Osoba przy biurku porównująca programy z informacją prawną
Standard LEX na tle konkurencji

Poznaj definicje, różnice i porównanie zawartości w programach z informacją prawną w Polsce

Orzeczenie – definicja

 1. Dokument zawierający urzędowy tekst rozstrzygnięcia organu władzy sądowniczej (np. sądu powszechnego, administracyjnego, SN, TK, ETPCz, TSUE) lub innego organu orzekającego (orzeczenia administracji, np. samorządowych kolegiów odwoławczych, Prezesa UZP, wojewodów).
 2. Może być:
  • Prezentowany z tezą/tezami,
  • prezentowany bez tezy (sam tekst rozstrzygnięcia),
  • tylko sentencja wyroku.
 3. Zawiera stałe elementy, takie jak: oznaczenie sądu/organu, data, rodzaj (np. postanowienie, wyrok), sygnatura, sentencja, uzasadnienie, informacja o miejscu pochodzenia (zbiór urzędowy, baza orzeczeń konkretnego sądu/sądów itp.).
 4. Nieoceniane co do aktualności.

Teza do orzeczenia - definicja

 1. Cytat z orzeczenia organu władzy sądowniczej (np. sądu powszechnego, administracyjnego, SN, TK) lub innego organu orzekającego (orzeczenia administracji, np. samorządowych kolegiów odwoławczych, Prezesa UZP, wojewodów).
 2. Stanowi samodzielny pogląd, wypowiedź sądu lub organu orzekającego w kwestii związanej z przedmiotem orzeczenia, interpretujący normę prawną.
 3. Jest opracowywany przez redakcję lub pochodzi z urzędowego zbioru/bazy orzeczeń, np. Sądu Najwyższego.
 4. Oceniana co do aktualności.
 5. Nie jest tezą do orzeczenia glosa/fragment glosy ani inny rodzaj komentarza do orzeczenia.

Orzeczenia i tezy do orzeczeń – porównanie liczbowe

Porównanie liczby orzeczeń w programach wygląda następująco:


LEX

Legalis

InforLex

orzeczenia

2 702 167

2 681 559

1 441 450

orzeczenia z tezami

614 955

564 544

Nie da się wyfiltrować


Orzeczenia i tezy do orzeczeń – porównanie funkcjonalności

Lp.

Funkcjonalność

LEX

Legalis

InforLex

1)

tezy do orzeczeń ocenione co do aktualności

TAK

NIE

NIE

2)

dostęp spod jednostki redakcyjnej aktu prawnego do orzeczeń/tez

TAK

TAK

TAK

3)

powiązanie orzeczeń z:

 

orzeczeniami cytowanymi

TAK

TAK

NIE

 

orzeczeniami cytującymi

TAK

TAK

NIE

 

artykułami, glosami, komentarzami itp.

TAK

TAK

NIE

4)

Kompas Orzeczniczy – zespół funkcji

 

orzeczenia seryjne

TAK

NIE

NIE

 

orzeczenia podobne

TAK

NIE

TAK

 

wybór eksperta

TAK

NIE

NIE

 

pokaż tezę w uzasadnieniu

TAK

NIE

NIE

5)

jednolity indeks obejmujący orzeczenia i wszystkie pozostałe kategorie dokumentów

TAK

NIE

NIE

Autorem definicji jest dr hab. Krzysztof Grajewski, prof. UG

Porównanie funkcjonalności i liczby dokumentów przygotowane przez redakcję LEX

Dowiedz się więcej o rozwiązaniach LEX dla następujących dziedzin:
Back To Top