Czym jest GRC Manager?

GRC Manager to oprogramowanie, które kompleksowo wspiera instytucje finansowe w monitorowaniu zgodności działania z:

  • przepisami prawa,
  • wytycznymi KNF,
  • dobrymi praktykami w biznesie,
  • wewnętrznymi procedurami i regulaminami.

GRC Manager kompleksowo wspiera zarządzanie instytucjami finansowymi

  • Compliance. Szybkie i precyzyjne monitorowanie zgodności działania organizacji z aktualnymi przepisami prawa, wymogami wynikającymi z zarządzeń, standardami lub wewnętrznymi procedurami.
  • Zarządzanie ryzykiem. Identyfikacja kluczowych ryzyk i wskazanie najlepszych mechanizmów zabezpieczających.
  • Skuteczna komunikacja menadżerów i pracowników. Definiowanie i przydzielanie zadań pracownikom. Monitoring zadań wraz z raportowaniem.

Oprogramowanie GRC Manager stanowi jeden z elementów kompleksowej oferty przygotowanej dla instytucji finansowych o nazwie LEX Compliance Banki.

Poznaj LEX Compliance Banki
Back To Top