INNLEDNING

Wolters Kluwer («vi» eller «oss») ønsker å informere deg om hvordan vi behandler dine personopplysninger. I denne Erklæringen om personvern og informasjonskapsler forklarer vi hvilke personopplysninger vi samler inn, bruker og deler.

Med personopplysninger menes enhver opplysning om en identifisert eller identifiserbar fysisk person. Dette kan inkludere informasjon som navn, kontaktdetaljer, (online) identifikasjonsdata, nettbaserte identifikatorer eller andre karakteristikker spesifikke for den fysiske personen.

Denne erklæringen om personvern og informasjonskapsler gjelder når du besøker våre nettsteder, løsninger og andre tjenester, inkludert arrangementer, som refererer til eller viser en kobling til denne erklæringen («Tjenester»). Denne erklæring om personvern og informasjonskapsler kan suppleres eller erstattes av ytterligere personvernerklæringer eller vilkår som gis deg.

 • HVEM VI ER

  Wolters Kluwer er en global organisasjon som består av mange selskaper over hele verden. Alle personopplysninger gitt til eller samlet inn av Wolters Kluwer gjennom nettsider som kontrolleres av Wolters Kluwer N.V., P.O. Box 1030, 2400 BA, Alphen aan den Rijn, Nederland og/eller noen av våre partnere eller datterselskaper. Våre nettsider inneholder informasjon om forskjellige Wolters Kluwer N.V.-partnere eller -datterselskaper, avhengig av nettsidene du besøker. Der hvor sider inneholder funksjoner som er spesifikke for bestemte Wolters Kluwer-partnere eller -datterselskaper, som for eksempel kontaktskjemaer og kommunikasjonsfunksjoner og nettpratbokser, drives de bare av den/det Wolters Kluwer-partneren eller -datterselskapet. Generelle funksjoner til nettsidene, som nettstedsanalyse, brukes av både Wolters Kluwer-partnere eller -datterselskaper og Wolters Kluwer N.V. All tilknyttet behandling av data er begrunnet i policybeslutninger tatt av Wolters Kluwer og våre relevante partnere og datterselskaper. Wolters Kluwer N.V. vil til enhver tid være tilgjengelige for registrerte personer som måtte ha synspunkter eller spørsmål til denne policyen og/eller gi disse mulighet til å utøve sine personvernrettigheter i samsvar med gjeldende lokal personvernlovgivning.

  Vi er forpliktet til å beskytte personopplysningene til våre kunder, brukere, ansatte og andre interessenter, samtidig som vi hjelper våre kunder, ansatte, investorer og samfunnet med å gjøre en forskjell og å ta riktige beslutninger.

  Dersom du vil kontakte oss med spørsmål angående dine personopplysninger, henviser vi til avsnittet «HVORDAN DU KAN KONTAKTE OSS» under.

 • HVILKE PERSONOPPLYSNINGER SAMLER VI INN?

  Hva slags personopplysninger vi samler inn er avhengig av din relasjon til oss og Tjenestene vi leverer til deg. For de ulike formål, kan vi samle inn følgende informasjon om deg:

  • Navn og kontaktdetaljer, som fornavn og etternavn, e-postadresse, postadresse, telefonnummer
  • Jobbrelatert informasjon, som jobbtittel og annen informasjon i forbindelse med ansettelse eller utdanning
  • Innloggingsinfo, som passord og annen sikkerhetsinformasjon for godkjenning og tilgang
  • Finansiell informasjon, som bankkonto, kredittkort- og debetkortnumre for behandling av betalinger
  • Bruksinformasjon, som atferdsinformasjon om hvordan du navigerer i Tjenestene våre og hvilke elementer av Tjenestene våre du bruker mest og informasjon om varene og/eller tjenestene som du ønsker å bestille, ønskelister, preferanser, interesser osv. Annen informasjon som deles av deg gjennom våre nettsteder, apper, nettbutikker og andre produkter.
  • Datamaskins-, enhets- og tilkoblingsinformasjon, som IP-adresse, nettlesertype, -versjon og -plassering

  Dersom du er under 13 år, skal du ikke bruke eller åpne Tjenestene. Wolters Kluwer innhenter eller oppbevarer ikke med hensikt personopplysninger (som definert under USAs Children’s Online Privacy Protection Act) fra personer under 13 år. Hvis Wolters Kluwer finner ut at personopplysninger til personer under 13 år har blitt samlet inn på eller gjennom Tjenestene, vil vi iverksette nødvendige tiltak for å slette denne informasjonen.

