O czasopiśmie
Miesięcznik „Samorząd Terytorialny”, wydawany od 1991 r. z inicjatywy prof. Michała Kuleszy, redaktora naczelnego do Jego śmierci w 2013 r., jest interdyscyplinarnym czasopismem naukowym i profesjonalnym.

Podejmuje, opisuje i analizuje różne, w szczególności prawne, organizacyjne, ekonomiczne, społeczne i polityczne aspekty samorządu terytorialnego w Polsce i zagranicą, traktując samorząd terytorialny jako wyraz realizacji konstytucyjnej zasady pomocniczości oraz demokracji lokalnej i regionalnej, podstawową formę decentralizacji administracji publicznej.

Za publikację na łamach „Samorządu Terytorialnego” Autor otrzymuje 40 pkt
(zgodnie z załącznikiem do komunikatu Ministra Edukacji i Nauki z 1.12.2021 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych, wydanego na podstawie na podstawie art. 267 ust. 3 ustawy z 20.07.2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, Dz.U. z 2021 r. poz. 478 ze zm.).

Czasopismo jest ujęte w międzynarodowej bazie European Reference Index for the Humanities and Social Sciences (ERIH+).

zadady-etyczne
Zasady etyczne
Zapoznaj się z zasadami etycznymi dotyczącymi publikacji w czasopismach naukowych, zasadami etycznymi obowiązującymi autorów, redakcję oraz recenzentów.

Zasady zgłaszania
Zasady zgłaszania materiałów
Poniższy dokument przedstawia szczegółowe wymogi, jakie powinny spełniać teksty nadsyłane do redakcji miesięcznika „Samorząd Terytorialny”, a także zasady ich publikacji.

Redakcja

Kolegium redakcyjne

Redaktor naczelny

ORCID: 0000-0002-3390-4167

Profesor w SWPS Uniwersytecie Humanistycznospołecznym, dyrektor Instytutu Prawa; em. prof. zwycz. w Uniwersytecie Warszawskim, Wydział Prawa i Administracji.

Zastępca redaktora naczelnego

ORCID:0000-0003-2138-1853

Doktor habilitowany nauk prawnych, profesor Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, adwokat, członek Towarzystwa Urbanistów Polskich.

Zastępca redaktora naczelnego i sekretarz redakcji

ORCID: 0000-0002-3558-3969

Doktor nauk prawnych, adiunkt w Zakładzie Ustroju Administracji Publicznej w Instytucie Nauk Administracyjnych na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego; absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego.

Rada naukowo-programowa

 • prof. dr hab. Barbara Adamiak
 • prof. dr hab. Teresa Dębowska-Romanowska
 • prof. dr hab. Bogdan Dolnicki
 • dr hab. Jan Jeżewski, prof. UWr
 • prof. dr hab. Leon Kieres
 • prof. dr hab. Zygmunt Niewiadomski
 • prof. dr hab. Stanisław Prutis
 • Joanna Regulska
 • prof. dr hab. Czesława Rudzka-Lorentz
 • prof. dr hab. Mirosław Stec
 • Jerzy Stępień
 • prof. dr hab. Andrzej Wasilewski
 • dr hab. Aleksandra Wiktorowska, prof. UW

Recenzenci

W gronie recenzentów artykułów publikowanych na łamach miesięcznika „Samorząd Terytorialny” w 2020 r. byli:

 • dr hab. Monika Augustyniak, prof. KAAFM
 • prof. dr hab. Tomasz Bąkowski
 • dr hab. Paweł Borszowski, prof. UWr
 • dr hab. Jarosław Czerw, UJK
 • dr hab. Paweł Daniel, prof. SWPS
 • dr hab. Jarosław Dobkowski, prof. UWM
 • prof. dr hab. Bogdan Dolnicki
 • dr Magdalena Durzyńska
 • dr inż. Dariusz Felcenloben
 • dr Anna Fogel
 • dr Mirosław Gdesz
 • prof. dr hab. Jadwiga Glumińska-Pawlic
 • dr hab. Wojciech Gonet, prof. UPH
 • mec. Krzysztof Gruszecki
 • dr hab. Joanna Jagoda, prof. UŚ
 • dr Robert Kędziora
 • prof. dr hab. Dariusz R. Kijowski
 • dr hab. Elżbieta Klat-Górska, prof. UWr
 • dr hab. Zbigniew R. Kmiecik, prof. UMSC
 • dr Ryszard P. Krawczyk
 • dr hab. Katarzyna Małysa-Sulińska, prof. UJ
 • dr hab. Piotr Matczak, prof. UAM
 • prof. dr hab. Wiesława Miemiec
 • prof. dr hab. Zygmunt Niewiadomski
 • dr hab. Ewa Olejniczak-Szałowska, prof. UŁ
 • dr hab. Bogumił Pahl, prof. UWM
 • dr hab. Grażyna Piechota, prof. KAAFM
 • dr hab. Stefan Płażek
 • prof. dr hab. Grażyna Prawelska-Skrzypek
 • dr hab. Bogusław Przywora, prof. UJD
 • dr Krzysztof Radzikowski
 • prof. dr hab. Bartosz Rakoczy
 • prof. dr hab. Joanna Salachna
 • dr hab. Małgorzata Sieradzka, prof. UŁa
 • dr hab. Iwona Sierpowska, prof. SWPS
 • prof. dr hab. Iwona Skrzydło-Niżnik
 • prof. dr hab. Janusz Sługocki
 • prof. dr hab. Jacek Sobczak
 • prof. dr hab. Jerzy Supernat
 • dr hab. Robert Suwaj, prof. PW
 • prof. dr hab. Paweł Swianiewicz
 • prof. dr hab. Marek S. Szczepański
 • dr hab. Dawid Sześciło
 • prof. dr hab. Marek Szewczyk
 • dr Jakub Szlachetko
 • prof. dr hab. Andrzej Szromnik
 • dr hab. Przemysław Szustakiewicz, prof. UŁa
 • prof. dr hab. Marek Szydło
 • dr hab. Przemysław Śleszyński, prof. IGiPZ
 • dr hab. Anna Wierzbica, prof. UŚ
 • prof. dr hab. Elżbieta Ura
 • dr hab. Marcin Zawicki, prof. UEK
 • dr hab. Jakub J. Zięty, prof. UWM

Kontakt z redakcją

Kontakt
Aby uzyskać więcej informacji o czasopiśmie, skontaktuj się z Redakcją

Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o.
ul. Przyokopowa 33
01-208 Warszawa

e-mail: [email protected]

Zamów prenumeratę Samorządu Terytorialnego
Back To Top