O czasopiśmie
Prace z Prawa Własności Intelektualnej (ZNUJ PPWI) wydawane są w ramach Zeszytów Naukowych Uniwersytetu Jagiellońskiego i są kontynuacją Prac z Wynalazczości i Ochrony Własności Intelektualnej (ZNUJ PWiOWI), które ukazują się od 1973 r.

Od połowy 2008 r. czasopismo  wydawane jest jako kwartalnik przez Wolters Kluwer Polska i ukazuje się regularnie pod koniec ostatniego miesiąca każdego kwartału.

Na łamach ZNUJ PPWI omawiane są wszystkie aspekty prawa własności intelektualnej (m.in. prawa autorskiego i praw pokrewnych, prawa własności przemysłowej, prawa ochrony konkurencji, prawa mediów oraz prawa informacyjnego). Publikowane teksty koncentrują się na różnych problemach z zakresu prawa własności intelektualnej z perspektywy prawa międzynarodowego, unijnego oraz krajowego.

Misją ZNUJ PPWI jest prezentowanie najistotniejszych zagadnień tej bardzo szybko rozwijającej się obecnie dziedziny prawa (co wiąże się szczególnie z rozwojem nowych technologii). Autorami artykułów publikowanych w czasopiśmie są często najwybitniejsi naukowcy i eksperci afiliowani w różnych krajowych i zagranicznych uczelniach wyższych oraz instytucjach, a także praktycy (m.in. sędziowie, adwokaci, radcowie prawni, rzecznicy patentowi) specjalizujący się w prawie własności intelektualnej.

Za publikację na łamach „Zeszytów Naukowych UJ. Prace z Prawa Własności Intelektualnej” Autor otrzymuje 70 pkt
(zgodnie z załącznikiem do komunikatu Ministra Nauki z 5.01.2024 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych, wydanego na podstawie na podstawie art. 267 ust. 3 ustawy z 20.07.2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, Dz.U. z 2023 r. poz. 742 ze zm.).

Czasopismo jest ujęte w międzynarodowej bazie European Reference Index for the Humanities and Social Sciences (ERIH+).

zadady-etyczne
Zasady etyczne
Zapoznaj się z zasadami etycznymi dotyczącymi publikacji w czasopismach naukowych, zasadami etycznymi obowiązującymi autorów, redakcję oraz recenzentów.
Zasady zgłaszania
Zasady zgłaszania materiałów
Poniższy dokument przedstawia szczegółowe wymogi, jakie powinny spełniać teksty nadsyłane do redakcji kwartalnika "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace z Prawa Własności Intelektualnej", a także zasady ich publikacji.
Procedura recenzyjna
Procedura recenzyjna
Szczegółowe zasady procedury recenzyjnej obowiązującej w „Zeszytach Naukowych Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace z Prawa Własności Intelektualnej”.

Redakcja

Kolegium redakcyjne

Redaktor naczelny

ORCID: https://orcid.org/0000-0002-4811-0407

profesor nauk prawnych, kierownik Katedry Prawa Własności Intelektualnej na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.

Redaktor tematyczny

ORCID: https://orcid.org/0000-0001-6397-1750

Pracownik naukowy w Katedrze Prawa Własności Intelektualnej Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.

Redaktor
ORCID: https://orcid.org/0000-0003-1906-7996

Doktor nauk prawnych, radca prawny, asystent w Katedrze Prawa Własności Intelektualnej Uniwersytetu Jagiellońskiego, redaktor „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego Prace z Prawa Własności Intelektualnej” oraz recenzent Internetowego Przeglądu Prawniczego TBSP UJ.
Redaktor tematyczny
ORCID: https://orcid.org/0000-0003-0206-1918

Adiunkt w Katedrze Prawa Własności Intelektualnej Uniwersytetu Jagiellońskiego, wykładowca prawa patentowego i prawa znaków towarowych oraz prawa Internetu na Wydziale Prawa i Administracji UJ.
Redaktor tematyczny
ORCID: https://orcid.org/0000-0003-0217-0284
Pracownik naukowy w Katedrze Prawa Własności Intelektualnej Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Specjalizuje się w prawie autorskim, prawie własności przemysłowej, prawie nieuczciwej konkurencji i prawie antymonopolowym. 
Redaktor tematyczny
ORCID: https://orcid.org/0000-0001-8297-4578

Pracownik naukowy w Katedrze Prawa Własności Intelektualnej Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.
Redaktor tematyczny
ORCID: https://orcid.org/0000-0001-9195-3920

Pracownik naukowy w Katedrze Prawa Własności Intelektualnej Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Specjalizuje się w prawie autorskim, prawie internetu, ochronie dóbr osobistych i prawie umów. 
Beata Olędzka
Sekretarz redakcji
Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończyła także Podyplomowe Studia Prawa Podatkowego i Podatków na Uniwersytecie Warszawskim. Posiada ponad 20-letnie doświadczenie jako redaktor i sekretarz redakcji uzyskane podczas pracy w Wolters Kluwer Polska.

Rada naukowa

 • prof. Jan Błeszyński
 • Uniwersytet Warszawski
 • prof. Monika Czajkowska-Dąbrowska
  Uniwersytet Warszawski
 • prof. Thomas Dreier
  Karlsruhe Institute of Technology
 • prof. Bogusław Gawlik
  Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • prof. Reto M. Hilty
  Max Planck Institute for Innovation and Competition
 • prof. Wojciech Kowalski
  Uniwersytet Śląski
 • prof. Ryszard Markiewicz
  Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • prof. Ewa Nowińska
  Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • prof. Maksymilian Pazdan
  Akademia Leona Koźmińskiego
 • prof. Maria Poźniak-Niedzielska
  Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • prof. Joanna Sieńczyło-Chlabicz
  Uniwersytet w Białymstoku
 • prof. Ryszard Skubisz
  Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • prof. Maciej Szpunar
  Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • prof. Janusz Szwaja
  Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego

Recenzenci

W gronie recenzentów artykułów publikowanych na łamach kwartalnika „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace z Prawa Własności Intelektualnej” w 2022 r. byli:

 • dr Damian Flisak
  Radca prawny
 • dr hab. Jakub Kępiński LL.M., prof. UAM 
  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Katarzyna Jasińska
  Krakowska Akademia im. Frycza Modrzewskiego 
 • dr Leszek Małek 
 • dr Adam Pązik 
  Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie
 • dr Daria Różycka 
  Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Kamil Szpyt
  Krakowska Akademia im. Frycza Modrzewskiego  
 • dr Agnieszka Sztoldman 
  Uniwersytet Wrocławski
 • dr Mariusz Zelek
  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Kontakt z redakcją

Kontakt
Aby uzyskać więcej informacji o czasopiśmie, skontaktuj się z Redakcją

Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o.
ul. Przyokopowa 33
01-208 Warszawa

e-mail: [email protected]

Zamów prenumeratę Zeszytów Naukowych Uniwersytetu Jagiellońskiego
Back To Top