2022-2024 Strategie

In 2022 lanceerden wij onze nieuwe driejarenstrategie, Elevate Our Value, die erop gericht is deskundige oplossingen te versnellen, ons bereik uit te breiden en kerncapaciteiten te ontwikkelen. Samen met onze klanten zullen wij geavanceerde technologieën blijven toepassen om complexe problemen in de samenleving aan te pakken. De drie strategische prioriteiten voor 2022-2024 zijn:
Strategische pijlers
Deze bedrijfsstrategie, die ons succes zal voeden en onze dagelijkse activiteiten van 2022-2024 zal aansturen, bestaat uit drie pijlers, die onze strategische prioriteiten weerspiegelen en de basis vormen voor de uitvoering van onze strategie in onze hele portefeuille voor de komende drie jaar:
  • Investeringen in cloud-gebaseerde deskundige oplossingen stimuleren
  • Digitale informatieproducten omzetten in oplossingen voor experts
  • De klantervaring verrijken door gebruik te maken van gegevensanalyse
  • Uitbreiden naar snelgroeiende groeisegmenten
  • Oplossingen herpositioneren voor nieuwe segmentenInkomsten genereren via partnerschappen en de ontwikkeling van het ecosysteem
  • Inkomsten genereren via partnerschappen en de ontwikkeling van het ecosysteem
  • Centrale functies verbeteren, waaronder marketing en technologie
  • De prestaties en capaciteiten op het gebied van milieu, maatschappij en goed bestuur (ESG) verbeteren
  • Aanwerving van divers talent om innovatie en groei te stimuleren

Onze strategische aanpak biedt kansen en waarde - belangrijke criteria voor onze beleggers. In dit opzicht zijn wij, zoals altijd, vastbesloten om rendement voor onze aandeelhouders te behalen. De klanten die wij helpen, blijven een centrale inspiratiebron voor onze strategie. Hun toekomst is ook de toekomst van de maatschappij in het algemeen. Wij kunnen echt trots zijn op ons werk, gewoon door te erkennen hoe wij elke dag bijdragen tot het maken van een verschil.

De basis die in de afgelopen jaren gelegd is, heeft gezorgd voor een betere organische groei en operationele marges en heeft ons geholpen de uitdaging van de wereldwijde pandemie te doorstaan. Hoewel wij in 2020 door de pandemie even van ons financiële traject zijn afgeweken, konden wij dankzij het herstel in 2021 bijna alle financiële doelstellingen van het meest recente strategische plan (2019-2021) verwezenlijken. Wij hebben de expertoplossingen laten groeien van 49% van de totale inkomsten in 2018 tot 55% van de totale inkomsten in 2021, voornamelijk door organische groei. De overnames van CGE, XCM, Vanguard en eOriginal, en de afstoting van verscheidene niet-kernactiva hebben er ook toe bijgedragen dat wij ons meer op deskundige oplossingen zijn gaan richten.

Wij hebben vooruitgang geboekt bij de verrijking van verscheidene van onze informatieproducten en beginnen nu de eerste resultaten van die inspanning te lanceren. Wij hebben ook vooruitgang geboekt bij onze derde doelstelling, operationele wendbaarheid stimuleren, door verschillende grote interne projecten te voltooien, zoals de invoering van een gemoderniseerd wereldwijd HR-systeem in 2019, de consolidatie van 280 klantgerichte websites in één enkele wereldwijde site in 2021, en de implementatie van CCH Tagetik als ons nieuwe bedrijfsinstrument voor prestatiebeheer in 2021.

Back To Top