Doktor habilitowany nauk prawnych, profesor uczelni na Uniwersytecie Gdańskim, kierownik Katedry Prawa Konstytucyjnego i Instytucji Politycznych na Wydziale Prawa i Administracji UG; w latach 2008-2018 redaktor naczelny kwartalnika „Krajowa Rada Sądownictwa”, w latach 2005-2019 członek Kolegium Redakcyjnego „Gdańskich Studiów Prawniczych. Przegląd Orzecznictwa”, w latach 2019-2020 zastępca redaktora naczelnego, a od 2021 r. redaktor naczelny „Gdańskich Studiów Prawniczych”; ekspert Komisji Regulaminowej i Spraw Poselskich kilku kadencji Sejmu. Jego zainteresowania naukowe koncentrują się przede wszystkim na prawie parlamentarnym oraz problematyce władzy sądowniczej.

Back To Top