Doktor nauk prawnych, Instytut Nauk Prawnych PAN w Warszawie, autorka publikacji z zakresu prawa cywilnego, prawa handlowego oraz prawa spółek.

Back To Top