INTRODUCERE

Wolters Kluwer („noi” sau „a/al/ale/ai noastră/nostru/noastre/noștri”) dorește să vă informeze despre modalitățile în care prelucrăm informațiile dvs. cu caracter personal. În această Notificare privind confidențialitatea și modulele cookie vă explicăm ce informații cu caracter personal colectăm și divulgăm.

Informații cu caracter personal înseamnă orice date referitoare la o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, pe baza informațiilor respective. Acestea pot include informații precum nume, date de contact, date de identificare (online), identificatori online sau alte caracteristici specifice acelei persoane.

Această notificare privind confidențialitatea și modulele cookie se aplică atunci când vizitați site-urile noastre web, soluțiile și alte servicii, inclusiv evenimente, care fac trimitere sau afișează un link către această notificare („Servicii”). Această Notificare privind confidențialitatea și modulele cookie poate fi însoțită sau înlocuită de declarații sau termeni suplimentari privind confidențialitatea, furnizați de către dvs.

 • CINE SUNTEM NOI

  Wolters Kluwer este o organizație globală formată din mai multe companii în întreaga lume. Orice informații cu caracter personal furnizate sau colectate de către Wolter Kluwer prin intermediul paginilor web ale corporației sunt controlate de către Wolters Kluwer N.V., căsuța poștală 1030, 2400 BA, Alphen aan den Rijn, Țările de Jos și/sau una dintre filialele sau sucursalele sale. Paginile web ale corporației noastre conțin informații despre diverse filiale sau sucursale Wolter Kluwer N.V., în funcție de paginile pe care le vizitați. În cazul în care paginile conțin funcții specifice unei anumite filiale sau sucursale Wolters Kluwer, cum ar fi formulare de contact, funcții de comunicare și casete de chat, acestea sunt administrate exclusiv de respectiva filială sau sucursală Wolters Kluwer. Funcțiile generale ale paginilor web, cum ar fi analiza site-urilor, sunt utilizate atât de filiala sau sucursala Wolters Kluwer, cât și de compania Wolters Kluwer N.V. și orice prelucrare a datelor cu caracter personal are loc în baza unui acord încheiat de Wolters Kluwer și filialele și sucursalele relevante. În conformitate cu acest acord, compania Wolters Kluwer NV va fi în orice moment la dispoziția persoanelor vizate pentru a clarifica orice nelămuriri sau întrebări și/sau pentru a le permite să își exercite drepturile conform legilor locale de protecție a datelor cu caracter personal.

  Ne angajăm să protejăm informațiile cu caracter personal ale clienților, utilizatorilor, angajaților și ale altor părți interesate, ajutând în același timp clienții, angajații, investitorii și societatea să creeze un impact mai profund și să ia decizii corecte.

  Dacă doriți să ne contactați în legătură cu întrebările referitoare la informațiile dvs. cu caracter personal, consultați secțiunea „CUM NE PUTEȚI CONTACTA” de mai jos.

 • CE INFORMAȚII CU CARACTER PERSONAL COLECTĂM?

  Tipul de informații cu caracter personal pe care le colectăm depinde de relația dvs. cu noi și de serviciile pe care vi le furnizăm. În acest scop, putem colecta următoarele informații cu caracter personal despre dvs.:

  • Nume și detalii de contact, precum prenumele și numele de familie, adresa de e-mail, adresa poștală, numărul de telefon
  • Informații legate de muncă, precum funcția și alte informații privind angajarea sau educația
  • Datele de conectare ale contului, precum parolele și alte informații de securitate pentru autentificare și acces
  • Informații financiare, precum contul bancar, numerele cardului de credit și de debit pentru procesarea plăților
  • Informații privind utilizarea, precum informații comportamentale despre modul în care navigați în cadrul serviciilor noastre, ce elemente ale serviciilor noastre utilizați mai frecvent, informații referitoare la bunurile și/sau serviciile pe care doriți să le comandați, lista de dorințe, preferințele, hobbyurile etc. Alte informații partajate de dvs. prin intermediul site-urile noastre web , aplicațiilor, magazinelor web și a altor produse.
  • Informații despre computer, dispozitiv și conexiune, precum adresele IP, tipul de browser, versiunea și locația

  Dacă aveți sub 13 ani, vă rugăm să nu utilizați sau să accesați serviciile. Wolters Kluwer nu colectează și nu păstrează în cunoștință de cauză informații cu caracter personal (după cum este definit de Legea privind protecția confidențialității online a copiilor din Statele Unite) de la persoane sub 13 ani. Dacă Wolters Kluwer află că informațiile cu caracter personal ale unor persoane sub 13 ani au fost colectate pe sau prin intermediul serviciilor, vom lua măsurile adecvate pentru a șterge aceste informații.

