Doktor nauk prawnych, Instytut Nauk Prawnych PAN w Warszawie, Sąd Najwyższy - Izba Cywilna, Warszawa, autorka publikacji z zakresu prawa cywilnego, prawa handlowego oraz prawa spółek.

Back To Top