O czasopiśmie

ORZECZNICTWO SĄDU NAJWYŻSZEGO. IZBA KARNA
Rok 2023 – Numer 10
PROCES BRZESKI

Oddajemy do rąk Czytelnika zeszyt monograficzny. Zawiera on orzeczenia Sądu Najwyższego zapadłe w związku z wniesieniem przez Rzecznika Praw Obywatelskich w 2020 roku kasacji w tzw. sprawie brzeskiej. W zamyśle obrazuje w sposób pełny przebieg postępowania, które po ponad dziewięćdziesięciu latach doprowadziło do finalnego rozstrzygnięcia sprawy w płaszczyźnie karno-prawnej. Treść numeru nie obejmuje dwóch orzeczeń Sądu Najwyższego wydanych w sprawie brzeskiej przed 1939 r. (wyroki z dnia 9 maja 1933 r., 1 K 198/33, i z dnia 5 października 1933 r., 1 K 639/33). Pierwszy z nich nie był publikowany w Zbiorze Orzeczeń Izby Karnej Sądu Najwyższego; fragmenty uzasadnienia drugiego wyroku zostały ogłoszone w Zbiorze w z. VII/1934, poz. 129, s. 217-227.
Redakcja 

Orzecznictwo Sądu Najwyższego. Izba Karna to urzędowy zbiór najważniejszych orzeczeń wraz z uzasadnieniami, znany w środowisku jako "czerwone zeszyty". Publikacja umożliwia śledzenie linii orzecznictwa w sprawach karnych. Jest drukowana z polecenia Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego od 1945 roku i jest przygotowywana przez sędziów Sądu Najwyższego. Zbiór jest podstawowym narzędziem w praktyce zawodowej sędziów, prokuratorów, adwokatów i radców prawnych.

Każdy z numerów miesięcznika zawiera:

  • zbiór najważniejszych i najnowszych orzeczeń,
  • skorowidz artykułowy,
  • skorowidz przedmiotowy,
  • wykaz orzeczeń.

Komitet redakcyjny

  • SSN Zbigniew Kapiński (przewodniczący)
  • SSN prof. Dariusz Świecki (zastępca przewodniczącego, sekretarz komitetu)
  • SSN Małgorzata Bednarek (członek komitetu)
  • SSN Igor Zgoliński (członek komitetu)

Spisy treści:

Zobacz spisy treści poszczególnych numerów czasopisma
Wszystko to znajdziesz w Księgarni Internetowej Profinfo.pl

Kontakt

Kontakt
Aby uzyskać więcej informacji o czasopiśmie, napisz do

Dział Publikacji Periodycznych

Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o.
ul. Przyokopowa 33
01-208 Warszawa

e-mail: [email protected]

Zamów prenumeratę Orzecznictwo Sądu Najwyższego. Izba Karna
Back To Top