 • CUM COLECTĂM INFORMAȚII CU CARACTER PERSONAL

  Noi și furnizorii noștri de servicii terți putem colecta informații cu caracter personal din următoarele surse:

  • Interacțiuni directe, precum momentul când vă înregistrați pentru serviciile noastre sau efectuați o achiziție
  • Date de la terți, precum informații de pe site-urile web ale terților sau alte informații pe care le-ați pus la dispoziția publicului sau informații furnizate de surse ale terților, inclusiv, dar fără a se limita la entitățile guvernamentale și la revânzătorii de date
  • Tehnologii de urmărire automată, precum informații colectate automat despre interacțiunea dvs. cu serviciile și site-urile noastre web utilizând diverse tehnologii, precum modulele cookie, jurnalele web și tag-uri de internet
 • CUM FOLOSIM INFORMAȚIILE DVS. CU CARACTER PERSONAL

  Informațiile cu caracter personal colectate sunt utilizate în scopurile pentru care le-ați furnizat și pot fi utilizate în continuare doar în scopuri statutare sau în alte scopuri legitime. Ca exemplu, dacă folosiți formularul de contact al serviciului nostru pe site-ul nostru web, vom folosi informațiile pe care le-ați furnizat la început pentru a răspunde la solicitarea dvs. privind serviciul. Putem utiliza în continuare aceste informații pentru a îmbunătăți calitatea procesului nostru de servicii pentru clienți.

  Legalitatea prelucrării este unul dintre principiile primare referitoare la prelucrarea informațiilor dvs. cu caracter personal - aplicăm următoarele temeiuri juridice de prelucrare:

  • prelucrarea este necesară pentru executarea unui contract sau pentru a lua măsuri înainte de încheierea unui contract;
  • prelucrarea este necesară în scopul intereselor noastre legitime - de exemplu, pentru a îmbunătăți calitatea produselor și serviciilor noastre;
  • prelucrarea este necesară pentru respectarea unei obligații legale la care suntem supuși sau care este în alt mod legală în conformitate cu legile aplicabile privind protecția datelor;

  cu acordul dvs.

  În funcție de modul în care interacționați cu noi și cu serviciul, putem folosi informațiile dvs. cu caracter personal în următoarele scopuri:

  • Administrarea relației noastre cu dvs. și activitatea noastră, precum furnizarea și gestionarea accesului și a utilizării serviciilor noastre. Această prelucrare este necesară pentru executarea unui contract;
  • Îmbunătățirea serviciilor noastre și dezvoltarea de produse noi, precum invitarea dvs. la participarea în sondaje sau personalizarea experienței cu serviciile noastre. Această prelucrare este necesară în scopul intereselor noastre legitime;
  • Marketing, precum furnizarea de comunicări de marketing sau publicitate care vă pot fi de interes. Această prelucrare are loc cu acordul dvs. sau în scopul intereselor noastre legitime;
  • Recrutare, precum evaluarea solicitanților de locuri de muncă. Această prelucrare are loc pentru a lua măsuri înainte de a încheia un contract sau cu acordul dvs.;
  • Furnizarea de comunități online, precum crearea de .camere de chat, forumuri, panouri de mesaje sau grupuri noi disponibile pentru dvs. Această prelucrare este necesară pentru executarea unui contract sau pentru interesele noastre legitime. Rețineți că orice informații divulgate în aceste forumuri sunt publice. Vă recomandăm să fiți prudent/ă atunci când divulgați informații cu caracter personal în aceste forumuri, deoarece aceste informații sunt puse la dispoziția altor utilizatori. Nu divulgați informații în aceste forumuri publice care ar putea fi considerate confidențiale sau proprietare sau care nu doriți să fie la dispoziția publicului sau a căror divulgare este interzisă.
  • Alte scopuri generale de susținere a activităților, inclusiv, dar fără a se limita la, achiziții, management financiar și fiscal, managementul riscului și conformității și raportare externă. Această prelucrare este necesară pentru respectarea unei obligații legale la care suntem supuși sau care este în alt mod legală în conformitate cu legile aplicabile privind protecția datelor sau pentru interesele noastre legitime.
 • PARTAJAREA INFORMAȚIILOR DVS. CU CARACTER PERSONAL

