Radca prawny specjalizujący się w prawie upadłościowym i restrukturyzacyjnym, doradca restrukturyzacyjny, doktorant w Zakładzie Postępowania Cywilnego na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Autor i współautor publikacji z zakresu postępowania cywilnego, upadłościowego i restrukturyzacyjnego.

Back To Top