O czasopiśmie

Dwumiesięcznik utworzony zarządzeniem nr 16 Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 10 czerwca 2005 r., obecnie wydawany na podstawie zarządzenia nr 3 Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie wydawania czasopisma "Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego".

Inspiracją powołania do życia ZNSA stała się reforma sądownictwa administracyjnego w 2004 r. Fakt ten zasadniczo ukształtował wewnętrzną strukturę czasopisma i sprawił, że jest ono płaszczyzną dyskusji pomiędzy ustawodawcą, praktyką sądową i doktryną w sprawie istotnych dla sądownictwa administracyjnego zagadnień.

Celem ZNSA jest upowszechnianie dorobku orzecznictwa sądów administracyjnych oraz związanej z nim problematyki naukowo-badawczej, prezentowanej w formie studiów, artykułów i analiz oraz glos, a także informowanie o działalności sądownictwa administracyjnego w Polsce, Europie i na świecie.

Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego skierowane są przede wszystkim do sędziów, pracowników nauki, pracowników administracji, osób wykonujących zawody prawnicze, studentów.

Za publikację na łamach „Zeszytów Naukowych Sądownictwa Administracyjnego” Autor otrzymuje 100 pkt
(zgodnie z załącznikiem do komunikatu Ministra Edukacji i Nauki z 17.07.2023 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych, wydanego na podstawie na podstawie art. 267 ust. 3 ustawy z 20.07.2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, Dz.U. z 2023 r. poz. 742 ze zm.).

Czasopismo jest ujęte w międzynarodowej bazie European Reference Index for the Humanities and Social Sciences (ERIH+).

Redakcja

Komitet redakcyjny

 • prof. dr hab. Janusz Trzciński - redaktor naczelny
  (sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego w st. spocz.)
 • prof. dr hab. Andrzej Gomułowicz - zastępca redaktora naczelnego
  (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
 • mgr Małgorzata Sawicka-Jezierczuk - sekretarz redakcji
  (główny specjalista w Kancelarii Prezesa NSA)
 • dr hab. Wojciech Piątek - redaktor tematyczny
 • mgr Justyna Woldańska - redaktor językowy
 • dr Michał Szwast - redaktor statystyczny

Rada programowa

 • prof. dr hab. Barbara Adamiak
  (Uniwersytet Wrocławski)
 • dr Stefan Babiarz
  (sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego)
 • prof. dr hab. Wojciech Chróścielewski
  (Uniwersytet Łódzki)
 • dr hab. Jacek Chlebny
  (Uniwersytet Łódzki)
 • mgr Irena Chojnacka
  (członek Biura Orzecznictwa NSA)
 • prof. dr hab. Roman Hauser
  (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
 • dr Andrzej Kisielewicz
  (sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego w st. spocz.)
 • prof. dr hab. Andrzej Skoczylas
  (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
 • mgr Maria Wiśniewska
  (sędzia w st. spocz.Naczelnego Sądu Administracyjnego)
 • prof. dr hab. Zbigniew Witkowski
  (Uniwersytet Mikołaja Kopernika)
 • prof. dr hab. Andrzej Wróbel
  (sędzia Sądu Najwyższego w st. spocz.)
 • prof. dr hab. Marek Zirk-Sadowski
  (Uniwersytet Łódzki)
 • Dr., Dr. h.c. mult. Eckart Hien
  (Niemcy; sędzia w st. spocz. Federalnego Sądu Administracynego Niemiec)
 • Dr. Univ.-Prof., Clemens Jabloner
  (Austria; Uniwersytet Wiedeński)
 • Prof. JUDr Jan Filip
  (Czechy; Uniwersytet Masaryka w Brnie; sędzia Sądu Konstytucyjnego Republiki Czeskiej)
 • Sędzia Olof Olsson
  (Finlandia; sędzia w st. spocz. Naczelnego Sądu Administracyjnego Finlandii)
 • Prof. Dr. Dr.h.c.mult. Rainer Arnold
  (Niemcy; Uniwersytet w Ratyzbonie)
 • Prof. dr Georges Ravarani
  (Luksemburg; sędzia Europejskiego Trybunału Praw Człowieka)
 • Prof. dr hab. Virgilijus Valančius
  (Litwa; sędzia Sądu Unii Europejskiej; wykładowca honorowy Uniwersytetu Luksemburskiego)

Recenzenci

W 2020 r. recenzentami w "Zeszytach Naukowych Sądownictwa Administracyjnego" byli:

 • prof. dr hab. Barbara Adamiak
 • dr hab. Ryszard Balicki
 • dr hab. Jacek Chlebny
 • mgr Irena Chojnacka
 • prof. dr hab. Wojciech Chróścielewski
 • sędzia NSA Janusz Drachal
 • prof. Andrzej Gomułowicz
 • prof. dr hab. Roman Hauser
 • prof. Hubert Izdebski
 • prof. Wojciech Jakimowicz
 • prof. Marek Kalinowski
 • dr hab. Anna Kalisz
 • sędzia Irena Kamińska
 • dr Andrzej Kisielewicz
 • dr hab. Agnieszka Krawczyk
 • dr hab. Artur Mudrecki
 • prof. dr hab. Adam Nita
 • prof. dr hab. Włodzimierz  Nykiel
 • dr hab. Agnieszka Olesińska
 • dr hab. Wojciech Piątek
 • dr Piotr Pietrasz
 • dr hab. Ryszard Piotrowski
 • dr Anna Rossmanith
 • dr hab. Anna Rytel-Warzocha
 • dr hab. Wojciech Sawczyn
 • prof. dr hab. Tomasz Sokołowski
 • dr hab. Tomasz Stawecki
 • prof. dr hab. Jan Paweł Tarno
 • prof. Janusz Trzciński
 • dr hab. Dariusz Walencik
 • sędzia Maria Wiśniewska
 • mgr Justyna Woldańska
 • prof. dr hab. Krzysztof Wójtowicz
 • dr Piotr Wróbel

Kontakt z redakcją

Kontakt
Aby uzyskać więcej informacji o czasopiśmie, skontaktuj się z Redakcją

Redakcja "Zeszytów Naukowych Sądownictwa Administracyjnego"
Naczelny Sąd Administracyjny
ul. G.P. Boduena 3/5
00-011 Warszawa
tel. 22 551 67 25, fax 22 826 74 54

e-mail: [email protected]

Zamów prenumeratę Zeszytów Naukowych Sądownictwa Administracyjnego
Back To Top