LEX Navigator
LEX Navigator Prawo Cywilne i Handlowe

Praktyczny przewodnik dla uczestników obrotu gospodarczego oraz  postępowania cywilnego.

Niezbędna pomoc w unikaniu błędów zarówno w postępowaniu sądowym, jak i w prowadzeniu działalności gospodarczej w formie spółek prawa handlowego.

Dzięki procedurom można dotrzeć do wzorów, komentarzy, linii orzeczniczych, orzecznictwa i innych kategorii dokumentów.

Interaktywne schematy procedur znajdujące się w programie, prezentują:

Zawartość LEX Navigator Prawo Cywilne i Handlowe

 • Schematy procedur/postępowań.
 • Praktyczne wskazówki.
 • Akty prawne z Dziennika Ustaw i Monitora Polskiego oraz prawa europejskiego.
 • Wzory dokumentów.
 • Komentarze (w tym komentarze bieżące do KPC i KSH).
 • Komentarze praktyczne.
 • Monografie.
 • Linie orzecznicze.
 • Omówienia orzeczeń.
 • Tezy z piśmiennictwa prawniczego.
 • Glosy.
 • Orzecznictwo.
 • Pisma urzędowe. 
Eksperci LEX Navigator Prawo Cywilne i Handlowe
Wiśniewski Tadeusz

ORCID: https://orcid.org/0000-0002-8703-7476

Profesor doktor habilitowany; jest sędzią Sądu Najwyższego w stanie spoczynku, profesorem zwyczajnym w Kolegium Prawa Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie.

Andrzej Kidyba
Profesor doktor habilitowany nauk prawnych w Katedrze Prawa Gospodarczego i Handlowego Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, specjalista w zakresie prawa handlowego, gospodarczego i cywilnego; autor, współautor oraz redaktor około 350 publikacji, w tym kilkudziesięciu książek i opracowań naukowych.
andrzej-jakubecki
Profesor zwyczajny doktor habilitowany nauk prawnych, kierownik Katedry Postępowania Cywilnego i Międzynarodowego Prawa Handlowego Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
dr hab., prof. UWr
Doktor habilitowany nauk prawnych; profesor Uniwersytetu Wrocławskiego, pracownik naukowo-dydaktyczny w Zakładzie Postępowania Cywilnego na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii UWr; radca prawny.
doktor nauk prawnych
adwokat; starszy asystent sędziego w Izbie Cywilnej Sądu Najwyższego; adiunkt na Wydziale Prawa Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej Uniwersytetu Humanistycznospołecznego w Warszawie; członek Polskiego Stowarzyszenia Prawa Europejskiego; współtwórca idei Szkoły Prawa realizowanej na Uniwersytecie SWPS;
Sędzia Sądu Rejonowego dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie, orzekający początkowo w Wydziale Karnym, obecnie w Wydziale Cywilnym.
Doktor nauk prawnych, asystent w Katedrze Prawa Gospodarczego i Handlowego Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
Magdalena Wróbel -
Doktor nauk prawnych, Instytut Nauk Prawnych PAN w Warszawie, autorka publikacji z zakresu prawa cywilnego, prawa handlowego oraz prawa spółek.

Radca prawny specjalizujący się w prawie upadłościowym i restrukturyzacyjnym, doradca restrukturyzacyjny, doktorant w Zakładzie Postępowania Cywilnego na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego.
Doktor nauk prawnych, pracuje naukowo i dydaktycznie na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie w Katedrze Prawa Gospodarczego i Handlowego.
Adwokat, asystent w Katedrze Prawa Gospodarczego i Handlowego Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
Profesor nauk prawnych w Zakładzie Prawa Międzynarodowego Publicznego Instytutu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk.
Doktor nauk prawnych, adiunkt w Zakładzie Prawa i Postępowania Cywilnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego.
Doktor nauk prawnych, referendarz sądowy w Sądzie Rejonowym Katowice-Zachód w Katowicach.
doktor habilitowany nauk prawnych, LL.M., adiunkt w Zakładzie Prawa Gospodarczego i Handlowego Instytutu Prawa Cywilnego Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, adwokat (praktyka od 2006 r.), absolwent studiów LL.M. z zakresu niemieckiego i europejskiego prawa cywilnego oraz prawa spółek na Uniwersytecie w Heidelbergu (Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg), absolwent studiów doktoranckich na Uniwersytecie w Heidelbergu
Doktorant na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Szef działu Prawo i Politologia w czasopiśmie naukowym Pro Fide Rege et Lege. Współzałożyciel i członek zarządu Towarzystwa Naukowego Myśli Politycznej i Prawnej. W przeszłości wykładowca akademicki. Ekspert prawa konsumenckiego. Autor publikacji z zakresu prawa administracyjnego i konsumenckiego.
Doktorant na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.
Doktorant w Zakładzie Postępowania Cywilnego Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego.
Doktor nauk prawnych, prawnik - specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego oraz prawa handlowego.

ORCID  0000-0002-5935-1396

Doktor nauk prawnych, adiunkt w Zakładzie Prawa Europejskiego Instytutu Nauk Prawnych PAN, współpracownik Trybunału Konstytucyjnego.

LEX Navigator
Dowiedz się więcej o możliwościach korzystania z programu
Back To Top