Osoba przy biurku porównująca programy z informacją prawną
Standard LEX na tle konkurencji

Poznaj definicje, różnice i porównanie zawartości w programach z informacją prawną w Polsce

Komentarz – definicja

 1. Tekst pochodzący z książki lub będący opracowaniem przygotowanym od razu z myślą o publikacji elektronicznej, posiadający cechy opracowania naukowego.
 2. Istotną cechą jest obszerność tekstu, nie chodzi o łączną objętość książki, ale o sytuację, w której komentarz do artykułu (jednostki redakcyjnej aktu prawnego) dokładnie wyjaśnia instytucję uregulowaną w przepisie.
 3. Struktura komentowanego aktu decyduje o strukturze tekstu komentarza.
 4. Autorzy to zawsze specjaliści z danej dziedziny, związani z nauką (naukowiec) lub praktyką (sędzia, adwokat itp.).
 5. Nie jest komentarzem monografia, system prawa, komentarz praktyczny.

Komentarz aktualizowany – definicja

 1. Tekst pochodzący z książki lub będący opracowaniem przygotowanym od razu z myślą o publikacji elektronicznej, posiadający cechy opracowania naukowego.
 2. Istotną cechą jest obszerność tekstu. Nie chodzi o łączną objętość książki, ale o sytuację, w której komentarz do każdego artykułu dokładnie wyjaśnia instytucję uregulowaną w przepisie.
 3. Struktura komentowanego aktu decyduje o strukturze tekstu komentarza.
 4. Autorzy to zawsze specjaliści z danej dziedziny, związani z nauką (naukowiec) lub praktyką (sędzia, adwokat itp.).
 5. Najczęściej jest to książka aktualizowana na potrzeby programu elektronicznego, kolejne jej wersje mogą nie być publikowane w formie książkowej, a stanowić część produktu elektronicznego.

Komentarz praktyczny – definicja

 1. Zawiera omówienie zagadnienia prawnego wraz ze wskazaniem przepisów, jak też sposobów praktycznego rozwiązania problemów wyłaniających się na tle zagadnienia będącego tematem komentarza.
 2. Krótki tekst autorski.
 3. Nie jest ułożony według jednostek aktu normatywnego.
 4. Oceniany co do aktualności.

Poradnik – definicja

 1. Krótki tekst skierowany głównie do specjalistów nieprawników.
 2. Pisany prostym, nieprawniczym językiem.
 3. Wskazuje sposób postępowania w danych sprawach metodą „krok po kroku” lub za pomocą przykładów.
 4. Zawiera wyróżnienie ważnych treści.
 5. Oceniany co do aktualności.

Komentarze i komentarze aktualizowane – porównanie liczbowe

Porównanie liczby komentarzy w programach wygląda następująco:


LEX

Legalis

InforLex

liczba komentarzy

3306

2366

brak

Komentarze i komentarze aktualizowane – porównanie funkcjonalności

Porównanie funkcjonalności komentarzy w programach wygląda następująco:

Lp.

Funkcjonalność

LEX

Legalis

1)

odpowiada definicji

TAK

TAK

2)

dostęp bezpośrednio spod jednostki redakcyjnej aktu do komentarza

TAK

TAK

3)

powiązanie z orzeczeniami

TAK

NIE

4)

powiązanie z procedurami

TAK

NIE

5)

powiązanie z komentarzami i publikacjami

TAK

NIE

6)

linki w treści do orzeczeń i aktów prawnych

TAK

TAK

7)

funkcja „Widok – tryb do czytania”

TAK

TAK

8)

eksport treści – zespół funkcji

 

wydruk dokumentów

TAK

TAK

 

zapisanie do pliku (.docx, .pdf)

TAK

TAK

 

wysłanie e-mailem treści dokumentu

TAK

NIE

 

funkcja „Zacytuj”

TAK

NIE

9)

jednolity indeks obejmujący komentarze i wszystkie pozostałe kategorie dokumentów

TAK

NIE

Komentarze praktyczne – porównanie liczbowe

Porównanie liczby komentarzy praktycznych w programach wygląda następująco:


LEX

Legalis*

InforLex*

liczba komentarzy praktycznych

8507

brak

brak

Komentarze praktyczne – funkcjonalności

Zestawienie funkcjonalności komentarzy praktycznych w programie LEX wygląda następująco:

Lp.

Funkcjonalność

LEX

1)

odpowiada definicji

TAK

2)

dostęp bezpośrednio spod jednostki redakcyjnej aktu do komentarza

TAK

3)

powiązanie z analizami

TAK

4)

powiązanie z procedurami

TAK

5)

funkcja „Widok – tryb do czytania”

TAK

6)

eksport treści – zespół funkcji

 

wydruk dokumentów

TAK

 

zapisanie do pliku (.docx, .pdf)

TAK

 

wysłanie e-mailem treści dokumentu

TAK

 

funkcja „Zacytuj”

TAK

7)

jednolity indeks obejmujący komentarze i wszystkie pozostałe kategorie dokumentów

TAK

Poradniki – porównanie liczbowe

Porównanie liczby poradników w programach wygląda następująco:


LEX

Legalis*

InforLex*

liczba poradników

1355

brak

brak

*W programie Legalis występuje kategoria dokumentów o nazwie „Praktyczne wyjaśnienia”. Nie spełnia ona jednak warunków określonych dla komentarzy praktycznych i – jako bliższa pytaniom i odpowiedziom – została opisana i porównana w części dotyczącej pytań i odpowiedzi. W programie InforLex nie występuje porównywalna kategoria dokumentów.

Poradniki – funkcjonalności

Porównanie funkcjonalności poradników w programach wygląda następująco:

Lp.

Funkcjonalność

LEX

1)

odpowiada definicji

TAK

2)

dostęp bezpośrednio spod jednostki redakcyjnej aktu

TAK

3)

powiązanie z analizami

TAK

4)

powiązanie z procedurami

TAK

5)

funkcja „Widok – tryb do czytania”

TAK

6)

eksport treści – zespół funkcji

 

wydruk dokumentów

TAK

 

zapisanie do pliku (.docx, .pdf)

TAK

 

wysłanie e-mailem treści dokumentu

TAK

 

funkcja „Zacytuj”

TAK

7)

jednolity indeks obejmujący poradniki i wszystkie pozostałe kategorie dokumentów

TAK

Autorem definicji jest dr hab. Krzysztof Grajewski, prof. UG

Porównanie funkcjonalności i liczby dokumentów przygotowane przez redakcję LEX

Dowiedz się więcej o rozwiązaniach LEX dla następujących dziedzin:
Back To Top