Osoba przy biurku porównująca programy z informacją prawną
Standard LEX na tle konkurencji

Poznaj definicje, różnice i porównanie zawartości w programach z informacją prawną w Polsce

Słownik obcojęzyczny – definicja

  1. Przez „słownik” w programie elektronicznym rozumiemy połączenie treści haseł słownikowych z określonymi funkcjonalnościami.
  2. Jeśli chodzi o dokument, to jest nim publikacja o tradycyjnym charakterze słownikowym, składająca się z haseł będących tłumaczeniami pojęć pochodzących z dokumentów prawniczych (aktów, orzeczeń itp.), której treść zostaje przeniesiona do programu.
  3. Może być wielojęzyczny (np. polsko-angielsko-niemiecki) lub dwujęzyczny (np. polsko-angielski, angielsko-polski).
  4. Słownik może pochodzić z wydawnictwa książkowego, ale może też być specjalnie przygotowany na potrzeby produktu elektronicznego.
  5. Jeśli chodzi o funkcjonalność – musi istnieć powiązanie między (wybranymi) tekstami obcojęzycznymi a hasłami w słowniku, które umożliwia przetłumaczenie (wyświetlenie odpowiedniego hasła) danego słowa/pojęcia występującego w tekście obcojęzycznym.
  6. W programie elektronicznym nie może być uznany za słownik sam dokument bez wyżej opisanych funkcjonalności (sama prezentacja haseł słownikowych).

Słownik obcojęzyczny – porównanie liczbowe

Porównanie liczby słowników w programach wygląda następująco:


LEX

Legalis

InforLex

liczba słowników wg definicji (treść + funkcjonalność)

6

0

brak

liczba słowników (tylko treść)

6

29

brak

Słownik obcojęzyczny – porównanie funkcjonalności

Porównanie funkcjonalności słowników w programach wygląda następująco:

Lp.

Funkcjonalność

LEX

Legalis

1)

funkcjonalność słownika w tekstach obcojęzycznych – możliwość wyświetlenia tłumaczenia wybranego wyrazu/pojęcia/zwrotu

TAK

NIE

2)

alfabetyczna lista haseł słownika

TAK

NIE

Autorem definicji jest dr hab. Krzysztof Grajewski, prof. UG

Porównanie funkcjonalności i liczby dokumentów przygotowane przez redakcję LEX

Dowiedz się więcej o rozwiązaniach LEX dla następujących dziedzin:
Back To Top