Profesor nauk prawnych w Zakładzie Prawa Międzynarodowego Publicznego Instytutu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk. Wykłada również na Uniwersytecie Jagiellońskim.

Specjalizuje się prawie praw człowieka, zwłaszcza w Europejskiej Konwencji Praw Człowieka. Kilkakrotnie nagradzany za osiągnięcia w pracy naukowej. Ekspert prawny Rady Europy w dziedzinie swobody wypowiedzi i prawa mediów, współpracownik i konsultant wielu krajowych i zagranicznych organizacji zajmujących się ochroną praw człowieka (Helsińska Fundacja Praw Człowieka, Article XIX, Justice Initiative, Open Society Institute).

Autor siedmiu książek i niemal dwustu innych publikacji naukowych. Pełnomocnik prawny skarżących w postępowaniach przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka w Strasburgu (m.in. pomysłodawca "skarg katyńskich").

Od lipca 2014 r. sędzia ad hoc w Europejskim Trybunałem Praw Człowieka (na dwuletnią kadencję). Redaktor naczelny "Kwartalnika o Prawach Człowieka" i "Rocznika Praw Człowieka". Członek kolegium redakcyjnego "Europejskiego Przeglądu Sądowego" i stały recenzent kilku czasopism prawniczych. Członek Rady Narodowego Centrum Nauki.


Back To Top