Sędzia Sądu Rejonowego dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie, orzekający początkowo w Wydziale Karnym, obecnie w Wydziale Cywilnym. W latach 2010-2014 asystent sędziego Sądu Najwyższego w Izbie Cywilnej, autor publikacji z zakresu prawa cywilnego materialnego i procesowego.

Back To Top