O czasopiśmie
Oficjalny zbiór orzeczeń, wydawany na podstawie zarządzenia Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego, który ułatwi pracę osobom zajmującym się na co dzień prawem pracy i ubezpieczeń społecznych. W czasopiśmie publikowane są najnowsze orzeczenia, postanowienia wraz z uzasadnieniami oraz zdania odrębne członków składów orzekających.

Każdy z numerów miesięcznika zawiera:

Kolegium redakcyjne


Doboru materiału dokonują członkowie Kolegium redakcyjnego Izby Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Sądu Najwyższego.

  • Maciej Pacuda (przewodniczący)
  • Józef Iwulski (zastępca przewodniczącego)
  • Katarzyna Gonera (członek kolegium)
  • Krzysztof Rączka (członek kolegium)
  • Ewa Szatan (sekretarz kolegium)
Spisy treści
Zobacz spisy treści poszczególnych numerów czasopisma
Wszystko to znajdziesz w Księgarni Internetowej Profinfo.pl

Kontakt

Kontakt
Aby uzyskać więcej informacji o czasopiśmie, napisz do

Dział Publikacji Periodycznych
Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o.
ul. Przyokopowa 33
01-208 Warszawa

e-mail: [email protected]

Zamów prenumeratę Orzecznictwa Sądu Najwyższego Izba Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Back To Top