บทนำ 

Wolters Kluwer N.V. และธุรกิจในเครือต่างๆ (จะเรียกรวมกันว่า “Wolters Kluwer”, “เรา” หรือ “ของเรา”) ต้องการแจ้งให้คุณทราบเกี่ยวกับวิธีที่เราประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ ในประกาศเรื่องความเป็นส่วนตัวและการใช้คุกกี้นี้ เราจะอธิบายว่าข้อมูลส่วนบุคคลใดบ้างที่เราเก็บรวบรวม ใช้งาน และเปิดเผย นี่คือแถลงการณ์เรื่องความเป็นส่วนตัวและคุกกี้ของเราที่มีผลบังคับใช้ทั่วโลก หากคุณพำนักอาศัยอยู่ในแคลิฟอร์เนีย ควิเบก หรือแคนาดา คุณสามารถหาข้อมูลที่บังคับใช้กับถิ่นที่อยู่ของคุณโดยเฉพาะได้ทางด้านล่าง

ข้อมูลส่วนบุคคลหมายถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับปัจเจกบุคคลที่สามารถบ่งชี้ตัวตนของบุคคลนั้นได้ ไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อม โดยอ้างอิงจากข้อมูลดังกล่าว โดยข้อมูลนี้อาจจะรวมถึง ชื่อ รายละเอียดการติดต่อ ข้อมูลประจำตัว (ออนไลน์) สิ่งที่ระบุตัวตนแบบออนไลน์ หรือคุณลักษณะอื่นๆ ที่เป็นคุณลักษณะเฉพาะของบุคคลดังกล่าว เป็นต้น 
 
ประกาศเรื่องความเป็นส่วนตัวและการใช้คุกกี้นี้จะมีผลบังคับใช้เมื่อคุณได้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา ใช้งานโซลูชัน และบริการอื่นๆ รวมถึงการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ และการสื่อสารบนเว็บแชท ที่มีการอ้างอิงหรือแสดงลิงก์มายังประกาศนี้ (“บริการ”) ประกาศเรื่องความเป็นส่วนตัวและการใช้คุกกี้นี้อาจมีข้อมูลเพิ่มเติมหรืออาจถูกแทนที่ด้วยถ้อยแถลงหรือข้อกำหนดว่าด้วยเรื่องความเป็นส่วนตัวเพิ่มเติมที่จะจัดทำขึ้นเป็นระยะๆ "
 • เราคือใคร

  Wolters Kluwer เป็นองค์กรระดับโลกที่ประกอบด้วยบริษัทหลายแห่งทั่วโลก เว็บไซต์ขององค์กรของเราจะมีข้อมูลเกี่ยวกับสำนักงานใหญ่ของเรา Wolters Kluwer N.V. และบริษัทในเครือหรือบริษัทย่อยต่างๆ ขึ้นอยู่กับว่าคุณได้เข้าชมในหน้าเว็บใด ข้อมูลส่วนบุคคลที่ให้ไว้กับ Wolters Kluwer หรือที่ Wolters Kluwer เก็บรวบรวมผ่านเว็บไซต์ขององค์กรจะได้รับการควบคุมโดย Wolters Kluwer N.V. P.O. Box 1030, 2400 BA, Alphen aan den Rijn, The Netherlands ภายใต้สถานการณ์ที่กำหนดร่วมกับบริษัทในเครือหรือบริษัทย่อย ตัวอย่างเช่น ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการใช้หน้าเว็บของผลิตภัณฑ์ตัวใดตัวหนึ่งอาจถูกใช้โดยทั้ง Wolters Kluwer N.V. และบริษัทในเครือหรือบริษัทย่อยของ Wolters Kluwer ที่นำเสนอและให้บริการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นั้นๆ การประมวลผลที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลจะเกิดขึ้นบนพื้นฐานของการจัดการควบคุมร่วมกันระหว่าง Wolters Kluwer N.V. และบริษัทในเครือและบริษัทย่อยที่เกี่ยวข้อง ภายใต้การจัดการนี้ Wolters Kluwer N.V. จะพร้อมให้เจ้าของข้อมูลจัดการกับข้อกังวลหรือคำถามใดๆ และ/หรืออนุญาตให้พวกเขาใช้สิทธิ์ภายใต้กฎหมายคุ้มครองข้อมูลที่มีผลบังคับใช้ในท้องถิ่นเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของพวกเขาเสมอ หน้าเว็บผลิตภัณฑ์เฉพาะบางหน้าอาจจะมีคุณลักษณะการสื่อสารที่เฉพาะเจาะจงสำหรับบริษัทในเครือหรือบริษัทย่อยของ Wolters Kluwer ที่อยู่เบื้องหลังผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับหน้าเว็บนั้น เช่น แบบฟอร์มสำหรับติดต่อและการสื่อสารผ่านเว็บแชท ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลที่รวบรวมผ่านคุณลักษณะการสื่อสารดังกล่าวคือบุคคลที่ระบุไว้ในนั้น

