O czasopiśmie
Miesięcznik „Samorząd Terytorialny” jest interdyscyplinarnym czasopismem naukowym o już ponad 90-letniej historii i bogatym doświadczeniu – pierwszy numer opublikowano w 1929 r. (wtedy jeszcze jako kwartalnik poświęcony teorii i funkcjonowaniu samorządu terytorialnego), natomiast wraz z restytucją samorządu terytorialnego w III RP miesięcznik (z inicjatywy prof. Michała Kuleszy, jego długoletniego redaktora naczelnego) reaktywowano w 1991 r.; od tamtego czasu ukazuje się on regularnie.

Miesięcznik „Samorząd Terytorialny” jest renomowanym i jedynym ogólnopolskim czasopismem naukowym, który podejmuje i analizuje różne, a w szczególności prawne, organizacyjne, ekonomiczne, społeczne i polityczne aspekty samorządu terytorialnego w Polsce i za granicą, traktując samorząd terytorialny jako wyraz realizacji konstytucyjnej zasady pomocniczości oraz demokracji lokalnej i regionalnej, w tym także jako podstawową formę decentralizacji administracji publicznej. „Samorząd Terytorialny”, będąc pismem naukowym i profesjonalnym, służy jako platforma wymiany poglądów środowisk naukowych oraz osób zainteresowanych rozwojem samorządu terytorialnego.

Za publikację na łamach „Samorządu Terytorialnego” Autor otrzymuje 40 pkt
(zgodnie z załącznikiem do komunikatu Ministra Nauki z 5.01.2024 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych, wydanego na podstawie na podstawie art. 267 ust. 3 ustawy z 20.07.2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, Dz.U. z 2023 r. poz. 742 ze zm.).

Czasopismo jest ujęte w międzynarodowej bazie European Reference Index for the Humanities and Social Sciences (ERIH+).

zadady-etyczne
Zasady etyczne
Zapoznaj się z zasadami etycznymi dotyczącymi publikacji w czasopismach naukowych, zasadami etycznymi obowiązującymi autorów, redakcję oraz recenzentów.
Zasady zgłaszania
Zasady zgłaszania materiałów
Poniższy dokument przedstawia szczegółowe wymogi, jakie powinny spełniać teksty nadsyłane do redakcji miesięcznika „Samorząd Terytorialny”, a także zasady ich publikacji.
recenzja-czasopism
Procedura recenzyjna
Szczegółowe zasady procedury recenzyjnej obowiązujące w „Samorządzie Terytorialnym”

Redakcja

Kolegium redakcyjne

Redaktor naczelny

ORCID: https://orcid.org/0000-0002-3390-4167

Profesor w SWPS Uniwersytecie Humanistycznospołecznym, dyrektor Instytutu Prawa; em. prof. zwycz. w Uniwersytecie Warszawskim, Wydział Prawa i Administracji.

Zastępca redaktora naczelnego

ORCID: https://orcid.org/0000-0003-2138-1853

Doktor habilitowany nauk prawnych, profesor Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, adwokat, członek Towarzystwa Urbanistów Polskich.

Justyna-Przedańska
Zastępca redaktora naczelnego i sekretarz redakcji

ORCID: https://orcid.org/0000-0002-3558-3969

Doktor nauk prawnych, adiunkt w Zakładzie Ustroju Administracji Publicznej w Instytucie Nauk Administracyjnych na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego; absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego.

Rada naukowo-programowa

 • prof. dr hab. Barbara Adamiak
  (Uniwersytet Wrocławski, sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego w stanie spoczynku)
 • prof. dr hab. Teresa Dębowska-Romanowska
  (Uniwersytet Łódzki, sędzia Trybunału Konstytucyjnego w stanie spoczynku)
 • prof. dr hab. Bogdan Dolnicki
  (Uniwersytet Śląski w Katowicach)
 • dr hab. Jan Jeżewski, prof. UWr
  (Uniwersytet Wrocławski)
 • prof. dr hab. Leon Kieres
  (Uniwersytet Wrocławski, sędzia Trybunału Konstytucyjnego w stanie spoczynku)
 • prof. dr hab. Zygmunt Niewiadomski
  (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego w stanie spoczynku)
 • prof. dr hab. Stanisław Prutis
  (Uniwersytet w Białymstoku, sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego w stanie spoczynku)
 • prof. dr Joanna Regulska
  (Uniwersytet Kalifornijski w Davis w Stanach Zjednoczonych)
 • prof. dr hab. Czesława Rudzka-Lorentz
  (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
 • prof. dr hab. Mirosław Stec
  (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie)
 • Jerzy Stępień
  (Uczelnia Łazarskiego, sędzia Trybunału Konstytucyjnego w stanie spoczynku)
 • prof. dr hab. Andrzej Wasilewski
  (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, sędzia Sądu Najwyższego w stanie spoczynku)
 • dr hab. Aleksandra Wiktorowska, prof. UW
  (Uniwersytet Warszawski)

