>> Moduł zarządzania incydentami umożliwia zgłaszanie incydentów medycznych przez każdego pracownika placówki, ich rejestrowanie oraz monitorowanie.

Zarządzanie incydentami w szczególności obejmuje:
>> Zgłoszenie incydentu do managera incydentów na wystandaryzowanym formularzu zgodnym z wymaganiami rozporządzenia;
>> Opis incydentu przez managera incydentów medycznych;
>> Możliwość wygenerowania zgłoszenia do wytwórcy wyrobu medycznego oraz Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych;
>> Tworzenie rejestru incydentów medycznych.

Przeprowadzania badania zgodności jest łatwiejsze, dzięki zastosowanym mechanizmom przydzielania zadań i listom pytań kontrolnych. Wykorzystując je można:
Moduł Incydenty medyczne w ProgMedica
Incydenty medyczne w Progmedica
ProgMedica

Oprogramowanie do prowadzenia Wewnętrznego Systemu Zarządzania Jakością.

Back To Top