Doktor nauk prawnych, prawnik - specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego oraz prawa handlowego.

Autor wielu publikacji naukowych. W kręgu jego zainteresowań badawczych znajdują się: postępowanie cywilne, prawo upadłościowe i restrukturyzacyjne oraz prawo handlowe.


Back To Top