Strategia na lata 2022–2024

W roku 2022 zaczęliśmy wdrażanie nowej trzyletniej strategii pod hasłem „Elevate Our Value”, której celem jest opracowywanie specjalistycznych rozwiązań, rozszerzenie naszego zasięgu i rozwijanie kluczowych umiejętności. Współpracując z klientami, będziemy dalej wykorzystywać zaawansowane technologie do rozwiązywania złożonych problemów, przed jakimi staje społeczeństwo. Trzy strategiczne priorytety na lata 2022–2024 to:
Strategiczne filary
Nasza strategia biznesowa, która poprowadzi nas do sukcesu i będzie napędem naszych codziennych działań w latach 2022–2024, składa się z trzech filarów odzwierciedlających nasze strategiczne priorytety i stanowiących podstawę pod realizację naszej strategii na przestrzeni całego portfolio w ciągu kolejnych trzech lat:
  • Zwiększanie inwestycji w specjalistyczne rozwiązania oparte na chmurze
  • Przekształcanie cyfrowych produktów informacyjnych w rozwiązania eksperckie
  • Wzbogacenie doświadczenia klientów przy wykorzystaniu analityki danych
  • Rozszerzenie działalności w celu dziedzin pokrewnych o dużym wzroście
  • Repozycjonowanie nowych segmentów
  • Zwiększanie przychodów przez nawiązywanie współpracy i rozwój ekosystemów
  • Doskonalenie funkcji centralnych, w tym marketingu i technologii
  • Rozwój umiejętności związanych z ochroną środowiska, odpowiedzialnością społeczną i ładem korporacyjnym (ESG) i ulepszanie wyników w tym zakresie
  • Zatrudnianie zróżnicowanych talentów, by wspierać innowacyjność i rozwój

Nasze strategiczne podejście oferuje możliwości rozwoju i wartość – to ważne kryteria dla naszych inwestorów. Pod tym względem jak zawsze intensywnie angażujemy się w zapewnianie zwrotów naszym akcjonariuszom. Najważniejszą inspiracją dla naszej strategii pozostają w dalszym ciągu klienci, którym służymy. Ich przyszłość to jednocześnie przyszłość całego społeczeństwa. Możemy czerpać dumę z naszej pracy, dostrzegając nasz wkład, dzięki któremu każdego dnia zmieniamy świat na lepsze.

Fundament, który kładliśmy przez wiele minionych lat, legł u podstaw intensywnego organicznego rozwoju i zwiększył nasze marże operacyjne, a także pomógł nam radzić sobie z wyzwaniem w postaci globalnej pandemii. Choć w 2020 roku ze względu na pandemię na krótko zboczyliśmy z naszej finansowej trajektorii, poprawa sytuacji w 2021 pozwoliła nam zrealizować niemal wszystkie cele finansowe ustanowione w ramach ostatniego planu strategicznego (na lata 2019–2021). Zwiększyliśmy udział specjalistycznych rozwiązań w całkowitym przychodzie od 49% w roku 2018 do 55% w 2021, w głównej mierze przez wzrost organiczny. Wzrost naszej koncentracji na rozwiązaniach eksperckich umożliwiło również przejęcie spółek CGE, XCM, Vanguard i eOriginal oraz zbycie szeregu aktywów niezwiązanych z działalnością podstawową.

Wykonaliśmy postęp w zakresie wzbogacania wielu spośród naszych produktów informacyjnych i obecnie zaczynamy wdrażać pierwsze rezultaty tej pracy. Przybliżyliśmy się również do naszego trzeciego celu, jakim było zwiększenie sprawności operacyjnej, realizując liczne istotne projekty wewnętrzne, takie jak wprowadzenie unowocześnionego globalnego systemu zarządzania kadrami w 2019 roku, integracja 280 stron internetowych przeznaczonych dla klientów do postaci jednej globalnej strony w roku 2021, a także wdrożenie CCH Tagetik jako naszego nowego korporacyjnego narzędzia do zarządzania efektywnością w 2021 roku.

Back To Top