 • HVORDAN VI SAMLER INN PERSONOPPLYSNINGER

  Vi og våre tredjeparts tjenesteleverandører kan samle inn personopplysninger fra følgende kilder:

  • Direkte samhandlinger, som når du registrerer deg for Tjenestene våre eller foretar et kjøp
  • Opplysninger fra tredjeparter, som informasjon på tredjeparters nettsteder eller annen informasjon som du har gjort offentlig tilgjengelig, eller informasjon levert av tredjepartskilder, inkludert, men ikke begrenset til, offentlige myndigheter og videreselgere av data
  • Automatiserte sporingsteknologier, som informasjon som samles inn automatisk om dine samhandlinger med Tjenestene og nettstedene våre ved hjelp av forskjellige teknologier som informasjonskapsler, weblogger, nettvarder og Internett-tagger
 • HVORDAN VI BRUKER PERSONOPPLYSNINGENE DINE

  Personopplysningene som samles inn brukes til de formålene du har angitt, og kan bare brukes utover dette for lovfestede eller andre legitime formål. For eksempel, hvis du benytter kontaktskjematjenesten på nettstedet vårt, vil vi bruke informasjonen du oppgir i første rekke til å svare på henvendelsen din. Vi kan bruke denne informasjonen videre for å forbedre kvaliteten på vår kundeservice.

  Et av våre hovedprinsipper er at behandlingen av dine personopplysninger skal være lovmessig. Vi benytter følgende rettslige behandlingsgrunnlag:

  • behandlingen er nødvendig for å oppfylle en avtale, eller for å utføre handlinger før vi inngår en kontrakt.
  • behandlingen er nødvendig for å ivareta våre berettigete interesser – for eksempel, for å forbedre kvaliteten på våre produkter og tjenester.
  • behandlingen er nødvendig for å oppfylle et juridisk ansvar som vi er pålagt, eller som på andre måter er pålagt i henhold til gjeldene personvernlovgivning eller annen lovgivning.
  • vi har fått ditt samtykke.

  Avhengig av hvordan du samhandler med oss og Tjenesten, kan vi benytte personopplysningene dine til følgende formål:

  • Administrere vårt relasjon til deg og vår virksomhet, som å gi og administrere tilgangen og bruken din til Tjenestene våre. Denne behandlingen er nødvendig for å oppfylle en avtale
  • Forbedre våre Tjenester og utvikle nye produkter, som å invitere deg til å delta i undersøkelser eller tilpasse opplevelsen din med våre Tjenester. Denne behandlingen er nødvendig for å ivareta våre legitime (berettigede) interesser
  • Markedsføring, som å sende deg markedsførings- eller annonseringskommunikasjon som vi tror du kan være interessert it. Denne behandlingen utføres med ditt samtykke eller for å ivareta våre legitime (berettigede) interesser
  • Rekruttering, som ved vurdering av jobbsøkere. Behandlingsgrunnlaget er gjennomføring av tiltak før avtaleinngåelse eller jobbsøkerens samtykke.
  • Opprette nettsamfunn, som å bygge nettpratrom, fora, oppslagstavler eller nyhetsgrupper tilgjengelige for deg. Denne behandlingen er nødvendig for å oppfylle en kontrakt eller våre legitime interesser. Husk at all informasjon som oppgis i disse fora er offentlig. Vi oppfordrer deg til å være forsiktig når du oppgir personopplysninger i disse fora, da denne informasjonen gjøres tilgjengelig for andre brukere. Ikke oppgi informasjon i disse offentlige fora som kan anses som konfidensiell eller proprietær eller som du ikke ønsker å gjøre offentlig tilgjengelig eller som du ikke har tillatelse til å oppgi.
  • Andre generelle formål for forretningsstøtte, inkludert, men ikke begrenset til innkjøp, finansiell og regnskapsmessig ledelse, risiko og samsvarshåndtering, og ekstern rapportering. Denne behandlingen er nødvendig for å oppfylle de juridiske forpliktelser som vi er underlagt, eller er lovlig i henhold til gjeldende personvernlovgivning, som bl.a. berettiget interesse.
 • DELING AV DINE PERSONOPPLYSNINGER

