Zdarzenia organizacyjne to zaobserwowane nieprawidłowości w różnych procesach zdefiniowanych przez placówkę np. zaopatrzenie, bhp, administracyjne.

Moduł zarządzania zdarzeniami organizacyjnymi umożliwia zgłaszanie zdarzeń organizacyjnych przez każdego pracownika placówki, ich rejestrowanie oraz monitorowanie. 
Zgłoszenia mogą być rejestrowane z zachowaniem danych osoby zgłaszającej lub anonimowo.
W module istnieje możliwość:
>> definiowanie indywidualnych słowników zdarzeń – kategorii, podkategorii oraz właścicieli;
>> dodawania zgłoszonego zdarzenia do rejestru;
>> komentowania zdarzeń w rejestrze;
>> wysłania zadania z poziomu zgłoszonego zdarzenia przez właściciela danej kategorii zgłoszenia;
>> zgłoszenie ryzyka związanego z wystąpieniem zdarzenia organizacyjnego;
>> śledzenia historii zmian zdarzeń organizacyjnych oraz dokonanych w ramach zgłoszeń działań, zgłoszonych i w rejestrze.

Moduł Zdarzenia organizacyjne w ProgMedica
Zdarzenia organizacyjne w Progmedica
ProgMedica

Oprogramowanie do zarządzania zgodnością i ryzykiem w podmiotach leczniczych.

Back To Top