ei-frl21-hero-3840x960
ComplianceFinanse i bankowośćOchrona zdrowiaPrawoKsięgowość i podatki15 czerwca, 2021

Raport Future Ready Lawyer: W dobie pandemii rozwiązania LegalTech zyskują na znaczeniu

Jak wskazują wyniki nowego raportu firmy Wolters Kluwer Future Ready Lawyer 2021: W cieniu pandemii, koronakryzys przyspieszył trwającą transformację zawodów prawniczych.

Wykorzystanie technologii w celu optymalizacji wydajności okazało się ważniejsze niż kiedykolwiek wcześniej: 80% prawników twierdzi, że w wyniku pandemii ich zapotrzebowanie na rozwiązania technologiczne wzrosło.

Większość prawników postrzega cyfrową transformację i technologię jako kluczowe czynniki zwiększające efektywność oraz przewiduje zwiększone inwestycje w rozwiązania technologiczne oraz ich szersze wykorzystanie.

Badanie Future Ready Lawyer 2021: W cieniu pandemii przeprowadzono wśród 700 prawników z USA i dziewięciu krajów europejskich (w tym z Polski) w marcu 2021 r.

Najważniejsze wyniki badania:

Ogólne trendy

Po wyjątkowo trudnym roku prawnicy oczekują, że trendy, z którymi już się zetknęli, nabiorą jeszcze większego znaczenia w miarę wychodzenia z pandemii.

Najważniejsze trendy to:

 • Rosnące znaczenie technologii prawniczej – 77%,
 • Radzenie sobie ze zwiększoną ilością i złożonością informacji – 77%,
 • Wychodzenie naprzeciw zmieniającym się oczekiwaniom klientów/managerów – 76%,
 • Umiejętność pozyskiwania i zatrzymywania talentów – 76%,
 • Nacisk na poprawę wydajności/produktywności – 75%.

We wszystkich trendach istnieje znaczny rozdźwięk między samymi trendami a gotowością do ich wprowadzenia: 36% lub mniej prawników twierdzi, że ich organizacja jest bardzo dobrze przygotowana do nadążania za nimi.

Prawnicy spodziewają się większego wpływu technologii transformacyjnych, przy czym zarówno działy prawne, jak i kancelarie oczekują najwyższego wpływu big data i analizy predykcyjnej. Wśród technologii, w które prawnicy zainwestują w ciągu najbliższych trzech lat, znajdują się usługi oparte na chmurze – planuje to 71% działów prawnych i 75% kancelarii.

Relacje na linii klient – firma

Działy prawne coraz częściej zwracają się ku rozwiązaniom technologicznym i naciskają na kancelarie, aby zrobiły tak samo:

 • W ciągu trzech lat 91% działów prawnych planuje zapytać kancelarie, z którymi zamierza współpracować, o wykorzystanie przez nie technologii – wzrost o 10 punktów w stosunku do roku 2020.
 • Coraz większa liczba działów prawnych oczekuje, że współpracujące z nimi kancelarie:
 • wykorzystują technologię w celu zapewnienia jak najlepszych usług – 78%,
 • wykorzystują technologię w celu zwiększenia produktywności/wydajności – 76%.

Działy prawne

Pandemia nasiliła presję na działy prawne, które musiały zajmować się większą liczbą spraw przy mniejszych budżetach. Działy prawne twierdzą, że najważniejszymi wyzwaniami, które przed nimi stoją, są:

 • Automatyzacja rutynowych zadań i wykorzystanie technologii w procesach pracy,
 • Redukcja/kontrola zewnętrznych kosztów prawnych,
 • Zarządzanie rosnącymi wymaganiami działu prawnego.

Aby radzić sobie z wyzwaniami, 84% działów prawnych planuje szersze zastosowanie technologii w celu zwiększenia produktywności w przyszłości.

Działy prawne wprowadzają również zmiany zarówno w sposobie wykonywania pracy, jak i w tym, kto ją wykonuje. Większość działów prawnych planuje w większym stopniu korzystać z: zasobów zewnętrznych (77%), insourcingu pracy prawniczej (76%), pracowników kontraktowych (75%), alternatywnych dostawców usług prawnych (73%) oraz asystentów prawnych i paralegals (70%). W każdym z tych obszarów odnotowano wzrost w porównaniu do 2020 r.

Kancelarie

Wychodząc naprzeciw rosnącym oczekiwaniom klientów, kancelarie inwestują w innowacje i wprowadzają je na coraz wyższe poziomy, aby zwiększać wydajność oraz dostarczać wartość. Obszarami, w których większość kancelarii prawnych przewiduje zmiany, jeśli chodzi o sposób świadczenia usług, w ciągu najbliższych trzech lat, są:

 • 82% spodziewa się większej specjalizacji usług oferowanych przez kancelarie,
 • 81% spodziewa się szerszego zastosowania technologii w celu zwiększenia produktywności,
 • 78% spodziewa się większego nacisku na innowacje,
 • 78% spodziewa się ściślejszej i bardziej transparentnej współpracy z klientami.

Ponieważ kancelarie koncentrują się na zmieniających się potrzebach klientów, 74% deklaruje, że inwestuje w nowe technologie, aby wspierać działalność firmy i pracę z klientami.

Podobnie jak działy prawne, kancelarie również poszukują nowych sposobów pracy. W porównaniu z 2020 r. więcej kancelarii przewiduje większe wykorzystanie asystentów prawnych i paralegals (69%), większą samoobsługę klientów (68%), szersze wykorzystanie zasobów zewnętrznych (outsourcing) (68%) oraz większe wykorzystanie pracowników kontraktowych (65%).

Spojrzenie na pandemię

 • 91% organizacji prawnych twierdzi, że w czasie pandemii technologia była dla nich bardzo ważna/ ważna, jeśli chodzi o dostarczanie usług dla klientów; jednak tylko 30% było bardzo dobrze przygotowanych do przejścia na zdalne wspieranie klientów na początku kryzysu;
 • 80% prawników uważa, iż w wyniku pandemii wzrosło ich zapotrzebowanie na rozwiązania technologiczne;
 • 40% prawników twierdzi, że ich biznes zmalał, a 51% nie widzi powrotu do poziomu przychodów sprzed pandemii do 2022 r.

Pełny raport, zawierający również opinie zagranicznych i polskich ekspertów z branży prawniczej, można pobrać na stronie: Wolters Kluwer Future Ready 2021: W cieniu pandemii

Future Ready Lawyer
2021
Przeglądaj powiązane tematy
Future Ready Lawyer
2021
Back To Top