O czasopiśmie

Dwumiesięcznik wydawany na podstawie art. 42 ustawy z dnia 25 lipca 2002 r. – Prawo o ustroju sądów administracyjnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2167 ze zm.) i zarządzenia nr 12 Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 18 czerwca 2004 r. w sprawie wydawania zbioru urzędowego orzeczeń sądów administracyjnych.

Celem jest udostępnienie w jak najszerszym zakresie orzeczeń sądów administracyjnych, które uznano za reprezentatywne dla linii orzecznictwa. W zbiorze są publikowane wszystkie uchwały i orzeczenia składów powiększonych Naczelnego Sądu Administracyjnego oraz wybrane orzeczenia składów zwykłych, a także sądów wojewódzkich.

Zbiór jest adresowany przede wszystkim do organów administracji publicznej, a także do przedstawicieli szeroko rozumianych zawodów prawniczych. Ukazuje się od 1982 r.
Wydawca – Naczelny Sąd Administracyjny.

Druk zarządza Prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego.
Dystrybucję zbioru urzędowego prowadzi Wydawnictwo Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o.

Każdy z numerów dwumiesięcznika zawiera:

Zespół redakcyjny


  • Agnieszka Czaplicka
  • SSN Andrzej Kabat
  • Małgorzata Sawicka-Jezierczuk
  • Marta Szustkiewicz
  • Justyna Woldańska
  • Krzysztof Winiarski
Orzeczenia kwalifikuje do publikacji Kolegium działające przy osobie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego, a opracowuje do druku zespół redakcyjny.
Zobacz spisy treści poszczególnych numerów czasopisma
Orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego i wojewódzkich sądów administracyjnych
Wszystko to znajdziesz w Księgarni Internetowej Profinfo.pl

Kontakt

Kontakt
Aby uzyskać więcej informacji o czasopiśmie, napisz do

Dział Publikacji Periodycznych

Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o.
ul. Przyokopowa 33
01-208 Warszawa

e-mail: [email protected]

Zamów prenumeratę Orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego i wojewódzkich sądów administracyjnych
Back To Top