Doktor nauk prawnych, adiunkt w Zakładzie Prawa i Postępowania Cywilnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego. Kierownik Centrum Mediacji na WPiA UO. Radca prawny, wykładowca prowadzący szkolenia dla Okręgowej Izby Radców Prawnych we Wrocławiu i w Wałbrzychu oraz dla Okręgowej Rady Adwokackiej we Wrocławiu.

Autor i współautor publikacji z zakresu postępowania cywilnego.


Back To Top