Czasopisma Wolters Kluwer Polska to publikacje od lat cenione przez profesjonalistów, którzy chcą stale podnosić swoje kwalifikacje.

Wśród autorów artykułów są wybitni specjaliści w swoich dziedzinach a nad wysokim poziomem merytorycznym publikacji czuwają eksperci zasiadający w kolegiach redakcyjnych i radach programowych. Wszystkie teksty naukowe są recenzowane i spełniają wymogi etyczne dotyczące publikacji w czasopismach naukowych Wolters Kluwer Polska.

Dzięki wysokiej renomie oraz obecności poszczególnych tytułów na liście czasopism punktowanych publikowanie w periodykach wspiera rozwój karier naukowych autorów a dostęp do artykułów w LEX Czasopisma zapewnia szerokie cytowanie.

Nowy, przyjazny sposób przeglądania i czytania e-czasopism Wolters Kluwer

Smarteca
SMARTECA – czytaj kiedy chcesz i gdzie chcesz!
Poznaj możliwości bezpłatnej aplikacji, dzięki której uzyskasz wygodny dostęp do swoich czasopism na komputerze, tablecie i smartfonie.
Back To Top