  Pentru a vă putea oferi cele mai bune servicii posibile și pentru a continua operațiunile activității noastre, putem partaja anumite informații pe plan intern sau cu terți selectați. Este posibil, de asemenea, să existe o anumită obligație statutară sau legală despre care credem că ne impune, cu bună credință, să vă divulgăm informațiile cu caracter personal pe plan extern. În rândul părților cu care am putea partaja datele sunt incluse/incluși:

  • alte filiale sau sucursale Wolters Kluwer, de ex.: pentru furnizarea de tehnologie de bază pentru a susține serviciile pe care le furnizăm;
  • furnizorii noștri de servicii, de ex.: pentru gestionarea sau găzduirea serviciilor și/sau a tehnologiei de bază pentru serviciile pe care le furnizăm;
  • partenerii noștri de afaceri, în măsura în care ați achiziționat sau v-ați exprimat interesul pentru un produs sau serviciu al unui astfel de partener de afaceri, ați interacționat cu aceștia sau ați autorizat, în alt mod, partajarea informațiilor dvs. cu caracter personal cu un astfel de partener de afaceri;
  • organizații de abonare, acreditare sau profesionale, de ex.: pentru furnizarea informațiilor privind utilizarea către organizațiile care vă oferă acces la serviciile noastre și/sau partajarea de credite de urmărire și răscumpărare pentru acreditare profesională;
  • organizații implicate în transferuri de activități, de ex.: către un cumpărător sau o entitate succesorală în cazul unei vânzări sau a oricărei alte tranzacții corporative care implică o parte sau întreaga noastră activitate;
  • alte părți, de ex.: după cum este necesar pentru problemele externe de audit, conformitate, managementul riscului, probleme de dezvoltare corporativă și/sau guvernanță corporativă; sau
  • autoritățile guvernamentale și de reglementare, în conformitate cu legislația în vigoare.

  Ori de câte ori împărtășim informații cu caracter personal pe plan intern sau cu terți din alte țări, avem la dispoziție garanții adecvate în conformitate cu legile aplicabile de protecție a datelor, inclusiv, după caz, cu clauzele modelului UE. În conformitate cu legea aplicabilă, terții sunt obligați să utilizeze garanții adecvate pentru a proteja informațiile cu caracter personal și pot accesa numai informațiile cu caracter personal necesare pentru îndeplinirea sarcinilor specifice ale acestora.

 • CÂT TIMP VĂ PĂSTRĂM INFORMAȚIILE CU CARACTER PERSONAL?
  Informațiile dvs. cu caracter personal vor fi prelucrate în măsura necesară pentru îndeplinirea obligațiilor noastre și pentru timpul necesar atingerii scopurilor pentru care se colectează informațiile, în conformitate cu politicile noastre de păstrare a datelor și legile aplicabile de protecție a datelor. Atunci când nu mai avem nevoie de informațiile dvs. cu caracter personal, vom lua toate măsurile rezonabile pentru a le elimina din sistemele și înregistrările noastre sau vom lua măsuri pentru a le anonimiza în mod corespunzător, astfel încât să nu mai puteți fi identificat/ă prin intermediul acestora.
 • CUM VĂ PROTEJĂM INFORMAȚIILE CU CARACTER PERSONAL
  Am pus în aplicare un cadru intern de politici și standarde minime pentru toate activitățile noastre pentru a vă păstra datele în siguranță. În plus, limităm accesul la informații cu caracter personal al angajaților noștri, partenerilor de afaceri, furnizorilor de servicii și furnizorilor de servicii terți la o bază de tip „cunoaștere necesară”. Mai precis și în conformitate cu legea, luăm măsuri tehnice și organizatorice adecvate (politici și proceduri, securitate IT și altele) pentru a asigura confidențialitatea și integritatea informațiilor dvs. cu caracter personal și modul în care acestea sunt prelucrate.
 • CARE SUNT DREPTURILE DVS.?