  • เรามุ่งมั่นที่จะคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า ผู้ใช้งาน พนักงาน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่นๆ ในขณะเดียวกันต้องสามารถช่วยเหลือลูกค้า พนักงาน ผู้ลงทุน และสังคมในการสร้างผลกระทบในเชิงลึกและทำการตัดสินใจได้อย่างถูกต้อง
  • หากคุณต้องการติดต่อเราเพื่อสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ รวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับผู้ควบคุมข้อมูลที่เป็นผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณภายใต้นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ ขอแนะนำให้ไปที่ส่วน‘วิธีการติดต่อเรา’ ทางด้านล่าง
 • เราเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลใดบ้าง

  ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บรวบรวมจะขึ้นอยู่กับความสัมพันธ์ที่คุณมีกับเราและบริการต่างๆ ที่เราส่งมอบให้กับคุณ เพื่อให้ไปถึงจุดนั้น เราอาจจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับคุณดังต่อไปนี้:

  • ชื่อและรายละเอียดการติดต่อ เช่น ชื่อและนามสกุล ที่อยู่อีเมล ที่อยู่ทางไปรษณีย์ หมายเลขโทรศัพท์
  • ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับงาน เช่น ตำแหน่งงานและข้อมูลการจ้างงานอื่นๆ หรือข้อมูลการศึกษา
  • ข้อมูลประจำตัวของบัญชี เช่น รหัสผ่านและข้อมูลความปลอดภัยอื่นๆ สำหรับการรับรองความถูกต้องและการเข้าถึง
  • ข้อมูลด้านการเงิน เช่น บัญชีธนาคาร หมายเลขบัตรเครดิตและบัตรเดบิต เพื่อใช้ในการประมวลผลการชำระเงิน
  • ข้อมูลการใช้งาน เช่น ข้อมูลพฤติกรรมเกี่ยวกับวิธีที่คุณเรียกดูบริการต่างๆ ของเรา และดูว่าบริการใดที่ใช้งานมากที่สุด และข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสินค้า และ/หรือบริการต่างๆ ที่คุณต้องการสั่งซื้อ ที่สนใจ ที่ชื่นชอบ ฯลฯ
  • ข้อมูลเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ และการเชื่อมต่อ เช่น ที่อยู่ไอพี ประเภทและเวอร์ชันของเบราว์เซอร์ และสถานที่ตั้ง รหัสโฆษณา คุกกี้หรือรหัสตัวติดตาม และข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
  • ข้อมูลภาพและเสียง เช่น เสียงและภาพของคุณจากรูปภาพ วิดีโอ หรือการบันทึกเสียง หากคุณได้เข้าร่วมในกิจกรรมต่างๆ ของเรา หรือคุณได้ทิ้งข้อความไว้ให้กับเรา  
  • ข้อมูลอื่นๆ ที่คุณแชร์ผ่านเว็บไซต์ แอป ร้านค้าออนไลน์ และผลิตภัณฑ์และบริการอื่นๆ ของเรา รวมถึงการสื่อสารบนเว็บแชทด้วย

  หากคุณมีอายุต่ำกว่า 13 ปี โปรดอย่าใช้หรือเข้าถึงบริการของเรา หากรับทราบ Wolters Kluwer จะไม่เก็บรวบรวมหรือเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลจากบุคคลที่มีอายุต่ำกว่า 13 ปี (ตามที่ระบุไว้ใน พ.ร.บ. คุ้มครองความเป็นส่วนตัวทางออนไลน์ของเด็ก ประเทศสหรัฐอเมริกา) หาก Wolters Kluwer รับรู้ว่ามีการเก็บรวบรวมข้อมูลของบุคคลที่มีอายุต่ำกว่า 13 ปี ผ่านบริการใดๆ เราจะดำเนินการตามขั้นตอนที่เหมาะสมในการลบข้อมูลดังกล่าว

   

 • วิธีเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

  เราและผู้ให้บริการบุคคลที่สามอาจจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากแหล่งข้อมูลดังต่อไปนี้:

  • การมีปฏิสัมพันธ์โดยตรง เช่น เมื่อคุณลงทะเบียนเพื่อใช้บริการของเรา ทำการซื้อสินค้า หรือสื่อสารกับเรา รวมถึงการสื่อสารผ่านเว็บแชทด้วย
  • ข้อมูลจากบุคคลที่สาม เช่น ข้อมูลจากเว็บไซต์ของบุคคลที่สามหรือข้อมูลอื่นๆ ที่คุณกำหนดให้เป็นข้อมูลสาธารณะ หรือข้อมูลที่ได้มาจากแหล่งข้อมูลของบุคคลที่สาม ซึ่งจะรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงหน่วยงานของรัฐและผู้ขายต่อข้อมูล 
  • เทคโนโลยีการติดตามอัตโนมัติ เช่น ข้อมูลที่รวบรวมโดยอัตโนมัติเกี่ยวกับการมีปฏิสัมพันธ์ของคุณกับบริการและเว็บไซต์ของเรา โดยใช้เทคโนโลยีต่างๆ เช่น คุกกี้ บันทึกการใช้เว็บและบีคอน และแท็กอินเทอร์เน็ต 
 • วิธีที่เราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

