Osoba przy biurku porównująca programy z informacją prawną
Standard LEX na tle konkurencji

Poznaj definicje, różnice i porównanie zawartości w programach z informacją prawną w Polsce

Projekty ustaw – definicja

 1. Projektem ustawy w produkcie elektronicznym jest oznaczony numerem kadencji oraz numerem druku sejmowego dokument prezentujący:
  • tekst projektu ustawy sensu stricto (pełny tekst projektowanej ustawy),
  • pełne (przedstawione przez wnioskodawcę) uzasadnienie projektu,
  pierwotnie opublikowany na stronach internetowych Sejmu RP w postaci pliku pdf.
 2. Ma kolejne wersje czasowe uzależnione od etapu postępowania ustawodawczego, na którym dany projekt się znajduje, o ile takie wersje są dostępne na stronach internetowych Sejmu RP.
 3. Jest oceniany co do aktualności.
 4. Zawiera informacje szczegółowe odnoszące się do jego statusu (wskazanie etapu postępowania ustawodawczego, określenie powodu nieaktualności).
 5. Ma określone powiązania formalne z ustawami, które zmienia/uchyla oraz z ustawą opublikowaną w Dzienniku Ustaw.
 6. Nie jest projektem ustawy w rozumieniu niniejszej definicji link lub mechanizm umożliwiający dostęp do projektu ustawy wyłącznie poprzez strony zewnętrzne (np. strony Sejmu RP).

Projekty ustaw – porównanie liczbowe

Porównanie liczby projektów ustaw w programach wygląda następująco:


LEX

Legalis

InforLex

projekty ustaw

8 634

8 281

103
Projekty ustaw – porównanie funkcjonalności

Porównanie funkcjonalności w programach wygląda następująco:

Lp.

Funkcjonalność

LEX

Legalis

INFORLEX

1)

odrębna baza

TAK

TAK

 NIE

2)

możliwość wielokrotnego wyszukiwania na listach wynikowych projektów, bez konieczności wyboru kategorii dokumentu

TAK

NIE

 NIE

3)

wersje czasowe projektu

TAK

NIE

 NIE

4)

określenie statusu projektu (oznaczenie etapu postępowania ustawodawczego)

TAK

NIE

 NIE

5)

oznaczenie projektów jako aktualne/obowiązujące i nieaktualne/nieobowiązujące

TAK

TAK

 NIE

6)

wersje czasowe projektu z wyróżnieniem zmian

TAK

NIE

 NIE

7)

eksport treści – zespół funkcji

 

 

wydruk dokumentów

TAK

TAK

TAK

 

zapisanie do pliku (docx, pdf)

TAK

TAK

 NIE

 

wysłanie e-mailem treści dokumentu

TAK

NIE

 NIE

 

funkcja „Wyciąg” - możliwość zapisywania i drukowania dowolnych fragmentów projektu ustawy

TAK

TAK

 NIE


 

Autorem definicji jest dr hab. Krzysztof Grajewski, prof. UG

Porównanie funkcjonalności i liczby dokumentów przygotowane przez redakcję LEX

Dowiedz się więcej o rozwiązaniach LEX dla następujących dziedzin:
Back To Top