Osoba przy biurku porównująca programy z informacją prawną
Standard LEX na tle konkurencji

Poznaj definicje, różnice i porównanie zawartości w programach z informacją prawną w Polsce

Wzór – definicja

 1. Samodzielny (odrębny) dokument zawierający schemat oficjalnego pisma (informacji, wniosku, oświadczenia) skierowanego do urzędu lub sądu, którego forma i treść wynikają z wymogów pochodzących z aktów normatywnych.
 2. Może być:
  • autorski (np. wzór pozwu, wniosku do sądu/urzędu),
  • urzędowy, czyli pochodzący z aktu prawnego (np. formularz wniosku do ZUS, formularz podatkowy),
  • prezentowany jako nieedytowalny plik do pobrania (pdf) lub edytowalny (możliwość pobrania i wypełnienia przez użytkownika).
 3. Jest oceniany co do aktualności.
 4. Może mieć wersje czasowe.
 5. Nie jest wzorem formularz prezentowany jako część tekstu aktu normatywnego, który dany wzór/formularz ustanawia.

Wzory – porównanie liczbowe

Porównanie liczby wzorów w programach wygląda następująco:


LEX

Legalis

InforLex

liczba wzorów

34 139

38 724

13 302


Wzory – porównanie funkcjonalności

Porównanie funkcjonalności wzorów w programach wygląda następująco:

Lp.

Funkcjonalność

LEX

Legalis

InforLex

1)

funkcjonalność wersji czasowych (jak w aktach prawnych)

TAK

TAK

TAK

2)

dostęp bezpośrednio spod jednostki redakcyjnej aktu prawnego

TAK

TAK

TAK

3)

jednolity indeks obejmujący wzory i wszystkie pozostałe kategorie dokumentów

TAK

NIE

NIE

Autorem definicji jest dr hab. Krzysztof Grajewski, prof. UG

Porównanie funkcjonalności i liczby dokumentów przygotowane przez redakcję LEX

Dowiedz się więcej o rozwiązaniach LEX dla następujących dziedzin:
Back To Top