  Vă vom onora drepturile în conformitate cu legile aplicabile.  În măsura prevăzută în legile dvs. locale privind protecția datelor, inclusiv legile europene privind protecția datelor, drepturile dvs. includ următoarele:

  • Dreptul de acces („o prezentare generală a informațiilor dvs. cu caracter personal”): dreptul de a obține o prezentare generală a informațiilor dvs. cu caracter personal pe care le vom prelucra.
  • Dreptul la rectificare („corectarea informațiilor dvs. cu caracter personal”): dacă informațiile dvs. cu caracter personal sunt inexacte sau incomplete, aveți dreptul de a ne solicita să rectificăm sau să completăm informațiile dvs.
  • Dreptul la ștergerea informațiilor („dreptul de ștergere a datelor”): dreptul de a ne solicita să vă ștergem informațiile cu caracter personal în măsura permisă de legea aplicabilă. În anumite circumstanțe, este posibil să nu putem accepta solicitarea dvs., de exemplu, atunci când prelucrarea este necesară pentru a respecta o obligație legală sau dacă prelucrarea este necesară pentru executarea unui contract. În unele cazuri, informațiile dvs. cu caracter personal sunt necesare pentru a furniza serviciile și dacă nu ne furnizați aceste informații, atunci vi se poate interzice accesarea și utilizarea serviciilor sau utilizarea anumitor funcții ale serviciilor.
  • Dreptul la portabilitatea datelor („transferarea informațiilor dvs. cu caracter personal”): dreptul de a ne solicita să transferam informațiile dvs. cu caracter personal direct către dvs. Aceasta se aplică anumitor informații cu caracter personal, dacă sunt prelucrate prin mijloace automatizate și cu acordul dvs. sau pe baza unui contract pe care îl aveți cu noi. La cererea dvs. și acolo unde este posibil din punct de vedere tehnic, vom transfera informațiile dvs. cu caracter personal unei alte părți la alegere.
  • Dreptul la restricționarea prelucrării: dreptul de a solicita restricționarea sau oprirea prelucrării informațiilor dvs. cu caracter personal deținute de noi pentru o anumită perioadă de timp sau pentru o perioadă nedeterminată. În anumite circumstanțe, este posibil să nu putem accepta solicitarea dvs., de exemplu, atunci când prelucrarea este necesară pentru a respecta o obligație legală sau dacă putem demonstra în alt mod temeiuri legitime convingătoare.
  • Dreptul de a vă opune: dreptul de a vă opune la prelucrarea informațiilor dvs. cu caracter personal. Motivele unei opuneri trebuie să se refere la situația dvs. particulară și să fie legate de o prelucrare bazată pe condiția unui interes legitim. Atunci nu vom mai prelucra informațiile cu caracter personal, decât dacă putem demonstra în alt mod temeiuri convingătoare. În anumite circumstanțe aveți dreptul necondiționat de a vă opune; de exemplu, în contextul activităților de marketing direct.
  • Retragerea consimțământului: dreptul de a vă retrage în orice moment consimțământul pentru prelucrarea informațiilor dvs. cu caracter personal; de exemplu, după ce ne-ați dat consimțământul pentru a vă menține la curent în privința serviciilor, aveți dreptul de a vă retrage în orice moment consimțământul.

  Pentru a vă exercita drepturile și/sau pentru orice întrebări privind manipularea informațiilor dvs. cu caracter personal, consultați secțiunea de mai jos „CUM NE PUTEȚI CONTACTA”.

  Dacă există momente în care considerați că nu suntem receptivi sau dacă nu sunteți de acord cu practicile noastre de confidențialitate a datelor, puteți, de asemenea, depune o reclamație la autoritatea dvs. națională de protecție a datelor.

 • UTILIZAREA MODULELOR COOKIE

  Folosim module cookie pentru a optimiza site-urile noastre web și pentru a analiza traficul site-urilor web. Ocazional, dacă am obținut în prealabil consimțământul dvs. informat, putem folosi module cookie ale terților, în special plugin-uri de social media, pentru a vă permite să partajați idei și informații legate de noi instantaneu și în scopuri proprii de marketing.