  ข้อมูลส่วนบุคคลจะถูกใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม และอาจนำไปใช้เพิ่มเติมเพื่อวัตถุประสงค์ทางกฎหมายหรือวัตถุประสงค์อื่นๆ ที่ถูกต้องตามกฎหมายเท่านั้น ตัวอย่างเช่น หากคุณใช้แบบฟอร์มการติดต่อบนเว็บไซต์ของเราหรือการสื่อสารผ่านเว็บแชท เราจะใช้ข้อมูลที่คุณให้ไว้ในตอนแรกเพื่อตอบสนองคำขอรับบริการของคุณ และอาจนำข้อมูลดังกล่าวไปใช้ในการปรับปรุงคุณภาพของกระบวนการให้บริการลูกค้าของเรา 

  การประมวลผลโดยชอบด้วยกฎหมายเป็นหนึ่งในหลักการสำคัญในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ เราใช้มูลเหตุในการประมวลผลที่อ้างอิงได้ตามกฎหมายดังต่อไปนี้: 

  • การประมวลผลเป็นสิ่งจำเป็นเพื่อให้สามารถดำเนินงานตามสัญญาได้ หรือเป็นไปตามขั้นตอนก่อนที่จะทำสัญญา 
  • การประมวลผลเป็นสิ่งจำเป็นตามวัตถุประสงค์เพื่อประโยชน์อันชอบด้วยกฎหมายของเรา เช่น เพื่อปรับปรุงคุณภาพผลิตภัณฑ์และบริการของเรา 
  • "การประมวลผลเป็นสิ่งจำเป็นตามข้อผูกพันทางกฎหมายในเรื่องที่ดำเนินการอยู่ หรือเป็นไปโดยชอบด้วยกฎหมายภายใต้กฎหมายการคุ้มครองข้อมูลที่มีผลบังคับใช้
  • โดยได้รับความยินยอมจากคุณ 

  ขึ้นอยู่กับวิธีที่คุณมีปฏิสัมพันธ์กับเราและบริการของเรา เราอาจจะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้: 

  • บริหารจัดการความสัมพันธ์ของเรากับคุณและธุรกิจของเรา เช่น การจัดหาและจัดการการเข้าถึงและการใช้บริการของเรา การประมวลผลนี้เป็นสิ่งจำเป็นเพื่อให้สามารถดำเนินงานตามสัญญาได้ 
  • การพัฒนาและปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบริการทั้งที่มีอยู่เดิมและผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ เช่น การเชิญชวนคุณเข้าร่วมตอบแบบสำรวจต่างๆ หรือการวิเคราะห์การเข้าชมเว็บไซต์ เพื่อให้เว็บไซต์มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น หรือเพื่อมอบประสบการณ์การใช้บริการของเราที่เหมาะกับคุณ การประมวลผลนี้เป็นสิ่งจำเป็นเพื่อผลประโยชน์โดยชอบทางกฎหมายของเรา 
  • การทำการตลาดและโฆษณา เช่น การแบ่งกลุ่มลูกค้า การแจ้งข้อมูลการตลาดหรือการโฆษณาที่เราคิดว่าคุณอาจจะสนใจ การประมวลผลนี้ต้องได้รับการยินยอมจากคุณ หรือเพื่อผลประโยชน์ของเราโดยชอบด้วยกฎหมาย 
  • การสรรหาบุคลากร เช่น การประเมินผู้สมัครงาน การประมวลผลนี้อยู่ในขั้นตอนก่อนที่จะเข้าสู่การทำสัญญา หรือต้องได้รับความยินยอมจากคุณ 
  • การให้บริการชุมชนออนไลน์ เช่น การสร้างห้องแชท เว็บแชท ฟอรั่ม กระดานข้อความ หรือห้องข่าว การประมวลผลนี้เป็นสิ่งจำเป็นเพื่อให้สามารถดำเนินงานตามสัญญาได้ หรือเป็นไปเพื่อผลประโยชน์ของเราโดยชอบด้วยกฎหมาย โปรดระลึกไว้เสมอว่าข้อมูลใดๆ ที่เปิดเผยในห้องแชท ฟอรั่ม กระดานข้อความ และกลุ่มออนไลน์อื่นๆ จะกลายเป็นข้อมูลสาธารณะ เราสนับสนุนให้คุณระมัดระวังในการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลในฟอรั่มเหล่านี้ เนื่องจากผู้ใช้คนอื่นๆ จะสามารถเข้าถึงข้อมูลนี้ได้ อย่าเปิดเผยข้อมูลในฟอรั่มสาธารณะเหล่านี้ หากเป็นข้อมูลที่เป็นความลับหรือเป็นทรัพย์สินทางปัญญา หรือคุณไม่ต้องการที่จะให้สาธารณชนรับรู้ หรือเป็นข้อมูลที่คุณถูกห้ามมิให้เผยแพร่
  • วัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการดำเนินธุรกิจทั่วไปอื่นๆ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการจัดซื้อจัดจ้าง การบริหารจัดการการเงินและงบประมาณ การบริหารจัดการความเสี่ยงและการปฏิบัติตามกฎ และการรายงานภายนอก การประมวลผลนี้เป็นสิ่งจำเป็นตามข้อผูกพันทางกฎหมายในเรื่องที่ดำเนินการอยู่ หรือเป็นไปโดยชอบด้วยกฎหมายภายใต้กฎหมายการคุ้มครองข้อมูลที่มีผลบังคับใช้ หรือเป็นไปเพื่อผลประโยชน์ของเราโดยชอบด้วยกฎหมาย 
 • การแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

