ProgMedica umożliwia podmiotom medycznym stałe badanie zgodności swoich działań z przepisami prawa.

Wdrożenie systemu ma na celu wyeliminowanie ryzyka prawnego na poziomie wykonywania codziennych obowiązków, a nie tylko „post factum” lub na bazie list ryzyk, które teoretycznie mogą wystąpić.

ProgMedica może służyć również jako skuteczne narzędzie przygotowania placówki do zewnętrznych kontroli, audytu lub certyfikacji (np. przeglądy roczne ISO). Wykorzystanie systemu w codziennej pracy pozwala na stałe dopasowanie do najnowocześniejszych standardów.

Moduły w ProgMedica:
ProgMedica

Oprogramowanie do prowadzenia Wewnętrznego Systemu Zarządzania Jakością.

Back To Top