Strategia 2019-2021

W 2019 r. przyjęliśmy nową, 3-letnią strategię Accelerating Our Value. Jej celem jest rozwijanie rozwiązań eksperckich, pogłębienie naszej wiedzy specjalistycznej oraz zwiększenie sprawności operacyjnej. Pracując wspólnie z klientami, będziemy kontynuować wdrażanie zaawansowanych technologii w odpowiedzi na narastające problemy w wielu branżach.
Filary strategii
Biznesowa strategia Wolters Kluwer składa się z trzech elementów. Odzwierciedlają one nasze priorytety i stanowią fundament realizacji działań na najbliższe trzy lata:
 • działanie na skalę globalną i ugruntowanie wiodącej pozycji rynkowej;
 • rozwijanie działalności na nowych rynkach/w nowych segmentach;
 • zawieranie partnerstw strategicznych.
 • wzbogacenie specjalistycznej wiedzy branżowej poprzez zastosowanie zaawansowanych technologii; dostarczanie przydatnych informacji dopasowanych do trybu pracy klienta;
 • poprawa doświadczeń klientów dzięki lepszemu dopasowaniu interfejsów produktów;
 • inwestowanie 8-10% przychodów w rozwój produktów.
 • wzmocnienie globalnej pozycji marki i działań go-to-market;
 • wzmocnienie systemów back-officowych oraz infrastruktury;
 • rekrutacja i rozwój utalentowanych pracowników.
Nasza strategia pozwala nam wykorzystywać szanse rynkowe i generować wartość dla inwestorów. Koncentrujemy się na zapewnieniu zysku naszym akcjonariuszom, jednocześnie stawiając klientów w centrum wszystkich naszych działań. Zdajemy sobie sprawę, że praca Wolters Kluwer ma wpływ na przyszłość wielu społeczności i jesteśmy dumni z tego, że każdego dnia możemy przyczyniać się do zmian na lepsze.

W 2019 r., pierwszym roku nowej strategii, znacznie poprawiliśmy działanie naszych systemów oraz infrastruktury, co przełożyło się na zwiększenie sprawności operacyjnej. Jednocześnie cały czas koncentrowaliśmy się na dostarczaniu wartości klientom – zarówno poprzez wzbogacanie rozwiązań eksperckich, jak i produktów informacyjnych. Wszystkie te działania stanowiły solidny fundament rozwoju firmy w roku 2020.
 • Nasze dokonania w 2019 r.
  "Kontynuowaliśmy inwestycje w nasze rozwiązania eksperckie, zwiększając globalny zasięg takich produktów jak: UpToDate, TeamMate, CCH Tagetik, OneSumX i Enablon. Pracowaliśmy również nad wzmocnieniem głównych partnerstw w zakresie dystrybucji naszych produktów. Weszliśmy na nowe, wybrane rynki – zarządzania cyklem życia umowy oraz zarządzania ryzykiem (przejęcie firm CLM Matrix w maju 2019 r. oraz CGE Risk Management w lutym 2020 r). Z drugiej strony, wycofaliśmy się z pewnych niewielkich przedsięwzięć, które już nie pasowały do naszych długoterminowych założeń. Wzmocniliśmy inwestycje w cyfrowe produkty informacyjne jak Ovid czy rozwiązania z zakresu prawniczego researchu na rynku europejskim. Dzięki temu wzbogaciliśmy zawartość produktów, ich funkcjonalności, interfejsy, a także dodaliśmy elementy sztucznej inteligencji. Aby zwiększyć naszą sprawność operacyjną, zrealizowaliśmy wiele wewnętrznych inicjatyw w kluczowych obszarach. W 2019 r. wdrożyliśmy nową globalną platformę HR, dzięki której skuteczniej przyciągamy, zatrzymujemy w firmie i rozwijamy utalentowanych pracowników. Przyspieszyliśmy trwające inwestycje oraz programy w obszarach gromadzenia danych i bezpieczeństwa systemów. Rozszerzyliśmy zakres korzystania z platform technologicznych oraz z ich poszczególnych elementów. W 2020 r. będziemy nadal rozwijać nasze eksperckie rozwiązania, udoskonalać specjalistyczne produkty branżowe, a także kontynuować działania w obszarze sprawności operacyjnej, aby umacniać pozycję lidera na rynku i budować trwałe relacje z klientami."
Back To Top