Osoba przy biurku porównująca programy z informacją prawną
Standard LEX na tle konkurencji

Poznaj definicje, różnice i porównanie zawartości w programach z informacją prawną w Polsce

Artykuł naukowy – definicja

 1. Tekst pochodzący z czasopisma naukowego i posiadający cechy opracowania naukowego.
 2. Tekst mający objętość ok. 1 arkusza wydawniczego, czyli o objętości zwyczajowo przyjętej w czasopismach naukowych dla tekstów tego typu.
 3. Dokument zawsze ma autora, który jest specjalistą z danej dziedziny, związanym z nauką (naukowiec) lub praktyką (sędzia, radca prawny, doradca podatkowy, księgowy itp.).
 4. W szczególności nie jest artykułem:
  • krótki dokument wyłącznie informacyjny o charakterze notki, wyjaśnienia, wstępu redakcji itp., a także krótki (kilka akapitów) tekst wyjaśniający jakieś zagadnienie lub będący informacją z cyklu „Aktualności”,
  • dokument bez nazwiska autora,
  • rozdział w książce (monografii),
  • odpowiedź i pytanie lub tekst podobny,
  • glosa,
  • wywiad, felieton, tekst publicystyczny, sprawozdanie z konferencji.

Punktowane czasopisma prawnicze – porównanie liczbowe

Porównanie liczby punktowanych czasopism prawniczych w programach wygląda następująco:


LEX

Legalis

InforLex

liczba czasopism punktowanych

54

19

brak

liczba artykułów z czasopism punktowanych

42 020

17 567

brakArtykuły naukowe – porównanie funkcjonalności

Porównanie funkcjonalności artykułów naukowych w programach wygląda następująco:

Lp.

Funkcjonalność

LEX

Legalis

1)

dostęp bezpośrednio spod jednostki redakcyjnej aktu prawnego

TAK

TAK

2)

powiązanie z aktami prawnymi

TAK

TAK

3)

powiązanie z orzeczeniami

TAK

TAK

4)

funkcja „Widok – tryb do czytania”

TAK

NIE

5)

eksport treści – zespół funkcji

 

wydruk dokumentów

TAK

TAK

 

zapisanie do pliku (docx, pdf)

TAK

TAK

 

wysłanie e-mailem treści dokumentu

TAK

NIE

 

funkcja "Zacytuj" z automatycznym kopiowaniem danych publikacji

TAK

NIE

 

funkcja "Zacytuj" dowolny fragment, z automatycznym podaniem numeru strony

TAK

NIE

6)

jednolity indeks obejmujący artykuły naukowe i wszystkie pozostałe kategorie dokumentów

TAK

NIE


Autorem definicji jest dr hab. Krzysztof Grajewski, prof. UG

Porównanie funkcjonalności i liczby dokumentów przygotowane przez redakcję LEX

Dowiedz się więcej o rozwiązaniach LEX dla następujących dziedzin:
Back To Top