Osoba przy biurku porównująca programy z informacją prawną
Standard LEX na tle konkurencji

Poznaj definicje, różnice i porównanie zawartości w programach z informacją prawną w Polsce

System prawa – definicja

  1. Obszerna, wielotomowa publikacja poświęcona całokształtowi zagadnień określonej dziedziny prawa (np. system prawa karnego, system prawa karnego procesowego, system prawa cywilnego, system prawa cywilnego procesowego, system prawa handlowego itd.); może łączyć w jednej serii prawo materialne i procesowe.
  2. Publikacja poświęcona szczegółowemu zagadnieniu nie jest systemem prawa (jest najczęściej monografią).
  3. Posiada wielu autorów.
  4. Każdy system ma redaktora naczelnego, ponadto każdy tom może mieć redaktora naukowego. Autorzy to osoby o uznanej pozycji naukowej w danej dziedzinie, pochodzący z różnych ośrodków uniwersyteckich i z praktyki (w tym sędziowie SN).
  5. Systemem prawa (jako kategorią dokumentu) w programie elektronicznym jest jedna książka (tom lub część tomu).

Systemy prawa – porównanie liczbowe

Porównanie liczby systemów prawa w programach wygląda następująco:


LEX

Legalis

InforLex

systemy prawa

52

140

brak

Systemy prawa – porównanie funkcjonalności

Porównanie funkcjonalności systemów prawa w programach wygląda następująco:

Lp.

Funkcjonalność

LEX

Legalis

1)

dostęp bezpośrednio spod jednostki redakcyjnej aktu do konkretnego miejsca książki

TAK

TAK

2)

możliwość przeszukania książki po słowie, z nawigacją po treści

TAK

NIE

3)

możliwość sprawdzenia numeru strony

TAK

TAK

4)

eksport treści – zespół funkcji

 

wydruk dokumentów

TAK

TAK

 

zapisanie do pliku (docx, pdf)

TAK

TAK

 

wysłanie e-mailem treści dokumentu

TAK

NIE

  funkcja "Zacytuj" z automatycznym kopiowaniem danych publikacji  TAK NIE
  funkcja "Zacytuj" dowolny fragment, z automatycznym podaniem numeru strony  TAK NIE

5)

jednolity indeks obejmujący systemy prawa i wszystkie pozostałe kategorie dokumentów

TAK

NIE


Autorem definicji jest dr hab. Krzysztof Grajewski, prof. UG

Porównanie funkcjonalności i liczby dokumentów przygotowane przez redakcję LEX

Dowiedz się więcej o rozwiązaniach LEX dla następujących dziedzin:
Back To Top