Raport LEXOMETR 2022
PrawoFinanse i bankowośćKsięgowość i podatki01 lipca, 2022

LEXOMETR Prawno-Gospodarczy: największym wyzwaniem jest Polski Ład

Aż 92% uczestników badania oceniło negatywnie jasność i zrozumiałość przepisów Polskiego Ładu, a 85% obawia się popełnienia błędów w związku z niejasnymi przepisami. Oto najważniejsze wnioski z III edycji unikalnego badania Wolters Kluwer pt. „LEXOMETR Prawno-Gospodarczy 2022. Kondycja branży księgowo-podatkowej”.

Badanie przeprowadzono w marcu i kwietniu 2022 r. przez zespół specjalistów z Wolters Kluwer Polska. Raport powstał na bazie 777 kwestionariuszy, wypełnionych przez przedstawicieli sektora księgowo-podatkowego oraz księgowych z firm i instytucji. Ankieta miała charakter anonimowy.

Kłopoty z Polski Ładem

– Pierwsze dwie edycje badania odbyły się wiosną w latach 2020 i 2021. Trzy lata oglądu sytuacji branży dają możliwość porównywania i obserwacji zmian. Do istotnych czynników wpływających na tę sytuację, oprócz pandemii COVID-19, doszły dwa elementy: nowy system podatkowy Polski Ład oraz wojna w Ukrainie, wywołująca znaczący wpływ na gospodarkę światową, europejską oraz polską – wyjaśnia Elżbieta Piotrowska-Albin, Dyrektor Działu Badań i Analiz w Wolters Kluwer Polska, kierująca zespołem realizacji badania.

W najnowszym raporcie aż 92% ankietowanych wskazało, że przepisy Polskiego Ładu są niejasne i niezrozumiałe. Świadczy to o bardzo dużym problemie, ponieważ większość z respondentów świadczy usługi w branży już od ponad 10 lat (a więc nie po raz pierwszy mają do czynienia ze zmianami przepisów podatkowych).

Wzrosty cen energii i paliw też są wyzwaniem

Ponad połowa badanych uważa wzrost cen energii za jedno z większych utrudnień, a prawie 40% wzrost cen paliw. Problemem dla 37% ankietowanych jest kondycja biznesowa klientów oraz rosnące wymagania pracowników i problemy z zabezpieczeniem kwalifikowanych kadr.

Czas niepewności odcisnął swoje piętno na planach związanych z zamknięciem działalności. Zaledwie 50% wśród osób z branży nie przewiduje zamknięcia firmy, 16% przewiduje, a aż 34% nie podjęło jeszcze decyzji.

Raport LEXOMETR zawiera również komentarze cenionych ekspertów. Stanowią one wartościowy materiał, który pomaga zrozumieć wyniki badań oraz osadzić je na tle aktualnej sytuacji społecznej i gospodarczej.

RAPORT
LEXOMETR Prawno-Gospodarczy 2022

Kondycja branży księgowo-podatkowej

RAPORT
LEXOMETR Prawno-Gospodarczy 2022

Kondycja branży księgowo-podatkowej

Back To Top