Osoba przy biurku porównująca programy z informacją prawną
Standard LEX na tle konkurencji

Poznaj definicje, różnice i porównanie zawartości w programach z informacją prawną w Polsce

Glosa – definicja

 1. Krótki tekst autorski komentujący orzeczenie.
 2. Przedstawia ocenę treści rozstrzygnięcia i poglądów wypowiedzianych przez sąd w uzasadnieniu; nie musi dotyczyć całości problematyki zawartej w rozstrzygnięciu albo uzasadnieniu; przedmiotem glosy może być jeden wybrany problem prawny.
 3. Zazwyczaj oznaczana w programie w zależności od poglądów autora jako krytyczna, aprobująca itp.
 4. Tekst mający charakter wyłącznie opisu orzeczenia nie jest glosą (np. omówienie).
 5. Przegląd orzecznictwa nie jest glosą.

Omówienie orzeczenia – definicja

 1. Krótki tekst autorski omawiający orzeczenie.
 2. Opisuje stan faktyczny oraz rozstrzygnięcie sądu/organu.
 3. Nie ma charakteru oceniającego rozstrzygnięcie czy uzasadnienie.

Linia orzecznicza – definicja

 1. Dokument prezentujący poglądy organów orzekających, które odnoszą się do konkretnego zagadnienia prawnego.
 2. O stałej strukturze:
  • tytuł zagadnienia/problemu,
  • wstęp – przedstawienie problemu, zasygnalizowanie rozbieżności w orzecznictwie,
  • poukładane w grupy poglądy sądów, zawierające cytaty z co najmniej kilku orzeczeń, przedstawionych chronologicznie,
  • podsumowanie z autorską informacją o poglądzie dominującym w orzecznictwie/wzajemnej korelacji poglądów organów orzekających/zmianie poglądów sądów itp.
 3. Każdy dokument ma autora, który dokonuje wyboru orzeczeń oraz cytatów z nich i opracowuje część merytoryczną.

Glosy – porównanie liczbowe

Porównanie liczby glos w programach wygląda następująco:


LEX

Legalis

InforLex

liczba glos

14 219

1 523

brak

Glosy – porównanie funkcjonalności

Porównanie funkcjonalności glos w programach wygląda następująco:

Lp.

Funkcjonalność

LEX

Legalis 

1)

dostęp bezpośrednio spod jednostki redakcyjnej aktu prawnego

TAK

TAK

2)

powiązanie z orzeczeniem

TAK

TAK

3)

aprobująca/krytyczna

TAK

TAK

4)

przeglądanie po numerach stron

TAK

TAK

5)

jednolity indeks obejmujący glosy i wszystkie pozostałe kategorie dokumentów

TAK

NIE

Omówienie orzeczeń – porównanie liczbowe

Porównanie liczby omówień orzeczeń w programach wygląda następująco:


LEX

Legalis

InforLex

omówienia orzeczeń

9 070

6 779

Nie da się wyfiltrować

Omówienie orzeczeń – porównanie funkcjonalności

Porównanie funkcjonalności omówień orzeczeń w programach wygląda następująco:

Lp.

Funkcjonalność

LEX

Legalis

InforLex

1)

dostęp bezpośrednio spod jednostki redakcyjnej aktu prawnego

TAK

TAK

TAK

2)

powiązanie z orzeczeniem

TAK

TAK

TAK

3)

jednolity indeks obejmujący omówienia orzeczeń i wszystkie pozostałe kategorie dokumentów

TAK

NIE

NIE

Linie orzecznicze – porównanie liczbowe

Porównanie liczby linii orzeczniczych w programach wygląda następująco:


LEX

Legalis

InforLex

liczba linii / kierunków orzeczniczych

2 488

2 210

brak
Linie orzecznicze – porównanie funkcjonalności

Porównanie funkcjonalności linii orzeczniczych w programach wygląda następująco:

Lp.

Funkcjonalność

LEX

Legalis

1)

stała struktura

TAK

TAK

2)

autorskie podsumowanie poglądów sądów

TAK

NIE

3)

aktualna/nieaktualna

TAK

NIE

4)

orzeczenia poukładane chronologicznie

TAK

NIE

5)

dostęp bezpośrednio spod jednostki redakcyjnej aktu prawnego

TAK

TAK

6)

powiązanie z orzeczeniem

TAK

TAK

7)

autor

TAK

NIE

7)

jednolity indeks obejmujący linie orzecznicze i wszystkie pozostałe kategorie dokumentów 

TAK

NIE

Autorem definicji jest dr hab. Krzysztof Grajewski, prof. UG

Porównanie funkcjonalności i liczby dokumentów przygotowane przez redakcję LEX

Dowiedz się więcej o rozwiązaniach LEX dla następujących dziedzin:
Back To Top