Osoba przy biurku porównująca programy z informacją prawną
Standard LEX na tle konkurencji

Poznaj definicje, różnice i porównanie zawartości w programach z informacją prawną w Polsce

Orzeczenie – definicja

 1. Dokument zawierający urzędowy tekst rozstrzygnięcia organu władzy sądowniczej (np. sądu powszechnego, administracyjnego, SN, TK, ETPCz, TSUE) lub innego organu orzekającego (orzeczenia administracji, np. samorządowych kolegiów odwoławczych, Prezesa UZP, wojewodów).
 2. Może być:
  • Prezentowany z tezą/tezami,
  • prezentowany bez tezy (sam tekst rozstrzygnięcia),
  • tylko sentencja wyroku.
 3. Zawiera stałe elementy, takie jak: oznaczenie sądu/organu, data, rodzaj (np. postanowienie, wyrok), sygnatura, sentencja, uzasadnienie, informacja o miejscu pochodzenia (zbiór urzędowy, baza orzeczeń konkretnego sądu/sądów itp.).
 4. Nieoceniane co do aktualności.

Teza/autoTEZA do orzeczenia

 1. Cytat z orzeczenia organu władzy sądowniczej (np. sądu powszechnego, administracyjnego, SN, TK) lub innego organu orzekającego (orzeczenia administracji, np. samorządowych kolegiów odwoławczych, Prezesa UZP, wojewodów).
 2. Stanowi samodzielny pogląd, wypowiedź sądu lub organu orzekającego w kwestii związanej z przedmiotem orzeczenia, interpretujący normę prawną.
 3. Teza jest opracowywana przez redakcję lub pochodzi z urzędowego zbioru/bazy orzeczeń, np. Sądu Najwyższego. autoTEZA jest wynikiem prac analitycznych, z wykorzystaniem narzędzi informatycznych, pod nadzorem redakcji opracowującej merytorycznie bazę orzeczeń.
 4. Teza jest oceniana co do aktualności. autoTEZA nie jest oceniana co do aktualności.
 5. Nie jest tezą/autoTEZĄ do orzeczenia glosa/fragment glosy ani inny rodzaj komentarza do orzeczenia.

Orzeczenia i tezy/autoTEZY do orzeczeń – porównanie liczbowe

Porównanie liczby orzeczeń w programach wygląda następująco:


LEX

Legalis

InforLex

orzeczenia

2 990 086

2 954 432

1 522 979

orzeczenia z tezami/autoTEZAMI

1 034 228

618 849

Nie da się wyfiltrować

Orzeczenia i tezy/autoTEZY do orzeczeń – porównanie funkcjonalności

Lp.

Funkcjonalność

LEX

Legalis

InforLex

1)

tezy do orzeczeń ocenione co do aktualności

TAK

NIE

NIE

2)

dostęp spod jednostki redakcyjnej aktu prawnego do orzeczeń/tez

TAK

TAK

TAK

3)

powiązanie orzeczeń z:

 

orzeczeniami cytowanymi

TAK

TAK

NIE

 

orzeczeniami cytującymi

TAK

TAK

NIE

 

artykułami, glosami, komentarzami itp.

TAK

TAK

NIE

4)

Kompas Orzeczniczy – zespół funkcji

 

orzeczenia seryjne

TAK

TAK

NIE

 

skrócenie listy orzeczeń o orzeczenia seryjne

TAK

NIE

NIE

 

orzeczenia podobne

TAK

NIE

TAK

 

wybór eksperta

TAK

NIE

NIE

 

pokaż tezę w uzasadnieniu

TAK

NIE

NIE

 

autoTEZA (funkcja beta)

TAK

NIE

NIE

 

analiza treści (funkcja beta)

TAK

NIE

NIE

5) eksport treści - zespół funkcji      
  wydruk dokumentów  TAK TAK TAK
  zapisanie do pliku (docx, pdf)
 TAK TAK NIE
  wysłanie mailem treści dokumentu  TAK NIE NIE
  funkcja "Zacytuj"
 TAK NIE NIE

 

jednolity indeks obejmujący orzeczenia i wszystkie pozostałe kategorie dokumentów

TAK

NIE

NIEAutorem definicji jest dr hab. Krzysztof Grajewski, prof. UG

Porównanie funkcjonalności i liczby dokumentów przygotowane przez redakcję LEX

Dowiedz się więcej o rozwiązaniach LEX dla następujących dziedzin:
Back To Top