Osoba przy biurku porównująca programy z informacją prawną
Standard LEX na tle konkurencji

Poznaj definicje, różnice i porównanie zawartości w programach z informacją prawną w Polsce

Akty prawne – definicja

 1. Aktem prawnym w produktach elektronicznych jest urzędowy (opublikowany w jednym z oficjalnych dzienników urzędowych) tekst aktu normatywnego powiązany z określonego rodzaju funkcjonalnościami i/lub elementami opracowania merytorycznego.
 2. Dla aktu prawnego wymagane są co najmniej następujące funkcjonalności i/lub elementy opracowania merytorycznego:
  • wersje czasowe – możliwość wyświetlenia wersji po kolejnej zmianie lub obowiązującej na określoną datę,
  • możliwość ustawienia całej bazy na określoną datę stanu prawnego z przeszłości lub przyszłości,
  • ocena co do obowiązywania (uchylony, obowiązujący, oczekujący),
  • prezentacja formalnych powiązań (relacji) z innymi aktami normatywnymi (relacje: zmienia, zmieniany przez, itd.),
  • powiązania z innymi kategoriami dokumentów, w tym orzeczeniami, pismami urzędowymi oraz treściami autorskimi (np. komentarze, monografie, artykuły, glosy).
 3. Nie jest aktem prawnym w rozumieniu niniejszej definicji sam tekst aktu normatywnego bez funkcjonalności lub – tym bardziej – w postaci linku do strony zewnętrznej.

Akty prawne – porównanie liczbowe

Porównanie liczby aktów prawnych w programach wygląda następująco:


LEX

Legalis

InforLex

Dziennik Ustaw i Monitor Polski

169 474

157 413

150 911

Dzienniki Urzędowe Unii Europejskiej

265 777

251 459

67 216

Dzienniki resortowe

64 943

62 225

40 886

Dzienniki wojewódzkie

1 929 059

1 359 309

1 306 279


Akty prawne – porównanie funkcjonalności

Porównanie funkcjonalności w programach wygląda następująco:

Lp.
Funkcjonalność

LEX

Legalis

InforLex

1)

odpowiada definicji

TAK

TAK

TAK

2)

jednolity indeks obejmujący akty prawne i wszystkie pozostałe kategorie dokumentów

TAK

NIE

NIE

3)

możliwość wielokrotnego wyszukiwania na listach wynikowych aktów, bez konieczności wyboru kategorii dokumentu

TAK

NIE

TAK

4)

komplet wszystkich wersji czasowych do aktów, które były zmieniane

TAK

NIE

NIE

5)

wersje czasowe aktu z wyróżnieniem zmian

TAK

TAK

NIE

6)

historia jednostki z graficznym wyróżnieniem zmian

TAK

TAK

NIE

7)

eksport treści - zespół funkcji

wydruk dokumentów

TAK

TAK

TAK


zapisanie do pliku (docx, pdf)

TAK

TAK

NIE


wysłanie mailem treści dokumentu

TAK

NIE

NIE


funkcja „Zacytuj”

TAK

NIE

NIE

8)

funkcja „Wyciąg” – możliwość zapisywania i drukowania dowolnych fragmentów aktu prawnego

TAK

TAK

TAK

9)

komentarze (notki) do zmian

TAK

NIE

NIE


Autorem definicji jest dr hab. Krzysztof Grajewski, prof. UG

Porównanie funkcjonalności i liczby dokumentów przygotowane przez redakcję LEX

Dowiedz się więcej o rozwiązaniach LEX dla następujących dziedzin:
Back To Top