  เพื่อให้สามารถให้บริการที่ดีที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้แก่คุณ และทำให้การดำเนินการทางธุรกิจเดินหน้าต่อไปได้ เราอาจจะต้องแบ่งปันข้อมูลบางอย่างเป็นการภายใน หรือแบ่งปันกับบุคคลที่สามที่ได้คัดเลือกไว้ นอกจากนี้ อาจมีภาระผูกพันตามกฎหมายหรือกฎหมายบางอย่างที่เราเชื่อโดยสุจริตที่กำหนดให้เราต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณต่อบุคคลภายนอก บุคคลต่างๆ ที่เราอาจแบ่งปันข้อมูลด้วยได้แก่: 

  • บริษัทในเครือและบริษัทย่อยอื่นๆ ของ Wolters Kluwer เพื่อใช้ในการบริหารจัดการข้อมูลลูกค้า หรือการจัดหาเทคโนโลยีสนับสนุนเพื่อสนับสนุนบริการที่เรานำเสนอ 
  • ผู้ให้บริการของเรา เช่น เพื่อการบริหารจัดการหรือโฮสต์บริการต่างๆ และ/หรือเป็นเทคโนโลยีสนับสนุนสำหรับบริการที่เราจัดมีไว้ให้ 
  • ผู้ลงโฆษณาและหุ้นส่วนทางธุรกิจของเรา เช่น หากคุณได้จัดซื้อหรือแสดงความสนใจในผลิตภัณฑ์หรือบริการ หรือดูโฆษณาหรือได้รับโฆษณาจากหุ้นส่วนทางธุรกิจดังกล่าว มีปฏิสัมพันธ์กับพวกเขา หรืออนุญาตให้แบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของคุณกับหุ้นส่วนทางธุรกิจดังกล่าว
  • การสมัครสมาชิก การรับรอง หรือองค์กรวิชาชีพ เช่น การให้ข้อมูลการใช้งานแก่องค์กรที่ให้คุณเข้าถึงบริการของเรา และ/หรือแชร์การติดตามและแลกเครดิตสำหรับการรับรองวิชาชีพ 
  • องค์กรต่างๆ ที่มีส่วนร่วมในการถ่ายโอนข้อมูลธุรกิจ เช่น หน่วยงานของผู้สั่งซื้อหรือตัวแทน ในกรณีที่การขายหรือธุรกรรมอื่นใดขององค์กรมีความเกี่ยวข้องกับธุรกิจของเราบางส่วนหรือทั้งหมด
  • บุคคลอื่นๆ เช่น เมื่อต้องทำการตรวจสอบภายนอก การปฏิบัติตามกฎ การบริหารจัดการความเสี่ยง การพัฒนาองค์กร และ/หรือในกรณีที่เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลองค์กร หรือ 
  • หน่วยงานของรัฐ ผู้กำกับดูแล และบุคคลที่สามอื่นๆ ที่ตอบสนองต่อคำร้องขอทางกฎหมาย คำสั่งศาล และ/หรืออื่นๆ ที่จำเป็น เพื่อปฏิบัติตามกฎหมายที่มีผลบังคับใช้ 

