

  Chúng tôi cũng không chịu trách nhiệm về mọi thông tin hoặc nội dung có trên các trang web đó. Liên kết đến các trang web khác được cung cấp chỉ nhằm mục đích giúp bạn tiện truy cập. Việc bạn sử dụng và duyệt qua bất kỳ trang web nào như vậy phải tuân theo chính sách riêng của trang web đó. Vui lòng xem thông báo về quyền riêng tư được đăng trên các trang web khác mà bạn có thể truy cập thông qua trang web của chúng tôi. 

  Wolters Kluwer có thể cung cấp cho bạn thông báo bổ sung hoặc thông báo khác về quyền riêng tư, trong các trường hợp cụ thể, liên quan đến cách thu thập và sử dụng thông tin cá nhân của bạn cho một Dịch Vụ cụ thể. 

 • THÔNG TIN BỔ SUNG DÀNH CHO CƯ DÂN CALIFORNIA

  Ngoài những thông tin được cung cấp trong chính sách về quyền riêng tư này, bạn có thể tìm thêm thông tin dành cho cư dân California tại đây.

 • THÔNG TIN BỔ SUNG DÀNH CHO CƯ DÂN QUEBEC VÀ CANADA
  Ngoài những thông tin được cung cấp trong chính sách về quyền riêng tư này, bạn có thể xem thêm thông tin dành cho cư dân Quebec và Canada tại đây. 
 • CÁCH LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI

  Nếu có bất kỳ câu hỏi nào về cách chúng tôi xử lý thông tin cá nhân của bạn hoặc nếu muốn thực hiện một trong các quyền của mình, bạn có thể liên hệ với chúng tôi qua ‘INQUIRY AND OTHER REQUESTS’ (HỎI THÔNG TIN VÀ CÁC YÊU CẦU KHÁC) Bạn cũng có thể liên hệ với Chuyên Viên Phụ Trách Quyền Riêng Tư Đối Với Dữ Liệu thông qua mẫu đơn ‘INQUIRY AND OTHER REQUESTS‘ (HỎI THÔNG TIN VÀ CÁC YÊU CẦU KHÁC).

  Nếu nhận thấy chúng tôi không phản hồi hoặc nếu không đồng ý với các biện pháp bảo mật dữ liệu của chúng tôi, bạn cũng có quyền (tùy thuộc vào luật hiện hành) gửi đơn khiếu nại tới Cơ Quan Bảo Vệ Dữ Liệu tại địa phương. 

  Để đáp ứng yêu cầu, chúng tôi có thể yêu cầu bạn xác minh danh tính của bản thân nếu cần và cung cấp thông tin giúp chúng tôi hiểu rõ hơn về yêu cầu của bạn. Nếu chúng tôi không chấp thuận yêu cầu của bạn, dù toàn bộ hay một phần, chúng tôi sẽ giải thích lý do. 

 • NỘI DUNG CẬP NHẬT ĐỐI VỚI THÔNG BÁO NÀY

  Tùy từng thời điểm, chúng tôi có thể cập nhật Thông Báo Về Quyền Riêng Tư và Cookie này hoặc bất kỳ tuyên bố cụ thể nào khác về quyền riêng tư. Khi thực hiện các thay đổi đối với Thông Báo Về Quyền Riêng Tư và Cookie này, chúng tôi sẽ thêm một ngày mới vào Tuyên Bố Về Quyền Riêng Tư này. Phiên bản này bắt đầu có hiệu lực từ tháng 1 năm 2024. 

  Phiên bản 1.3, 2024