Strategie 2019-2021

In 2019 hebben we onze nieuwe driejarenstrategie ‘Accelerating Our Value’ geïmplementeerd om ons aanbod aan expert solutions te laten groeien, onze diepgaande domeinexpertise te versterken en onze operationele flexibiliteit te verhogen. In samenwerking met onze klanten blijven we geavanceerde technologieën implementeren om complexe problemen in de samenleving aan te pakken.
Strategische pijlers
Deze bedrijfsstrategie, die ons succes zal voeden en onze dagelijkse activiteiten van 2019 tot 2021 richting zal geven, steunt op drie pijlers. Die weerspiegelen onze strategische prioriteiten en vormen de basis voor de uitvoering van onze strategie in onze hele portefeuille voor de komende drie jaar:
 • Ons wereldwijde bereik vergroten en onze leiderspositie versterken
 • Aangrenzende markten aanboren
 • Strategische partnerships ontwikkelen
 • Onze domeinkennis verrijken met geavanceerde technologieën en praktische inzichten aanleveren die klanten in hun workflow kunnen gebruiken
 • De klantenervaring verbeteren door middel van gedifferentieerde gebruikersinterfaces
 • 8 tot 10 procent van onze inkomsten blijven investeren in nieuwe of verbeterde producten
 • De wereldwijde merkbekendheid benutten en inzetten op productlanceringen
 • Back-officesystemen, infrastructuren en digitale platformen verbeteren
 • Talent aantrekken en ontwikkelen
Onze strategische aanpak biedt opportuniteiten en meerwaarde, belangrijke criteria voor onze investeerders. In dat opzicht hebben we – zoals altijd – de sterke ambitie om onze aandeelhouders een hoog rendement te bieden. Onze klanten blijven een belangrijke inspiratiebron voor onze strategie. Hun toekomst loopt immers gelijk met de toekomst van de maatschappij als geheel. We kunnen oprecht voldoening halen uit ons werk, door simpelweg te erkennen hoe we elke dag opnieuw het verschil kunnen maken.

In 2019, het eerste jaar van dit plan, hebben we heel wat vooruitgang geboekt bij de verbetering van onze bedrijfssystemen en -infrastructuur ter ondersteuning van de operationele wendbaarheid. Tegelijkertijd bleven we actief waarde leveren aan onze klanten door onze expert solutions op te schalen en onze informatieproducten te verbeteren. Dat gaf ons een sterke basis voor 2020.
 • Lees meer over onze vooruitgang in 2019
  We bleven ook investeren in onze expert solutions om het wereldwijde bereik van producten zoals UpToDate, TeamMate, CCH Tagetik, OneSumX en Enablon uit te breiden en we bleven onze belangrijke distributiesamenwerkingen versterken. Met de overnames van CLM Matrix in mei 2019 en CGE Risk Management in februari 2020 hebben we onze activiteiten uitgebreid naar aangrenzende domeinen zoals contract lifecycle management en barrier-based risk management. Anderzijds hebben we bepaalde kleine activa afgestoten die niet meer passen bij onze strategische richting op lange termijn. We hebben ook meer geïnvesteerd in onze digitale informatieproducten zoals Ovid en onze Europese juridische researchoplossingen, om hun inhoud, functionaliteit en gebruikersinterface te verbeteren en om mogelijkheden toe te voegen die gebruik maken van artificiële intelligentie. Tot slot hebben we heel wat vooruitgang geboekt met een aantal belangrijke initiatieven om de operationele wendbaarheid te verhogen: in 2019 hebben we een nieuw wereldwijd platform met HR-technologie uitgerold, wat ons vermogen om talent aan te trekken, te behouden en te ontwikkelen sterk ten goede komt. We hebben de lopende investeringen en programma's versneld om gegevens en systemen veilig te houden. We hebben vooruitgang geboekt met een uitgebreider gebruik van gestandaardiseerde technologieplatformen en -componenten. In 2020 zullen we ons blijven toespitsen op de groei van onze expert solutions, het versterken van onze diepgaande domeinexpertise en het verhogen van onze operationele wendbaarheid om onze leiderspositie en klantenrelaties verder uit te bouwen.
Back To Top