Osoba przy biurku porównująca programy z informacją prawną
Standard LEX na tle konkurencji

Poznaj definicje, różnice i porównanie zawartości w programach z informacją prawną w Polsce

Glosa – definicja

 1. Krótki tekst autorski komentujący orzeczenie.
 2. Przedstawia ocenę treści rozstrzygnięcia i poglądów wypowiedzianych przez sąd w uzasadnieniu; nie musi dotyczyć całości problematyki zawartej w rozstrzygnięciu albo uzasadnieniu; przedmiotem glosy może być jeden wybrany problem prawny.
 3. Zazwyczaj oznaczana w programie w zależności od poglądów autora jako krytyczna, aprobująca itp.
 4. Oceniona co do aktualności.
 5. Tekst mający charakter wyłącznie opisu orzeczenia nie jest glosą (np. omówienie).
 6. Przegląd orzecznictwa nie jest glosą.

Omówienie orzeczenia – definicja

 1. Krótki tekst autorski omawiający orzeczenie.
 2. Opisuje stan faktyczny oraz rozstrzygnięcie sądu/organu.
 3. Nie ma charakteru oceniającego rozstrzygnięcie czy uzasadnienie.

Linia orzecznicza – definicja

 1. Dokument prezentujący poglądy organów orzekających, które odnoszą się do konkretnego zagadnienia prawnego.
 2. O stałej strukturze:
  • tytuł zagadnienia/problemu,
  • wstęp – przedstawienie problemu, zasygnalizowanie rozbieżności w orzecznictwie,
  • poukładane w grupy poglądy sądów, zawierające cytaty z co najmniej kilku orzeczeń, przedstawionych chronologicznie,
  • podsumowanie z autorską informacją o poglądzie dominującym w orzecznictwie/wzajemnej korelacji poglądów organów orzekających/zmianie poglądów sądów itp.
 3. Każdy dokument ma autora, który dokonuje wyboru orzeczeń oraz cytatów z nich i opracowuje część merytoryczną.

Glosy – porównanie liczbowe

Porównanie liczby glos w programach wygląda następująco:


LEX

Legalis

InforLex

liczba glos

13 340

1604

brak

Glosy – porównanie funkcjonalności

Porównanie funkcjonalności glos w programach wygląda następująco:

Lp.

Funkcjonalność

LEX

Legalis 

1)

dostęp bezpośrednio spod jednostki redakcyjnej aktu prawnego

TAK

NIE

2)

powiązanie z orzeczeniem

TAK

TAK

3)

aprobująca/krytyczna

TAK

NIE

4)

ocena aktualności

TAK

NIE

5)

przeglądanie po numerach stron

TAK

TAK

6)

jednolity indeks obejmujący glosy i wszystkie pozostałe kategorie dokumentów

TAK

NIE

Omówienie orzeczeń – porównanie liczbowe

Porównanie liczby omówień orzeczeń w programach wygląda następująco:


LEX

Legalis

InforLex

omówienia orzeczeń

7111

960

281

Omówienie orzeczeń – porównanie funkcjonalności

Porównanie funkcjonalności omówień orzeczeń w programach wygląda następująco:

Lp.

Funkcjonalność

LEX

Legalis

InforLex

1)

dostęp bezpośrednio spod jednostki redakcyjnej aktu

TAK

NIE

TAK

2)

powiązanie z orzeczeniem

TAK

TAK

TAK

3)

jednolity indeks obejmujący omówienia orzeczeń i wszystkie pozostałe kategorie dokumentów

TAK

NIE

NIE

Linie orzecznicze – porównanie liczbowe

Porównanie liczby linii orzeczniczych w programach wygląda następująco:


LEX

Legalis

InforLex

liczba linii / kierunków orzeczniczych

2428

1972

brak

Linie orzecznicze – porównanie funkcjonalności

Porównanie funkcjonalności linii orzeczniczych w programach wygląda następująco:

Lp.

Funkcjonalność

LEX

Legalis

1)

stała struktura

TAK

TAK

2)

autorskie podsumowanie poglądów sądów

TAK

NIE

3)

aktualna/nieaktualna

TAK

NIE

4)

orzeczenia poukładane chronologicznie

TAK

NIE

5)

dostęp bezpośrednio spod jednostki redakcyjnej aktu prawnego

TAK

TAK

6)

powiązanie z orzeczeniem

TAK

TAK

7)

autor

TAK

NIE

Autorem definicji jest dr hab. Krzysztof Grajewski, prof. UG

Porównanie funkcjonalności i liczby dokumentów przygotowane przez redakcję LEX

Dowiedz się więcej o rozwiązaniach LEX dla następujących dziedzin:
Back To Top