Czasopisma Wolters Kluwer Polska to publikacje od lat cenione przez profesjonalistów, którzy chcą stale podnosić swoje kwalifikacje.

Wśród autorów artykułów są wybitni specjaliści w swoich dziedzinach a nad wysokim poziomem merytorycznym publikacji czuwają ekspercizasiadający w kolegiach redakcyjnych i radach programowych. Wszystkie teksty naukowe są recenzowane i spełniają wymogi etycznedotyczące publikacji w czasopismach naukowych Wolters Kluwer Polska.

Dzięki wysokiej renomie oraz obecności poszczególnych tytułów na liście czasopism punktowanych publikowanie w periodykach wspiera rozwójkarier naukowych autorów a dostęp do artykułów w LEX Czasopisma zapewnia szerokie cytowanie.

Bogata oferta czasopism Wolters Kluwer Polska
Zbiory orzecznictwa:
Prawo i Administracja:
Oświata
Back To Top