Health11 maart, 2024

Zorgprofessionals betrouwbare en uniforme oplossingen bieden voor ondersteuning bij klinische beslissingen (CDSS)

Zorgprofessionals spelen een cruciale rol bij het bevorderen van verandering in de zorgsector.

Ze streven ernaar om zorgorganisaties te creëren die samenwerking, medeleven en zorg centraal stellen. Helaas worden zorgteams geconfronteerd met toenemende kostendruk, beperkte tijd en middelen, en inconsistentie in de zorg, wat een negatieve invloed heeft op zowel de zorgteams als de patiënten.

Van 2013 tot 2020 is het aantal zorgprofessionals gedaald van 20 miljoen naar 15 miljoen, en men verwacht dat dit aantal zal afnemen tot 10 miljoen in 2030.

Burn-out en tekort aan clinici in de gezondheidszorg aanpakken

Ondanks de inspanningen van zorgorganisaties om de veiligheid van patiënten te verbeteren, blijven onveilige medische praktijken en medicatiefouten vermijdbare schade veroorzaken in zorgsituaties over de hele wereld. Dit resulteert in aanzienlijke financiële en menselijke kosten, die een negatieve impact hebben op zowel de patiënten als de zorgverleners.

Het is van groot belang om de kosten van institutionele vermoeidheid en burn-out bij clinici serieus te nemen, aangezien er veel op het spel staat. Dit probleem is niet alleen complex, maar ook angstaanjagend. De impact van burn-out op zorgverleners, patiënten en het zorgsysteem is aanzienlijk en kan niet genegeerd worden. Het is daarom van groot belang dat er actie wordt ondernomen om deze kwestie serieus te nemen en te streven naar duurzame oplossingen.

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) benadrukt de volgende aandachtspunten met betrekking tot patiëntveiligheid1:

  • 7 van de 300 gevallen leiden tot schade in de gezondheidszorg
  • Wereldwijd zijn er 42 miljard dollar aan kosten gerelateerd aan medicatiefouten
  • Jaarlijks ervaren 7 miljoen mensen invaliderende chirurgische complicaties, waarvan meer dan 1 miljoen overlijden
  • 7 van de 70 patiënten lopen schade op in ziekenhuizen
  • 75% van de gezondheidsuitgaven wordt verspild aan de behandeling van bijwerkingen

De voordelen van digitale transformatie in de gezondheidszorg

Bij Wolters Kluwer zetten we ons in om zorgprofessionals de benodigde middelen te bieden om succesvol te zijn. Wij zijn ervan overtuigd dat digitale transformatie een cruciale rol kan spelen bij het verbeteren van de gezondheidszorg en het bevorderen van positieve resultaten voor patiënten. 

Door te investeren in de juiste middelen, te integreren met andere systemen, snellere en slimmere beslissingen mogelijk te maken en de kwaliteit en selectie van wetenschappelijk onderbouwde aanbevelingen te beschermen, kunnen zorgorganisaties hun kosten verlagen, de veiligheid van patiënten verbeteren en hun activiteiten optimaliseren.

Zorgprofessionals voorzien van gecoördineerde hulpbronnen en wetenschappelijk onderbouwde informatie

Onze geïntegreerde hulpmiddelen zijn ontwikkeld om zorgprofessionals te onderstenen bij het maken van snellere en beter geïnformeerde beslissingen. We garanderen dat de kwaliteit van wetenschappelijk onderbouwde aanbevelingen altijd behouden blijft.

Vanaf het begin van het proces werken we nauw samen met medische professionals en luisteren we naar hun behoeften en uitdagingen. 

In samenwerking met zorgverleners aan de frontlinie van de gezondheidszorg streven we naar het inspireren van veranderingen in systemen en het beïnvloeden van de nieuwste oplossingen om klinische teams te ondersteunen bij het aanpakken van tekortkomingen in het zorgtraject en het beschermen van hun patiënten.

Door het bundelen van onze innovatieve oplossingen onder de merknaam UpToDate, leveren wij betrouwbare en nauwkeurige oplossingen die alle belanghebbenden in staat stellen om de uitdaging van versnipperde zorgverlening aan te pakken. Onze wetenschappelijk onderbouwde referentieoplossing voor geneesmiddelen, in combinatie met UpToDate, onze toonaangevende oplossing voor klinische besluitvorming, toont niet alleen onze toewijding om uniforme informatie te verstrekken, innovatie te stimuleren en betrouwbare informatie te waarborgen, maar ook onze inzet om te voldoen aan de behoeften van de toekomst.