  เมื่อใดก็ตามที่เราแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลเป็นการภายในหรือกับบุคคลที่สามในประเทศอื่นๆ เรามีมาตรการป้องกันที่เหมาะสมที่สอดคล้องกับกฎหมายคุ้มครองข้อมูลที่มีผลบังคับใช้ รวมถึงข้อกำหนดว่าด้วยการปกป้องข้อมูลของสหภาพยุโรปหรือการป้องกันการถ่ายโอนอื่นๆ ที่ระบุไว้ในกฎหมายคุ้มครองข้อมูลที่มีผลบังคับใช้ เช่น กฎเกณฑ์การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลขององค์กร ข้อตกลงร่วมกัน หรือกรณียกเว้น ตามที่กำหนดไว้ภายใต้กฎหมายที่มีผลบังคับใช้ บุคคลที่สามจะต้องดำเนินการอย่างเหมาะสมเพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และพวกเขาจะสามารถเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลเฉพาะเท่าที่จำเป็นในการดำเนินงานเฉพาะอย่างของพวกเขาเท่านั้น 

 • ระยะเวลาในการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ
  ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจะถูกประมวลผลตามขอบเขตที่จำเป็นในการดำเนินงานตามข้อผูกพันของเรา เพื่อให้สอดคล้องกับข้อผูกพันตามกฎหมาย และในเวลาที่จำเป็น เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลดังกล่าว โดยปฏิบัติตามนโยบายการเก็บรักษาข้อมูลและกฎหมายคุ้มครองข้อมูลที่มีผลบังคับใช้ เมื่อเราไม่จำเป็นต้องใช้ข้อมูลส่วนบุคคลแล้ว เราจะดำเนินการตามขั้นตอนที่สมเหตุสมผลในการลบข้อมูลดังกล่าวออกจากระบบและระเบียนของเรา หรือดำเนินการตามขั้นตอนเพื่อทำให้เป็นข้อมูลนิรนาม เพื่อให้ไม่สามารถระบุตัวตนของคุณจากข้อมูลดังกล่าวได้อีกต่อไป 
 • วิธีที่เราคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

  เราได้วางนโยบายกรอบการทำงานภายในและกำหนดมาตรฐานขั้นต่ำเพื่อใช้ในการดำเนินธุรกิจทุกอย่างของเรา เพื่อให้ข้อมูลของคุณปลอดภัย นอกจากนี้ เรายังจำกัดการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล พนักงานของเรา หุ้นส่วนธุรกิจ ผู้ให้บริการ และผู้ให้บริการบุคคลที่สามจะสามารถเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลได้ตามหลักการ ‘ความจำเป็นที่จะต้องรู้’ เพื่อให้มีความเฉพาะเจาะจงและสอดคล้องกับกฎหมายมากขึ้น เราใช้มาตรการทางด้านเทคนิคและองค์กรที่เหมาะสม (นโยบายและขั้นตอน ความปลอดภัยด้านสารสนเทศ และอื่นๆ) เพื่อรับประกันในเรื่องการรักษาความลับและความถูกต้องของข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ และวิธีการประมวลผล
 • สิทธิ์ของคุณ

  ในฐานะองค์กรระดับโลก เราดำเนินธุรกิจในเขตอำนาจศาลที่แตกต่างกัน ซึ่งจะทำให้ความคุ้มครองที่เกี่ยวข้องกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลมีระดับที่แตกต่างกันไป เราเคารพสิทธิ์ของคุณภายใต้กฎหมายที่มีผลบังคับใช้ ในขอบเขตที่กำหนดไว้ภายใต้กฎหมายคุ้มครองข้อมูลที่มีผลบังคับใช้ในท้องถิ่น รวมถึงกฎหมายคุ้มครองข้อมูลของยุโรปที่มีผลบังคับใช้ สิทธิ์ของคุณอาจจะรวมถึงสิทธิ์ต่อไปนี้: 

