O czasopiśmie
„Polski Proces Cywilny” jest kwartalnikiem kierowanym do środowiska naukowego i praktyki wymiaru sprawiedliwości, poświęconym zagadnieniom z zakresu prawa procesowego cywilnego, łącznie z problematyką sądownictwa polubownego i mediacji oraz postępowania upadłościowego i restrukturyzacyjnego.

Jego celem jest prezentacja zapatrywań na ważne dla praktyki i nauki kwestie związane z wykładnią, stosowaniem i tworzeniem prawa procesowego cywilnego. Kolegium Redakcyjne dokłada starań, aby w publikacjach ukazujących się w „Polskim Procesie Cywilnym” zachować równowagę między wątkiem naukowym i praktycznym.

Za publikację na łamach „Polskiego Procesu Cywilnego” Autor otrzymuje 70 pkt
(zgodnie z załącznikiem do komunikatu Ministra Nauki z 5.01.2024 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych, wydanego na podstawie na podstawie art. 267 ust. 3 ustawy z 20.07.2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, Dz.U. z 2023 r. poz. 742 ze zm.).

Czasopismo jest ujęte w międzynarodowej bazie European Reference Index for the Humanities and Social Sciences (ERIH+).

Czasopismo jest indeksowane w bazie Scopus (Elsevier).

Czasopismo jest indeksowane w bazie ICI Journals Master List za rok 2019 (ICV 2019 = 61.39).

W czasopiśmie publikowane są artykuły, rozprawy i przeglądy orzecznictwa, glosy, analizy praktycznych zagadnień prawnych, obszerne recenzje najważniejszych prac krajowych i wybranych książek zagranicznych, opracowania na temat projektowych rozwiązań normatywnych oraz informacje dotyczące wydarzeń istotnych dla środowiska procesowego w Polsce i na świecie.

 

Założeniem jest, aby czasopismo służyło dyskusji, wymianie poglądów i opinii, prezentacji propozycji rozwiązań dotyczących obowiązujących regulacji, jak również kierunków ich ewentualnych zmian w przyszłości.

zadady-etyczne
Zasady etyczne
Zapoznaj się z zasadami etycznymi dotyczącymi publikacji w czasopismach naukowych, zasadami etycznymi obowiązującymi autorów, redakcję oraz recenzentów.
Zasady zgłaszania
Zasady zgłaszania materiałów
Poniższy dokument przedstawia szczegółowe wymogi, jakie powinny spełniać teksty nadsyłane do redakcji "Polskiego Procesu Cywilnego", a także zasady ich publikacji.
Procedura recenzyjna
Procedura recenzyjna
Szczegółowe zasady procedury recenzyjnej obowiązujące w „Polskim Procesie Cywilnym”

Redakcja

Komitet redakcyjny

ORCID: https://orcid.org/0000-0001-8245-9023
Uniwersytet Śląski, Wydział Prawa i Administracji

Jest doktorem habilitowanym nauk prawnych, adiunktem na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego, sędzią.
Profesor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-2495-4031
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Wydział Prawa i Administracji

Jest sędzią Sądu Najwyższego, zastępca redaktora naczelnego czasopisma „Polski Proces Cywilny”.
Profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Śląskiego

ORCID: https://orcid.org/0000-0002-7707-832X
Afiliacja: Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Śląski
Specjalista w zakresie prawa cywilnego i postępowania cywilnego, doktor habilitowany nauk prawnych, profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Śląskiego, od 2016 r. – prezes Stowarzyszenia Sędziów Polskich „Iustitia”.

 
Andrzej Olaś
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-2295-8645
Uniwersytet Jagielloński, Wydział Prawa i Administracji

Doktor habilitowany nauk prawnych, adiunkt w Zakładzie Postępowania Cywilnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego (WPiA UJ). Adwokat wykonujący zawód w ramach indywidualnej kancelarii adwokackiej.
Profesor nadzwyczajny Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
ORCID: https://orcid.org/0000-0001-9750-2936
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Wydział Prawa i Administracji

W latach 1996–2001 studiował na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu na Wydziale Prawa i Administracji; od 2001 r. do 2004 r. odbywał aplikację sądową w okręgu Sądu Okręgowego w Poznaniu, natomiast w latach 2002–2007 – studia doktoranckie na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
Redaktor naczelny
ORCID: https://orcid.org/0000-0003-0408-5374
Sędzia Sądu Najwyższego

W latach 1993–1998 odbył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego (WPiA UW), zakończone z wyróżnieniem z wynikiem bardzo dobrym, natomiast w okresie 1998–2001 – studia doktoranckie w dziedzinie nauk prawnych w Instytucie Prawa Cywilnego WPiA UW w Warszawie.
Sekretarz redakcji
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-3571-4615
Uniwersytet Warszawski, Wydział Prawa i Administracji