Recenzenci

W gronie recenzentów artykułów publikowanych na łamach miesięcznika „Samorząd Terytorialny” w 2023 r. byli:

 • dr hab. Monika Augustyniak, prof. KAAFM
  (Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego)
 • dr hab. Kazimierz Bandarzewski
  (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie)
 • prof. dr hab. Tomasz Bąkowski
  (Uniwersytet Gdański)
 • dr Renata Cybulska
  (Uniwersytet Śląski w Katowicach)
 • dr hab. Anna Czyż, prof. UŚ
  (Uniwersytet Śląski w Katowicach)
 • dr Daria Danecka
  (Polska Akademia Nauk)
 • dr hab. Paweł Daniel, prof. SWPS
  (Uniwersytet Humanistycznospołeczny SWPS)
 • dr hab. Dorota Dąbek, prof. UJ
  (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie)
 • dr hab. Anna Dobaczewska, prof. UG
  (Uniwersytet Gdański)
 • dr hab. Jarosław Dobkowski, prof. UWM
  (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)
 • dr Dominika Dörre-Kolasa
  (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie)
 • dr hab. Adam Drobniak, prof. UEK
  (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)
 • dr Magdalena Durzyńska
  (Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie)
 • dr Anna Fogel
  (Instytut Gospodarki Przestrzennej i Mieszkalnictwa w Warszawie)
 • dr hab. Robert Gawłowski, prof. WSB
  (Wyższa Szkoła Bankowa w Bydgoszczy)
 • dr Mirosław Gdesz
  (Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie)
 • prof. dr hab. Jadwiga Glumińska-Pawlic
  (Uniwersytet Śląski w Katowicach)
 • dr hab. Wojciech Gonet, prof. UPH
 • (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach)
 • Krzysztof Gruszecki
  (radca prawny)
 • dr hab. Dagmara Hajdys, prof. UŁ
  (Uniwersytet Łódzki)
 • dr hab. Joanna Jagoda, prof. UŚ
  (Uniwersytet Śląski w Katowicach)
 • dr Robert Kędziora
  (Politechnika Warszawska)
 • dr hab. Elżbieta Klat-Górska, prof. UWr
  (Uniwersytet Wrocławski)
 • dr Ryszard P. Krawczyk
  (Uniwersytet Łódzki)
 • dr Michał Kudłacz
  (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)
 • prof. dr hab. Tadeusz Kudłacz
  (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)
 • prof. dr hab. Irena Lipowicz
  (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie)
 • prof. dr hab. Grzegorz Łaszczyca
  (Uniwersytet Śląski w Katowicach)
 • dr hab. Katarzyna Małysa-Sulińska, prof. UJ
  (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie)
 • dr hab. Łukasz Mikuła
  (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
 • prof. dr hab. Wiesława Miemiec
  (Uniwersytet Wrocławski)
 • dr hab. Maciej J. Nowak, prof. ZUT
  (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie)
 • dr hab. Ewa Olejniczak-Szałowska, prof. UŁ
  (Uniwersytet Łódzki)
 • dr hab. Anna Ostrowska
  (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)
 • dr hab. Bogumił Pahl, prof. UWM
  (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)
 • dr hab. Agnieszka Piskorz-Ryń, prof. UKSW
  (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie)
 • dr hab. Stefan Płażek, prof. UJ
  (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie)
 • prof. dr hab. Grażyna Prawelska-Skrzypek
  (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie)
 • dr hab. Bogusław Przywora, prof. UJD
  (Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie)
 • prof. dr hab. Bartosz Rakoczy
  (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
 • dr hab. Iwona Sierpowska, prof. SWPS
  (Uniwersytet Humanistycznospołeczny SWPS)
 • dr hab. Mariusz Swora
  (adwokat)
 • prof. dr hab. Marek S. Szczepański
  (Uniwersytet Śląski w Katowicach)
 • dr Jakub H. Szlachetko
  (Uniwersytet Gdański)
 • dr hab. Przemysław Śleszyński, prof. IGiPZ
  (Polska Akademia Nauk)
 • dr hab. Anna Wierzbica, prof. UŚ
  (Uniwersytet Śląski w Katowicach)
 • dr hab. Marcin Zawicki, prof. UEK
  (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)
 • dr hab. Jakub J. Zięty, prof. UWM
  (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)

Kontakt

Kontakt
Aby uzyskać więcej informacji o czasopiśmie, skontaktuj się z Redakcją

Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o.
ul. Przyokopowa 33
01-208 Warszawa

e-mail: [email protected]

Zamów prenumeratę Samorządu Terytorialnego
Back To Top