>> Moduł zarządzania zdarzeniami niepożądanymi pozwala na zgłaszanie zdarzeń niepożądanych przez każdego pracownika placówki, ich rejestrowanie oraz monitorowanie.

>> W module można zgłosić zdarzenie niepożądane za pomocą specjalnego formularza. Istnieje możliwość zgłoszenia zarówno zdarzeń, które miały miejsce, jak również zdarzeń niedoszłych (tzw. near miss). Zgłoszenie zdarzenia niepożądanego jest wystandaryzowane dla całej organizacji. Formularz jest ujednolicony, łatwy do wypełnienia i dostępny online dla wszystkich użytkowników systemu.

>> Cała dokumentacja zdarzenia znajduje się w jednym miejscu, więc w wygodny sposób można koordynować cały proces oraz śledzić realizację działań korygujących i naprawczych.

>> Łatwe i szybkie przygotowanie raportów i statystyk umożliwia analizę zgłoszeń. To z kolei stanowi podstawę do wdrażania kolejnych zaleceń i ich monitorowanie oraz formułowania na ich podstawie decyzji o charakterze zarządczym.

>> Dane zgłaszającego mogą być anonimizowane po wyjaśnieniu sprawy.

Moduł Zdarzeń Niepożądanych w ProgMedica
Zgłaszanie zdarzeń niepożądanych w Progmedica
ProgMedica

Oprogramowanie do zarządzania zgodnością i ryzykiem w podmiotach leczniczych.

Back To Top