  • สิทธิ์ในการเข้าถึง (‘ภาพรวมของข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ’): สิทธิ์ในการเข้าถึงภาพรวมของข้อมูลส่วนบุคคลของคุณที่เราประมวลผล 
  • สิทธิ์ในการแก้ไข (‘แก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ’): หากข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไม่ถูกต้องหรือไม่สมบูรณ์ คุณมีสิทธิ์ขอให้เราแก้ไขหรือเพิ่มเติมข้อมูลของคุณให้สมบูรณ์ 
  • สิทธิ์ในการลบ (‘สิทธิ์ในการถูกลืม’): สิทธิ์ในการร้องขอให้เราลบข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในขอบเขตที่กฎหมายอนุญาต ในบางสถานการณ์ เราอาจจะไม่สามารถยอมรับคำขอของคุณได้ ตัวอย่างเช่น เมื่อการประมวลผลนั้นเป็นสิ่งจำเป็นตามข้อผูกพันทางกฎหมาย หรือหากการประมวลผลนั้นเป็นสิ่งจำเป็นเพื่อให้สามารถดำเนินงานตามสัญญาได้ ในบางกรณี ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจำเป็นในการให้บริการ และหากคุณไม่ให้ข้อมูลดังกล่าวกับเรา คุณอาจจะไม่สามารถเข้าถึงและใช้งานบริการต่างๆ หรือไม่สามารถใช้งานบางคุณลักษณะของบริการได้ 
  • สิทธิ์ในการถ่ายโอนข้อมูล (‘ถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ’): สิทธิ์ในการขอให้เราถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลของคุณมาให้คุณโดยตรง สิทธิ์นี้จะใช้กับข้อมูลส่วนบุคคลบางอย่างหากถูกประมวลผลโดยอัตโนมัติ และด้วยความยินยอมของคุณ หรืออ้างอิงจากสัญญาที่คุณทำไว้กับเรา เมื่อเราได้รับคำขอจากคุณและหากสามารถทำได้ เราจะถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไปยังบุคคลอื่นที่คุณต้องการ
  • สิทธิ์ในการจำกัดการประมวลผล: สิทธิ์ในการร้องขอให้เราจำกัดหรือหยุดการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณที่เรามีในช่วงระยะเวลาหนึ่ง หรือไม่จำกัดช่วงเวลา ในบางสถานการณ์ เราอาจจะไม่สามารถยอมรับคำขอของคุณได้ ตัวอย่างเช่น เมื่อการประมวลผลนั้นเป็นสิ่งจำเป็นตามข้อผูกพันทางกฎหมาย หรือหากเราสามารถแสดงมูลเหตุอันชอบด้วยกฎหมายที่สมเหตุสมผล 
  • สิทธิ์ในการคัดค้าน: สิทธิ์ในการคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ เหตุผลในการคัดค้านควรจะสัมพันธ์กับสถานการณ์เฉพาะของคุณ และเกี่ยวข้องกับการประมวลผลที่อยู่ในเงื่อนไขผลประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย เราจะหยุดการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลไว้จนกว่าเราจะสามารถแสดงให้เห็นถึงเหตุผลที่สมเหตุสมผล ในบางสถานการณ์ คุณมีสิทธิ์คัดค้านได้โดยไม่มีเงื่อนไข ตัวอย่างเช่น ในบริบทของกิจกรรมการตลาดแบบขายตรง 
  • ถอนคำยินยอม: สิทธิ์ในการถอนคำยินยอมในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณได้ทุกเมื่อ ตัวอย่างเช่น หลังจากที่คุณยินยอมให้เราคอยแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับบริการของเราไว้แล้ว คุณมีสิทธิ์ที่จะถอนคำยินยอมนี้ได้ทุกเมื่อ การถอนความยินยอมของคุณจะไม่ส่งผลกระทบต่อความถูกต้องตามกฎหมายของการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณก่อนที่จะมีการถอน 

  หากต้องการใช้สิทธิ์ของคุณ (หากทำได้) และ/หรือหากมีคำถามใดๆ เกี่ยวกับการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ โปรดดูที่ ‘วิธีติดต่อเรา ทางด้านล่าง

  หากคุณรู้สึกว่าเราไม่ตอบสนองต่อคำขอของคุณหรือไม่เห็นด้วยกับหลักปฏิบัติด้านความเป็นส่วนตัวของข้อมูลของเรา คุณสามารถส่งคำร้องเรียนไปยังหน่วยงานคุ้มครองข้อมูลในพื้นที่ของคุณได้

 • การใช้คุกกี้และโฆษณาที่อิงตามความสนใจของผู้บริโภค

  คุกกี้เป็นไฟล์ข้อความขนาดเล็กที่อาจจะจัดเก็บในคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์มือถือของคุณ  เทคโนโลยีที่คล้ายคลึงกันอาจจะรวมถึงพิกเซล บีคอน แท็ก สคริปต์แบบฝัง ปลั๊กอินของโซเชียลมีเดีย หรือตัวติดตามอื่นๆ หรือเทคโนโลยีที่คล้ายคลึงกัน  เทคโนโลยีการติดตามเหล่านั้นมักจะใช้ร่วมกับคุกกี้ แต่อาจจะจัดเก็บในลักษณะที่แตกต่างออกไป   

  เราใช้คุกกี้และเทคโนโลยีการติดตามที่คล้ายคลึงกัน (เรียกรวมๆ ว่า “คุกกี้”) เพื่อวัตถุประสงค์ที่แตกต่างกันไป รวมถึงเพื่อปรับแต่งเว็บไซต์ของเรา เพื่ออำนวยความสะดวกในการท่องเว็บไซต์ และเพื่อวิเคราะห์การเข้าชมเว็บไซต์  คุกกี้อาจเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อใช้ในการวิเคราะห์พฤติกรรมการท่องเว็บของคุณ จดจำคุณและความชื่นชอบของคุณ ปรับแต่งบริการของเราให้เหมาะกับคุณ และเพื่อส่งและวัดผลการโฆษณา (รวมถึงการโฆษณาที่อิงตามความสนใจของผู้บริโภคด้วย)  