  Module cookie sau tehnici similare (denumite în mod colectiv „Module cookie”) sunt fișiere text mici sau pixeli, care ar putea fi stocați pe computer sau pe dispozitivul mobil. Modulele cookie pot fi necesare pentru a facilita navigarea pe site-ul web și pentru a-l face mai ușor de utilizat. Modulele cookie ale terților pot colecta informații pentru a analiza comportamentul personal de navigare.

  Putem folosi module cookie aparținând uneia dintre cele patru categorii afișate mai jos. Afișul site-ului nostru web privind modulele cookie vă facilitează gestionarea preferințelor pentru categoriile de module cookie care nu sunt obligatorii. Afișul va furniza, de asemenea, o prezentare generală a tuturor modulelor cookie utilizate în categorii.  

  • Module cookie necesare - aceste module cookie obligatorii sunt necesare pentru funcționarea corespunzătoare a site-urilor noastre web.
  • Module cookie funcționale - aceste module cookie adaugă funcționalitate suplimentară site-urilor noastre web.
  • Module cookie de performanță - aceste module cookie acceptă servicii analitice care ne ajută să îmbunătățim funcționalitatea și experiența utilizatorului site-ului nostru web.
  • Module cookie de interes - aceste module cookie pot fi aplicate pentru a colecta informații pentru a emite conținut personalizat și publicitate pe propriile noastre site-uri și pe alte site-uri web.

  Puteți găsi informații suplimentare despre modulele cookie aici

  Modificați preferințele privind consimțământul pentru modulele cookie făcând clic aici.

 • LINKURI CĂTRE ALTE SITE-URI WEB

  Site-urile noastre web pot conține linkuri către alte site-uri web Wolters Kluwer sau ale terților, care pot avea notificări privind confidențialitatea ce sunt diferite de ale noastre. Nu suntem responsabili pentru colectarea, prelucrarea sau divulgarea informațiilor cu caracter personal colectate prin intermediul altor site-uri web.

  De asemenea, nu suntem responsabili pentru orice informații sau conținut prezent în astfel de site-uri web. Linkurile către alte site-uri web sunt furnizate exclusiv pentru interese. Utilizarea și navigarea dvs. pe orice astfel de site web sunt supuse politicilor acestuia. Vă rugăm să consultați notificările privind confidențialitatea publicate pe alte site-uri web pe care le puteți accesa prin intermediul site-ului nostru web.

  Wolters Kluwer vă poate furniza notificări privind confidențialitatea, suplimentare sau diferite, în cazuri specifice, cu privire la modul în care informațiile dvs. cu caracter personal sunt colectate și utilizate pentru un serviciu specific.

 • INFORMAȚII SUPLIMENTARE PENTRU LOCUITORII STATULUI CALIFORNIA
  Pe lângă informațiile furnizate în această politică de confidențialitate, informații suplimentare pentru locuitorii statului California pot fi găsite aici.
 • CUM NE PUTEȚI CONTACTA

  Dacă aveți întrebări cu privire la modul în care prelucrăm informațiile dvs. cu caracter personal sau dacă doriți să vă exercitați unul dintre drepturi, ne puteți contacta utilizând formularul „ÎNTREBĂRI ȘI ALTE SOLICITĂRI”. De asemenea, puteți contacta responsabilul nostru cu confidențialitatea datelor utilizând formularul „ÎNTREBĂRI ȘI ALTE SOLICITĂRI”.

  Dacă există momente în care considerați că nu suntem receptivi sau dacă nu sunteți de acord cu practicile noastre de confidențialitate a datelor, puteți, de asemenea, depune o reclamație la autoritatea dvs. națională de protecție a datelor.

  Ca răspuns la o solicitare, vă putem solicita verificarea identității, dacă este necesar, și furnizarea de informații care ne ajută să vă înțelegem mai bine solicitarea. Dacă nu răspundem solicitării dvs. sau răspundem parțial, vă vom explica de ce.

 • ACTUALIZĂRI ALE ACESTEI NOTIFICĂRI

  Din când în când, putem actualiza această Notificare privind confidențialitatea și modulele cookie sau orice altă declarație de confidențialitate specifică. Atunci când facem modificări asupra acestei Notificări privind confidențialitatea și modulele cookie, vom adăuga o nouă dată la această declarație de confidențialitate. Această versiune este valabilă până la 1 iunie 2020.

  Versiunea 1.0

Back To Top