Osoba przy biurku porównująca programy z informacją prawną
Standard LEX na tle konkurencji

Poznaj definicje, różnice i porównanie zawartości w programach z informacją prawną w Polsce

Procedura – definicja

  1. Połączenie treści i funkcjonalności obejmujące określoną procedurę prawną (z zakresu różnych gałęzi prawa), której integralną częścią są:
    • interaktywne diagramy, prezentujące w formie graficznej przebieg procedury,
    • opisy poszczególnych kroków procedury, dostępne po kliknięciu w dany krok na diagramie (dzięki temu mają postać praktycznych wskazówek),
    • powiązania z innymi dokumentami dotyczącymi danej procedury (np. aktami prawnymi, orzeczeniami itp., a także innymi procedurami).
  2. Posiada wersje czasowe.
  3. Oceniana co do aktualności.

Brak w produktach konkurencji dokumentów spełniających warunki określone w definicji

Autorem definicji jest dr hab. Krzysztof Grajewski, prof. UG

Porównanie funkcjonalności i liczby dokumentów przygotowane przez redakcję LEX

Dowiedz się więcej o rozwiązaniach LEX dla następujących dziedzin:
Back To Top