Osoba przy biurku porównująca programy z informacją prawną
Standard LEX na tle konkurencji

Poznaj definicje, różnice i porównanie zawartości w programach z informacją prawną w Polsce

Tłumaczenie aktu prawnego – definicja

Urzędowy tekst polskiego aktu normatywnego przetłumaczony na język obcy.

Tłumaczenie aktu prawnego – porównanie liczbowe

Porównanie liczby tekstów polskich aktów normatywnych przetłumaczonych na poszczególne języki wygląda następująco:


LEX

Legalis

InforLex

liczba tekstów obcojęzycznych ogółem

134

157

brak

– w języku angielskim

64

90

brak

– w języku niemieckim

61

64

brak

– w języku francuskim

0

2

brak

– w języku rosyjskim

5

1

brak

Porównanie liczby tłumaczeń obowiązujących aktów prawnych w programach wygląda następująco:


Liczba aktualnych* tłumaczeń obowiązujących aktów

Liczba wszystkich* tłumaczeń obowiązujących aktów


LEX

Legalis

LEX

Legalis

13.09.2021

69

27

112

123

* Liczba tłumaczeń aktów aktualnych na wskazany dzień aktualizacji

Tłumaczenie aktu prawnego – porównanie funkcjonalności

Porównanie funkcjonalności tłumaczeń w programach wygląda następująco:

Lp.

Funkcjonalność

LEX

Legalis

1)

wersje czasowe tłumaczeń

NIE

TAK

2)

możliwość porównania wersji czasowych

NIE

TAK

3)

informacja o stanie prawnym (dacie) tłumaczenia

NIE

TAK

Autorem definicji jest dr hab. Krzysztof Grajewski, prof. UG

Porównanie funkcjonalności i liczby dokumentów przygotowane przez redakcję LEX

Dowiedz się więcej o rozwiązaniach LEX dla następujących dziedzin:
Back To Top