ProgMedica to platforma wewnętrznej komunikacji w placówce medycznej, dzięki której kadra zarządzająca:
>> przydziela zadania pracownikom,
>> na bieżąco monitoruje wykonanie zadań,
>> wysyła komunikaty np. o nowych regulaminach z potwierdzeniem ich przeczytania.

Program umożliwia przeprowadzanie badań ankietowych wewnętrznych i zewnętrznych np. samooceny w ramach kontroli zarządczej lub badań satysfakcji pacjentów. Dzięki temu możliwe jest spełnienie wymogów standardu akredytacyjnego PJ3 oraz kontroli zarządczej w szpitalu lub POZ. ProgMedica automatycznie podsumowuje nawet kilka tysięcy ankiet.

Funkcjonalności dostępne w ProgMedica ułatwiają również pracę zdalną.

ProgMedica ułatwia zarządzanie komunikacją wewnętrzną w placówce medycznej. Dzięki niej można np.:
Moduł Komunikaty w ProgMedica
Screen z programu Progmedica pokazujący jak stworzyć komunikat
ProgMedica

Oprogramowanie do prowadzenia Wewnętrznego Systemu Zarządzania Jakością.

Back To Top