Doktorant na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Szef działu Prawo i Politologia w czasopiśmie naukowym Pro Fide Rege et Lege. Współzałożyciel i członek zarządu Towarzystwa Naukowego Myśli Politycznej i Prawnej.

W przeszłości wykładowca akademicki. Ekspert prawa konsumenckiego. Autor publikacji z zakresu prawa administracyjnego i konsumenckiego.


Back To Top