Doktor nauk prawnych; adiunkt w Katedrze Postępowania Cywilnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego (WPiA UW); radca prawny. Stypendysta Max Planck Institute for International, European and Regulatory Procedural Law w Luksemburgu.
Piotr Rylski
ORCID 0000-0002-5399-1624
Uniwersytet Warszawski, Wydział Prawa i Administracji

Jest doktorem habilitowanym nauk prawnych, adiunktem na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego (WPiA UW), członkiem Biura Studiów i Analiz Sądu Najwyższego; radcą prawnym.
Antoni Żukowski
Zastępca Sekretarza redakcji
ORCID: https://orcid.org/0000-0003-3866-4753
Uniwersytet Warszawski, Wydział Prawa i Administracji
Adwokat (Izba Adwokacka w Warszawie) specjalizujący się w postępowaniach sądowych i arbitrażowych; doktorant w Szkole Doktorskiej Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego.
Katarzyna Bojarska
Redaktor prowadzący
Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Posiada ponad 20-letnie doświadczenie jako redaktor, wydawca i sekretarz redakcji uzyskane podczas pracy w wydawnictwach prawniczych: Wydawnictwo Prawnicze, LexisNexis Polska, od 2014 r. w Wolters Kluwer Polska. 

Rada programowa

 • Loïc Cadiet
  (Université Paris 1 - Panthéon-Sorbonne)
 • Masahisa Deguchi
  (Ritsumeikan Kyoto University)
 • Tadeusz Ereciński
  (były Prezes Sądu Najwyższego kierujący pracami Izby Cywilnej)
 • Aleš Galič
  (University of Ljubljana)
 • Małgorzata Gersdorf
  (Uniwersytet Warszawski, była Pierwsza Prezes Sądu Najwyższego)
 • Viktória Harsági
  (Pázmány Péter Catholic University; Andrássy Gyula German Speaking University in Budapest)
 • Burkhard Hess
  (Max Planck Institute Luxembourg for International, European and Regulatory Procedural Law)
 • Fernando Gascón Inchausti
  (Complutense University of Madrid)
 • Iryna Izarova
  (Taras Shevchenko National University of Kyiv)
 • Jolanta Kren Kostkiewicz
  (University of Bern)
 • Richard L. Marcus
  (University of California, Hastings College of the Law)
 • Vytautas Nekrošius
  (Vilnius University, Uniwersytet Szczeciński)
 • Eduardo Oteiza
  (La Plata National University)
 • Marek Safjan
  (Sędzia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej)
 • Elisabetta Silvestri
  (University of Pavia)
 • Maciej Szpunar
  (Uniwersytet Śląski; Pierwszy Rzecznik Generalny Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej)
 • Jerzy Pisuliński
  (Uniwersytet Jagielloński)

Recenzenci

W gronie recenzentów artykułów publikowanych na łamach miesięcznika „Polski Proces Cywilny” w 2023 r. byli:

 • prof. dr hab. Łukasz Błaszczak
  Uniwersytet Wrocławski
 • prof. dr hab. Sławomir Cieślak
  Uniwersytet Łódzki
 • dr hab. Marcin Dziurda
  Uniwersytet Warszawski
 • prof. ucz. dr hab. Kinga Flaga-Gieruszyńska
  Uniwersytet Szczeciński
 • prof. dr hab. Jacek Gołaczyński
  Uniwersytet Wrocławski
 • prof. ucz. dr hab. Anna Hrycaj
  Uczelnia Łazarskiego, Warszawa
 • prof. dr hab. Andrzej Jakubecki
  Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin
 • prof. ucz. dr hab. Anna Kościółek
   Uniwersytet Rzeszowski
 • prof ucz. dr hab. Robert Kulski
  Uniwersytet Łódzki
 • prof. ucz. dr hab. Agnieszka Laskowska-Hulisz
  Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń
 • prof. ucz. dr hab. Anna Machnikowska
  Uniwersytet Gdański
 • dr hab. Olga Maria Piaskowska
  Uniwersytet SWPS, Warszawa
 • prof. dr hab. Jerzy Pisuliński
  Uniwersytet Jagielloński, Kraków
 • prof. ucz. dr hab. Andrzej Torbus
  Uniwersytet Śląski, Katowice
 • prof. dr hab. Karol Weitz
  Uniwersytet Warszawski
 • prof. dr hab. Tadeusz Wiśniewski
  Akademia Leona Koźmińskiego
 • prof. dr hab. Feliks Zedler
 • prof. ucz. dr hab. Tadeusz Zembrzuski
  Uniwersytet Warszawski

Kontakt

Kontakt
Aby uzyskać więcej informacji o czasopiśmie, skontaktuj się z Redakcją

Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o.
ul. Przyokopowa 33
01-208 Warszawa

 

e-mail: [email protected]

Zamów prenumeratę Polskiego Procesu Cywilnego
Back To Top