Doktorant w Zakładzie Postępowania Cywilnego Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego.

Aplikant radcowski w Okręgowej Izbie Radców Prawnych we Wrocławiu.


Back To Top