  เราอาจจะใช้คุกกี้หนึ่งในสี่หมวดหมู่ที่แสดงไว้ทางด้านล่าง 

  • คุกกี้ที่จำเป็นอย่างยิ่งยวด - คุกกี้เหล่านี้จำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ ปกติแล้วจะถูกตั้งค่าตามการดำเนินการของคุณซึ่งเท่ากับคำขอรับบริการ เช่น การตั้งค่าความเป็นส่วนตัว การเข้าสู่ระบบ หรือการกรอกแบบฟอร์ม คุณสามารถกำหนดให้บราวเซอร์ของคุณบล็อกหรือแจ้งเตือนเกี่ยวกับคุกกี้เหล่านี้ได้ ซึ่งการบล็อกอาจจะส่งผลต่อการทำงานของเว็บไซต์ (หรือบางส่วนของเว็บไซต์) ได้
  • คุกกี้เพื่อการทำงาน - คุกกี้เหล่านี้จะช่วยปรับปรุงการทำงานของเว็บไซต์ มอบประสบการณ์ในการเยี่ยมชมที่ดียิ่งขึ้น และปรับการนำเสนอให้เหมาะกับคุณ และเราหรือผู้ให้บริการที่เป็นบุคคลที่สามที่เราได้เพิ่มบริการของพวกเขาไว้ในหน้าเว็บของเราจะเป็นผู้ตั้งค่าคุกกี้ในหมวดหมู่นี้ หากคุณไม่อนุญาตให้ใช้คุกกี้เหล่านี้ บริการบางส่วนหรือทั้งหมดอาจทำงานไม่ถูกต้อง
  • คุกกี้เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน - คุกกี้เหล่านี้จะช่วยในเรื่องบริการการวิเคราะห์ ซึ่งจะช่วยให้เราสามารถปรับปรุงการทำงานของเว็บไซต์ของเราและประสบการณ์ของผู้ใช้ได้
  • คุกกี้เพื่อการโฆษณา - สามารถใช้คุกกี้เหล่านี้เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงลึก เพื่อแสดงเนื้อหาและโฆษณาบนเว็บไซต์ของเราและเว็บไซต์อื่นๆ ตามความสนใจและการใช้งานของแต่ละบุคคล

  หากคุณไม่ต้องการให้จัดเก็บคุกกี้ เบราว์เซอร์รุ่นใหม่ๆ จะให้คุณสามารถเลือกตัวเลือกหรือการตั้งค่าที่เหมาะกับความต้องการของคุณจากส่วนการตั้งค่าในเบราว์เซอร์ของคุณ  

  เครื่องมือบริหารจัดการความยินยอมให้ใช้งานคุกกี้ของเว็บไซต์ของเราจะให้คุณสามารถจัดการการตั้งค่าการใช้คุกกี้หมวดหมู่ต่างๆ ได้ (ยกเว้นคุกกี้ที่จำเป็นอย่างยิ่งยวด) นอกจากนี้ เครื่องมือยังจะแสดงภาพรวมของคุกกี้ทั้งหมดที่ใช้ โดยแบ่งออกเป็นหมวดหมู่ต่างๆ ดังที่อธิบายไว้ข้างต้น  หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุกกี้ และ/หรือต้องการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าความยินยอมให้ใช้งานคุกกี้ของคุณ โปรดไปศูนย์การตั้งค่าที่นี่ 

  เราใช้บริการต่างๆ ของบุคคลที่สาม รวมถึง Google เพื่อวัตถุประสงค์ในด้านการตลาด และเพื่อแสดงโฆษณา (รวมถึงโฆษณาที่อิงตามความสนใจของผู้บริโภค) และบุคคลที่สามเหล่านี้อาจจะใช้คุกกี้เพื่อวัตถุประสงค์เหล่านี้ และเพื่อติดตามผู้เยี่ยมชมบนเว็บไซต์ของเราและที่อื่นๆ บนอินเทอร์เน็ต หากต้องการไม่ให้ Google ใช้คุกกี้หรือตัวระบุอุปกรณ์ คุณสามารถเข้าไปที่ การตั้งค่าโฆษณา ของ Google หรือไปที่ หน้าเลือกปฏิเสธใน Google Marketing Platform นอกจากนี้ คุณยังสามารถเลือกที่จะไม่แสดงโฆษณาที่อิงตามความสนใจของผู้บริโภคได้โดยเข้าไปที่ หน้าเลือกปฏิเสธ ของ Network Advertising Initiative และ หน้าเลือกปฏิเสธ ของ Digital Advertising Alliance เราไม่ได้เป็นผู้ดูแลรักษาหรือควบคุมกลไกการเลือกปฏิเสธเหล่านี้ เนื่องจากเป็นการดำเนินการโดยบุคคลที่สามที่เราไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง นอกจากนี้ เรายังไม่ได้ควบคุมว่าบุคคลที่สามใดที่เลือกที่จะเข้าร่วมในกลไกการเลือกปฏิเสธเหล่านี้ โปรดระลึกไว้ว่าการเลือกปฏิเสธโฆษณาที่อิงตามความสนใจของผู้บริโภคไม่ได้หมายความว่าคุณจะไม่เห็นโฆษณาบนบริการต่างๆ อีกต่อไป แต่โฆษณาที่คุณเห็นอาจไม่ตรงกับความสนใจของคุณ

