Doktor nauk prawnych, pracuje naukowo i dydaktycznie na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie w Katedrze Prawa Gospodarczego i Handlowego. Adwokat w Okręgowej Radzie Adwokackiej w Lublinie. Autor publikacji z zakresu prawa handlowego, prawa spółek oraz prawa fundacyjnego ( w tym artykułów oraz rozdziałów w pracach zbiorowych).

Back To Top