Uit onderzoek blijkt dat artsen gemiddeld 15-20 onbeantwoorde vragen per dag hebben. Als zij geen toegang hebben tot een CDS, wordt gemiddeld 60% van deze vragen beantwoord. Echter, wanneer zij wel toegang hebben tot een CDS, veranderen zij gemiddeld 5-8 beslissingen. Deze beslissingen kunnen levens veranderen. Dit bewijst dat het gebruik van een CDS leidt tot snellere en betere resultaten, wat een essentieel doel is van digitale gezondheidszorg. Het niet gebruiken van een CDS betekent tijdverspilling en kan zelfs negatieve gevolgen hebben voor de patiënt. Het is dus van groot belang dat artsen toegang hebben tot een CDS om de best mogelijke zorg te kunnen bieden.

video thumbnail of UpToDate brand announcement
Watch Video

Snelle en nauwkeurige klinische besluitvorming met CDS-oplossingen in de gezondheidszorg

Gemak kan soms leiden tot onnauwkeurigheid en onveiligheid in de gezondheidszorg. Het is niet verstandig om uitsluitend te vertrouwen op collega's, tekstboeken, tijdschriften, Google of ChatGPT, gratis of goedkope lokale software, of verschillende, losgekoppelde en/of verouderde tools. Het is belangrijk om altijd kritisch te blijven en betrouwbare en actuele bronnen te raadplegen om risico's te vermijden.

Het is van groot belang dat zorgprofessionals toegang hebben tot de meest geavanceerde technologieën, gecoördineerde, wetenschappelijk onderbouwde informatie en betrouwbare instrumenten voor klinische besluitvorming (CDS).

Het is van essentieel belang dat zij beschikken over een zorgsysteem dat hen in staat stelt om zorg van hoge kwaliteit te bieden, die efficiënt, effectief en empathisch is.

Het wereldwijde tekort aan clinici is een groeiend probleem dat de komende tien jaar kan leiden tot een crisis in de gezondheidszorg. Wij werken samen met u om oplossingen te vinden voor deze uitdagingen en streven ernaar om clinici de nodige hulpmiddelen te bieden om snellere en nauwkeurigere klinische beslissingen te nemen. Hierdoor kunnen we efficiëntere workflow realiseren. Dit zal resulteren in efficiëntere workflow en een verbeterde zorgverlening.

Miljoenen zorgprofessionals over de hele wereld vertrouwen op UpToDate. Artsen, verpleegkundigen, apothekers en andere zorgverleners vertrouwen op UpToDate voor de meest recente medische informatie en richtlijnen om hun besluitvorming te ondersteunen.

Met gebruik in meer dan 190 landen heeft UpToDate aangetoond de resultaten voor patiënten te verbeteren en de kosten voor de gezondheidszorg te verlagen.

Onze CDS-oplossingen zijn ontwikkeld om zorgverleners te ondersteunen bij het vergaren van kennis en het bevorderen van naadloze samenwerking binnen het uitgebreide zorgteam, met als doel het voorkomen van tekortkomingen in de behandeling van patiënten als gevolg van een gebrek aan artsen. We streven ernaar om verandering te bevorderen en de gezondheidszorg voor iedereen te verbeteren, door zorgprofessionals in staat te stellen hoogwaardige zorg te bieden die efficiënt, effectief en empathisch is.

Door snel het juiste doseerschema, de juiste berekening of diagnose te bepalen, kunnen artsen efficiënter werken en sneller de juiste behandeling starten. Dit leidt tot tijdsbesparing, kostenbesparing en verbetering van de patiëntenzorg.

Laten we onze krachten bundelen om te streven naar wat werkelijk telt: positieve uitkomsten in de gezondheidszorg voor iedereen.

Christian Cella
Vice President, International Segment, Clinical Effectiveness, Wolters Kluwer Health
As Vice President in the Clinical Effectiveness business of Wolters Kluwer, Christian Cella, MBA, leads the International Segment in increasing clinical decision support solution adoption in the healthcare industry.
Solutions
UpToDate
Over 2 million clinicians worldwide trust UpToDate to make the best care decisions.
UpToDate is the industry-leading clinical decision support resource associated with improved outcomes.
Back To Top