  For at vi skal kunne levere de best mulige Tjenestene til deg og videreutvikle våre forretningsaktiviteter, kan vi dele en viss informasjon internt eller med utvalgte tredjeparter. Det kan også eksistere visse lovfestede eller juridisk forpliktelse som medfører at vi utleverer din personlige informasjon eksternt. Parter som vi kan dele opplysninger med inkluderer:

  • andre Wolters Kluwer-partnere eller -datterselskaper, f.eks. for å leverer underliggende teknologi som støtter Tjenestene vi leverer
  • våre tjenesteleverandører, f.eks. for å administrere eller drifte tjenester og/eller underliggende teknologi for Tjenestene vi leverer
  • våre forretningspartnere, i den utstrekning du har kjøpt eller vist interesse for et produkt eller en tjeneste fra en slik forretningspartner, samhandlet med dem eller på annen måte har autorisert delingen av personopplysningene dine med en slik forretningspartner
  • abonnerende, godkjennende eller profesjonelle organisasjoner, f.eks. for å levere bruksinformasjon til organisasjoner som gir deg tilgang til våre Tjenester og/eller deling av sporing og innløse bonuser for profesjonell godkjenning
  • organisasjoner som er involvert i forretningsoverføringer, f.eks. til en kjøper eller etterfølgende enhet ved et salg eller andre forretningsmessige transaksjoner som involverer en del av eller hele virksomheten vår
  • andre parter, f.eks. ved behov for eksterne revisjoner, forskriftssamsvar, risikostyring, bedriftsutvikling og / eller bedriftsledelse
  • offentlige myndigheter og regulatorer, som påkrevd i henhold til gjeldende lovgivning.

  Når vi deler personopplysninger internt eller med tredjeparter i andre land, iverksetter vi nødvendige sikkerhetstiltak i henhold til gjeldede personvernlovgivning, herunder når det er relevant, EU-modellklausulene. Som påkrevd etter gjeldende personvernlovgivning, må tredjeparter iverksette nødvendige sikkerhetstiltak for å beskytte personopplysningene, og de kan bare få tilgang til personopplysninger som er nødvendige for å utføre spesifikke oppgaver.

 • HVOR LENGE OPPBEVARER VI PERSONOPPLYSNINGENE DINE?
  Personopplysningene dine vil bli behandlet i den grad det er nødvendig for å oppfylle våre forpliktelser, og for den tid det er nødvendig for å oppnå formålene som informasjonen ble innsamlet for, i henhold til våre retningslinjer for dataoppbevaring og gjeldende personvernlovgivning. Når vi ikke lenger har behov for personopplysningene dine, vil vi iverksette alle rimelige tiltak for å fjerne dem fra systemene og oppføringene våre eller anonymisere opplysningene, slik at du ikke lenger kan identifiseres.
 • HVORDAN VI BESKYTTER PERSONOPPLYSNINGENE DINE
  Vi har implementert interne rammer for retningslinjer og minimumsstandarder på tvers av alle våre forretningsaktiviteter for å holde opplysningene dine trygge. I tillegg begrenser vi tilgangen til personopplysninger for våre ansatte, forretningspartnere, tjenesteleverandører og tredjeparts tjenesteleverandører på et «må-vite»-grunnlag. Mer spesifikt og i henhold til lovgivningen, iverksetter vi tilstrekkelige tekniske og organisasjonsmessige tiltak (retningslinjer og prosedyrer, IT-sikkerhet og annet) for å sikre konfidensialiteten og integriteten ved behandlingen av personopplysningene dine.
 • HVA ER RETTIGHETENE DINE?