 • ลิงก์ไปยังเว็บไซต์อื่นๆ

  เว็บไซต์ของเราอาจจะมีลิงก์ไปยังเว็บไซต์ของ Wolters Kluwer หรือเว็บไซต์ของบุคคลที่สาม ซึ่งอาจจะมีประกาศเรื่องความเป็นส่วนตัวและการใช้คุกกี้แตกต่างไปจากเรา เราจะไม่รับผิดชอบต่อการเก็บรวบรวม ประมวลผล หรือเผยแพร่ข้อมูลส่วนบุคคลที่ถูกจัดเก็บผ่านเว็บไซต์อื่นๆ

  อีกทั้งเรายังไม่รับผิดชอบต่อข้อมูลหรือเนื้อหาที่มีอยู่บนเว็บไซต์เหล่านั้น ลิงก์ไปยังเว็บไซต์อื่นๆ มีไว้เพื่ออำนวยความสะดวกเท่านั้น การใช้งานและการท่องเว็บไซต์ดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับนโยบายของแต่ละเว็บไซต์ โปรดอ่านประกาศเรื่องความเป็นส่วนตัวที่โพสต์ไว้บนเว็บไซต์อื่นๆ ที่คุณอาจจะเข้าถึงผ่านเว็บไซต์ของเรา

  ในกรณีเฉพาะ Wolters Kluwer จะมีประกาศเรื่องความเป็นส่วนตัวฉบับเพิ่มเติมหรือฉบับที่มีเนื้อหาแตกต่างออกไปในเรื่องการเก็บรวบรวมและใช้งานข้อมูลส่วนบุคคลของคุณสำหรับบริการเฉพาะบางอย่าง

 • ข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับผู้พักอาศัยในรัฐแคลิฟอร์เนีย

  นอกจากข้อมูลที่ระบุไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้แล้ว คุณสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับผู้พักอาศัยในแคลิฟอร์เนียได้ ที่นี่

 • ข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับผู้พักอาศัยในควิเบกและแคนาดา
  นอกจากข้อมูลที่ระบุไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้แล้ว คุณสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับผู้พักอาศัยในควิเบกและแคนาดาได้ ได้ที่นี่ 
 • วิธีติดต่อเรา

  หากคุณมีคำถามเกี่ยวกับวิธีการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ หรือหากคุณต้องการใช้สิทธิ์ของคุณ คุณสามารถติดต่อเราได้โดยใช้แบบฟอร์ม ‘สอบถามข้อมูลและยื่นคำขออื่นๆ’  อีกทั้งคุณยังสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ดูแลความเป็นส่วนตัวขิงข้อมูลโดยใช้แบบฟอร์ม  ‘สอบถามข้อมูลและยื่นคำขออื่นๆ’ ได้

  หากคุณรู้สึกว่าเราไม่ตอบสนองต่อคำขอของคุณหรือไม่เห็นด้วยกับหลักปฏิบัติด้านความเป็นส่วนตัวของข้อมูลของเรา คุณมีสิทธิ์ตามกฎหมายที่มีผลบังคับใช้ โดยคุณสามารถส่งคำร้องเรียนไปยังหน่วยงานคุ้มครองข้อมูลในพื้นที่ของคุณได้ 

  ในการดำเนินงานตามคำขอ เราอาจจะขอให้คุณยืนยันตัวตน (หากจำเป็น) และขอให้คุณให้ข้อมูลที่จะช่วยให้เราเข้าใจคำขอของคุณได้ดียิ่งขึ้น หากเราไม่ดำเนินงานตามคำขอของคุณ ไม่ว่าจะส่วนใดส่วนหนึ่งหรือทั้งหมด เราจะอธิบายเหตุผลให้คุณทราบ 

 • การปรับปรุงประกาศนี้ 

  เราอาจปรับปรุงประกาศเรื่องความเป็นส่วนตัวและการใช้คุกกี้นี้หรือถ้อยแถลงความเป็นส่วนตัวเป็นระยะๆ เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงประกาศเรื่องความเป็นส่วนตัวและการใช้คุกกี้นี้ เราจะเพิ่มวันที่ใหม่เข้าในถ้อยแถลงความเป็นส่วนตัวนี้ เวอร์ชันนี้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่เดือนมกราคม 2024

   

  เวอร์ชัน 1.3, 2024