W porównaniach poszczególnych kategorii dokumentów uwzględniono te programy z informacją prawną, w których dane kategorie występują w taki sposób, że umożliwia to ich wyodrębnienie. Ma to na celu porównanie ich funkcjonalności i danych liczbowych. Jeżeli dla danej kategorii dokumentów w produktach konkurencji nie ma właściwych odpowiedników, w tabelach porównawczych nie zostały one uwzględnione.

Dane prezentowane w zestawieniu zostały zaczerpnięte z niżej wskazanych wersji online programów, wg stanu na dzień 10.10.2022 r.

LEX

Legalis

InforLex

LEX Omega z modułami specjalistycznymi i narzędziowymi:

LEX Komentarze Prawo Cywilne, LEX Komentarze Prawo Pracy, LEX Komentarze Prawo Karne, LEX Komentarze Prawo Publiczne, LEX Monografie Prawo Cywilne, LEX Monografie Prawo Pracy, LEX Monografie Prawo Karne, LEX Monografie Prawo Publiczne, LEX System Prawa Administracyjnego, LEX System Prawa Karnego Procesowego, LEX System Prawa Medycznego, LEX System Prawa Pracy, LEX System Prawa Procesowego Cywilnego, LEX Czasopisma Premium, LEX Banki Premium, LEX Budownictwo Premium, LEX Finanse Premium, LEX Księgowość Premium, LEX BHP Premium, LEX Kadry Premium, LEX Notariusz, LEX Urząd i Obywatele, LEX Ochrona Danych Osobowych, LEX Ochrona Środowiska Premium, LEX Ochrona Zdrowia Premium, LEX Pomoc Społeczna Premium, LEX Prawo Europejskie, LEX Prawo Oświatowe Premium, LEX Serwis Prokuratorski, LEX Serwis Sędziowski, LEX Szkolnictwo Wyższe i Nauka, LEX Tłumaczenia, LEX Windykacje, LEX Zamówienia Publiczne Premium, LEX Navigator Budownictwo i Ochrona Środowiska, LEX Navigator Ochrona Zdrowia, LEX Navigator Postępowanie Administracyjne, LEX Navigator Postępowanie Karne, LEX Navigator Prawo Cywilne i Handlowe, LEX Navigator Prawo Pracy i procedury BHP, LEX Navigator Procedury Podatkowe, LEX Navigator Zamówienia Publiczne, LEX Kompas Orzeczniczy, LEX Context, Zegar Legislacyjny, LEX Cloud, LEX Documento.

Moduły:

Postępowanie cywilne (Premium), Prawo rodzinne (Premium), Prawo spółek handlowych (Premium), Prawo rynku kapitałowego (Premium), Prawo nieruchomości (Premium), Unia Europejska, Prawo pracy (Premium), Prawo administracyjne (Premium), Zamówienia publiczne, Prawo karne (Premium), Postępowanie karne (Premium), Prawo upadłościowe, Prawo gospodarcze, Prawo medyczne, Prawo samorządowe, Prawo własności intelektualnej (Premium)

Moduły specjalistyczne:

COVID-19, n.ius, Rzeczpospolita, Postępowanie Egzekucyjne Currenda, Prawo podatkowe – prof. Modzelewski, BeckOK, Systemy Prawa, Praktyczne wyjaśnienia, ius.focus, Translator.

InforLex Biznes STANDARD


Back To Top