  Vi respekterer dine rettigheter i tråd med gjeldende lovgivning. I henhold til dine lokale og den europeiske personvernlovgivning, inkluderer dine rettigheter følgende:

  • Innsynsrett («en oversikt over dine personopplysninger»): retten til å få en oversikt over personopplysningene dine som vi behandler.
  • Rett til å endre («rette dine personopplysninger»): hvis personopplysningene dine er feil eller ufullstendige, retten til å be oss om å endre eller fullføre personopplysningene dine.
  • Rett til å slette («rett til å bli glemt»): retten til å kreve at vi sletter personopplysningene dine i den utstrekning det tillates av gjeldende personvernlovgivning. I noen tilfeller er det kanskje ikke mulig for oss å etterkomme kravet ditt, for eksempel når behandlingen er nødvendig for å oppfylle lovpålagte forpliktelser, eller hvis behandlingen er nødvendig for å oppfylle en kontrakt. I enkelte tilfeller er personopplysningene dine nødvendige for å kunne levere Tjenestene. Dersom du ikke gir oss denne informasjonen, kan du bli hindret fra å få tilgang til og bruke Tjenestene eller bruke visse funksjoner ved Tjenestene.
  • Rett til dataportabilitet («overføre personopplysningene dine»): retten til å be oss om å overføre personopplysningene dine direkte til deg. Dette gjelder for visse deler av personopplysninger hvis de behandles gjennom automatiske metoder og med ditt samtykke, eller er basert på en kontrakt du har med oss. På din forespørsel, og hvor det er teknisk mulig, vil vi overføre personopplysningene din til en annen part du eventuelt måtte velge.
  • Rett til å begrense behandlingen: retten til å be oss om å begrense eller stoppe behandlingen av personopplysningene dine som vi oppbevarer over en gitt tidsperiode, eller over ubegrenset tid. I visse tilfeller er det kanskje ikke mulig for oss å godta forespørselen din, for eksempel når behandlingen er nødvendig for å overholde en juridisk forpliktelse, eller hvis vi ellers kan godtgjøre berettiget interesse. 
  • Rett til å protestere: retten til å protestere mot behandlingen av personopplysningene dine. Retten til å protestere skal være knyttet til en særlig situasjon og være relatert til behandling som er basert på berettiget interesse. Vi vil da ikke lenger behandle personopplysningene, med mindre vi kan påvise at det foreligger tvingende berettigede grunner som går foran dine interesser. I visse tilfeller, har du en ubetinget rett til å nekte, for eksempel i forbindelse med direkte markedsføring.
  • Tilbaketrekking av samtykke: retten til når som helst å trekke tilbake ditt samtykke for behandlingen av personopplysningene dine. For eksempel etter at du har gitt oss samtykke til å holde deg informert om våre Tjenester, har du rett til når som helst å trekke tilbake dette samtykket.

  For å utøve dine rettigheter og/eller for andre spørsmål du måtte ha om håndteringen av personopplysningene dine, henviser vi til avsnittet «HVORDAN DU KAN KONTAKTE OSS» under. 

  Dersom du er uenig i måten vi praktiserer personvernregelverket, har du rett til å klage til din nasjonale tilsynsmyndighet (Datatilsynet). 

 • BRUKEN AV INFORMASJONSKAPSLER

  Vi bruker informasjonskapsler for å optimalisere nettstedene våre og analysere nettstedstrafikk. Fra tid til annen, hvis vi har fått ditt informerte forhåndssamtykke, kan vi bruke tredjeparts informasjonskapsler, spesielt pluginmoduler for sosiale medier, for å gi deg mulighet til å umiddelbart dele ideer og informasjon om oss og for våre egne markedsføringsformål.

  Informasjonskapsler og liknende teknikker (samlet referert til som «Informasjonskapsler») er små tekstfiler eller piksler, som kan bli lagret på datamaskinen eller mobilenheten din. Informasjonskapsler kan være nødvendige for å forenkle nettstedssurfing og gjøre den mer brukervennlig. Tredjeparts informasjonskapsler kan samle informasjon for å analysere personlig nettleseratferd.

  Vi kan bruke informasjonskapsler som tilhører én av de fire kategoriene oppført under. Informasjonskapselbanneren på nettstedet vårt gjør det enklere for deg å administrere preferansene dine for kategoriene av informasjonskapsler som ikke er påkrevde. Banneren vil også gi en oversikt over alle informasjonskapsler som brukes under kategoriene.

  • Nødvendige informasjonskapsler – disse påkrevde informasjonskapslene er nødvendige for at nettstedene våre skal kunne fungere riktig.
  • Funksjonelle informasjonskapsler – disse informasjonskapslene legger til videre funksjoner på nettstedene våre.
  • Ytelsesinformasjonskapsler – disse informasjonskapslene støtter analytiske tjenester som hjelper oss med å forbedre funksjonaliteten og brukeropplevelsen til nettstedet.
  • Interesseinformasjonskapsler – disse informasjonskapslene kan brukes til å samle inn innsikt, for å utgi tilpasset innhold og annonsering på våre egne og andre nettsteder.

  Du finner mer informasjon om informasjonskapslene her.

  Endre preferansene dine for godkjenning av informasjonskapsler her.

 • KOBLINGER TIL ANDRE NETTSTEDER

  Nettstedene våre kan inneholde koblinger til andre Wolters Kluwer- eller tredjeparts nettsteder, disse kan ha personvernerklæringer som avviker fra våre egne. Vi er ikke ansvarlige for innsamlingen, behandlingen eller delingen av personopplysninger som er innsamlet gjennom andre nettsteder.

  Vi er heller ikke ansvarlige for informasjonen eller innholdet på disse nettstedene. Koblinger til andre nettsteder blir bare gitt for enkelthets skyld. Når du bruker og surfer på et slikt nettsted, er du underlagt retningslinjene for det nettstedet. Les personvernerklæringene som angis på andre nettsteder som du måtte få tilgang til gjennom vårt nettsted.

  Wolters Kluwer kan gi deg ytterligere eller ulike personvernerklæringer, som informerer om hvordan personopplysninger samles inn og brukes for en spesifikk tjeneste.

 • VIDERE INFORMASJON FOR INNBYGGERE I CALIFORNIA
  I tillegg til informasjonen angitt i denne personvernerklæringen, kan du finne videre informasjon for innbyggere i California her.
 • HVORDAN DU KAN KONTAKTE OSS

  Hvis du har spørsmål om hvordan vi behandler dine personopplysninger eller hvis du ønsker å utøve én av dine rettigheter, kan du ta kontakt med oss gjennom skjemaet «SPØRSMÅL OG ANDRE HENVENDELSER». Du kan også kontakt vår personvernsansvarlige ved å bruke skjemaet «SPØRSMÅL OG ANDRE HENVENDELSER»

  Dersom du er uenig i måten vi praktiserer personvernregelverket på, eller mener du ikke får tilstrekkelig tilbakemelding fra oss, har du rett til å klage til din nasjonale tilsynsmyndighet (Datatilsynet).

  For å svare på din henvendelse kan det være nødvendig å be deg å bekrefte din identitet og å gi ytterligere informasjon for å hjelpe oss med å forstå henvendelsen din bedre.

 • OPPDATERINGER AV DENNE ERKLÆRINGEN

  Fra tid til annen kan vi oppdatere denne Erklæringen om personvern og informasjonskapsler eller andre spesifikke personvernerklæringer. Når vi foretar endringer av denne Erklæringen om personvern og informasjonskapsler, vil vi legge til en ny dato for denne Personvernerklæringen. Denne versjonen er effektiv fra 1. juni 2020.

  Versjon 1.0

Back To Top